5 Erőteljes Reggeli Ima, Amivel Érdemes Indítanod A Napodat:

Soha nincs rossz alkalom arra, hogy beszéljünk Istennel. De amikor a reggeledet vele kezded, akkor a napod hátralévő részét is átadod neki – Istent helyezed a vezetőülésbe a nap folyamán. Átbeszélheted a terveidet, meghallgathatod a bölcsességét, és átadhatod neki a gondjaidat. Isten kezével a hátadon az Ő kegyelmével és irgalmával lépsz be minden napba, készen állva arra, amit a nap hoz.

Foglald be ezen a héten a napi reggeli imák egyikét a rutinodba, és figyeld meg, hogyan munkálkodik Isten az életedben.

Imádság egy új napért

Drága Uram, ma reggel, amikor egy új napra gondolok, kérlek, segíts nekem. Szeretném, ha tudatában lennék annak, hogy a te Lelked vezet engem a döntéseimben, a beszélgetéseimben és a munkámban. Szeretnék jobban hasonlítani rád, Jézus, ahogyan azokhoz az emberekhez viszonyulok, akikkel ma találkozom – barátokhoz vagy idegenekhez. Jézus, te mindig az apád dolgaival foglalkoztál, és köszönöm neked, hogy most már az én apám is az, azért, amit ezen a földön tettél. Bár tudom, hogy gyenge vagyok, azt is tudom, hogy a te Lelked ereje által erős lehetek a munkámban, a döntéseimben és a szavaimban. Köszönöm, hogy megígérted, hogy mindig velem leszel, és hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Ámen.

Imádság egy szép reggelen

Mennyei Atyánk, mennyire szeretünk téged, mennyire szeretsz minket. Egy új nap bontakozik ki, és azt kívánjuk, hogy átjárja a téged való imádatunk. Ahogy szemünket a te szépségedre fordítjuk, lelkünk felemelkedik és békére lel. Kérlek, áraszd ki ma ránk Lelkedet, hogy új módon imádhassunk. Alázatosan kérünk egy mélyebb kapcsolatot veled, hogy felerősödjön bennünk Isten jelenlétének tudatossága. Jézus nevében imádkozunk, ámen.

Imádság az útmutatásért

Drága Istenem, bármerre járok, mindenhol a te utadon járjak. Minden, amit látok, a te szemeden keresztül legyen. Minden, amit teszek, legyen a te akaratod. Minden nehézséget, amivel szembenézek, hadd bízzam a te kezedre. Minden érzés, amit érzek, legyen a te szellemed, amely bennem mozog. Mindent, amit keresek, hadd találjam meg a te szeretetedben. Drága Istenem, köszönöm neked ezt a napot. Nem fogom megkérdezni, hogy hová megyek. Csak azt, hogy tudjam és érezzem szívem és lelkem mélyén, hogy velem vagy. Te vezetsz engem, és biztonságban vagyok. Jézus nevében felajánlom magam neked. Ámen.

Imádság a beteljesedésért

Jézus, azt mondod, hogy azért jöttél, hogy életet hozz nekünk, mégpedig teljes életet. Halálod és feltámadásod által reményt hoztál az életbe. Te adtál nekünk hozzáférést a mennyhez és az Atya határtalan jóságához és bölcsességéhez. Add meg nekem ma a vágyat, hogy téged keresselek, és taníts meg arra, hogy téged mindennél többre becsüljelek. A te nevedben imádkozom, ámen.

Imádság a jelenben való életért

Istenem, el akarok engedni mindent, ami mögöttem van. El akarom engedni a bűnöket, amelyek behálóztak – a rossz szokásokat, amelyekkel nem tudok szakítani -, és a félelmeket és aggodalmakat, amelyek folyton üldöznek. Készen állok egy új kezdetre. Hiszem, hogy mindent újjá teszel, és hogy olyan dicsőséget készítettél nekem, amit el sem tudok képzelni. Segíts nekem, hogy már most ebbe a dicsőségbe éljek bele. Kérlek, segíts, hogy Fiad, Jézus fényében éljek, akinek nevében imádkozom: Ámen.

Ajánlott Írásaink: