Reggeli Ima

Van az a reggeli ima, amire még a legzsúfoltabb reggeleken is érdemes időt szakítani.