10 Rövid Ima Különleges Közbenjárásért:

Íme a 10 legerősebb ima különleges szándékokra.

Életpartner ima

Mennyei Atyám, kérem a Te kegyelmedet és akaratodat, mivel most ott tartok, hogy remélem, végre megtalálom életem párját. Keresem azt a személyt, akit Te kívánsz nekem, hogy minden szeretetteljes, bensőséges szeretetemet ennek a személynek adhassam. A személynek, akivel különleges pillanatokat fogok megosztani, és aki társam lesz a boldogság és a kihívások időszakaiban. Imádkozom, hogy add meg nekem ezt a vágyat, és vezess el ahhoz a különleges személyhez, akit Te választottál ki számomra a legjobbnak. Ámen.

Új otthon ima

Drága Atyám, szükségünk van a Te bölcsességedre és vezetésedre, amikor új helyet keresünk, amit otthonunknak nevezhetünk. Kérlek, vezess minket, hogy a legjobb döntéseket hozzuk meg, hogy melyik terület felel meg leginkább az igényeinknek, és melyik hely fér bele a költségvetésünkbe. Segíts nekünk olyan környéket találni, amelyik kedvesen fogad minket, és barátként fogad minket. Vezess minket a megfelelő személyekhez, akik a legjobban tudnak segíteni keresésünkben, és akik becsületesen intézik ügyeinket és megőrzik legjobb érdekeinket. Ámen.

Új munkahelyi ima

Nagy és Hatalmas Istenünk, Te összehasonlíthatatlanul bölcs vagy, és tökéletes terveid szerint irányítod a dolgokat. A Te akaratodat keresem, hogy megtaláljam azt a munkát, amely a legjobban illik hozzám, és amely lehetővé teszi, hogy értékes tagja legyek a csapatnak. Imádkozom, vezess engem ahhoz a céghez, amelyről Te tudod, hogy a legjobb számomra, amikor karrierem új szakaszát kezdem, és ahol új barátságokat alakíthatok ki. Add meg nekem, Uram, álmaim munkahelyét, ahol tovább fejleszthetem képességeimet és egyre jobb lehetek abban, amit csinálok. Ámen.

Szorgalom mint munkavállaló ima

Dicsőséges Atyánk, Te megparancsoltad nekünk, hogy tiszteljünk Téged mindenben, amit teszünk, mert a Te akaratodért és a Te dicsőségedért élünk. Imádkozom, hogy vezess engem arra, hogy ezen elv szerint éljek. Miközben napi feladataimat végzem, taníts meg arra, hogy munkámat mindig szorgalmasan végezzem, úgy dolgozva, ahogyan Neked, Istenemnek dolgoznék. Segíts nekem, hogy pozitív hatást és istenfélő befolyást gyakoroljak társaimra, hogy munkámban Téged dicsőítselek, és életemmel Téged tiszteljelek. Ámen.

Vizsga ima

Drága Uram, Te vagy a Nagy Mestertanár, és Tőled alázatosan kérem a tisztánlátást és a lélekjelenlétet, miközben készülök a közelgő vizsgáimra. Imádkozom, hogy engedd meg nekem, hogy megszakítás nélkül tanulhassak, és hogy megtisztítsd elmémet minden olyan zavaró tényezőtől, amely elvonná a figyelmemet a tanulnivalókról. Add, hogy elmém és testem jól kipihent legyen a vizsgáim napjára, hogy szellemi éberségem és tiszta emlékezetem legyen mindarra, amit tanultam. Ámen.

Gyógyulás betegségből ima

Mindenható Istenünk, Te vagy az élet adományozója és Te vagy a nagy gyógyító. Dicséretesek a Te csodálatos tetteid és félelmetes csodáid. Valóban nincs semmi lehetetlen a Te Hatalmas Kezeid számára. Alázatosan járulok eléd, és imádkozom, hogy teljesítsd testi gyógyulás iránti kérésemet. Ha ez a Te akaratod, kérlek, adj nekem teljes gyógyulást betegségemből és teljes enyhülést betegségem fájdalmaiból. Segíts, Uram, hogy fizikailag teljesen felépüljek, és életem legyen bizonyságtétel a Te jóságodról és kegyelmedről. Ámen.

Az érzelmi fájdalom gyógyulása ima

Szerető Atyánk, Te hűségesen gondoskodtál rólunk, következetesen felemeltél minket, amikor lent vagyunk, és állandóan vigasztaltál, amikor fájdalmat éreztünk. A Te szerető karjaidhoz jövök vigasztalásért, gyógyulást keresve érzelmi fájdalmaimból. Áraszd el fájó szívemet mindig jelenlévő és határtalan szereteted igazságával, és töltsd el örömmel és bizalommal ígéreteid reményében. Ébressz fel vigasztaló közösségeddel, töltsd meg napomat örömteli jelenléteddel, és engedd, hogy éjszakám békés legyen ígéreteidben. Ámen.

Pénzügyi nehézségek ima

Kegyelmes Atyánk, Te vagy a Nagy Gondviselő, aki minden szükségünket kielégíted dicsőséges gazdagságod szerint. Letérdelek előtted, és alázatosan kérem Kegyelmes Kezedet a pénzügyi nehézségek idején. Add meg nekünk a bölcsességet, hogy jobban kezeljük pénzügyeinket, és vezess minket arra, hogyan növelhetjük jövedelmünket, hogy eleget tudjunk tenni pénzügyi kötelezettségeinknek. Segíts, hogy helyesen állítsuk fel a prioritásainkat, és ne pazaroljuk el áldásaidat. Köszönjük Neked, Urunk, hogy nehézségeink ellenére soha nem mulasztottad el, hogy gondoskodj szükségleteinkről. Ámen.

Személyes konfliktusok megoldása ima

Mennyei Atyánk, Te egy igazságos Isten vagy, aki igazságos a bánásmódodban és pártatlan az ítéleteidben. Imádkozom bölcsességedért és vezetésedért, amikor megpróbálom megoldani egy személyes konfliktusomat valakivel. Vezesd szavaimat, hogy szelíden és biztatóan fogalmazzak, és ne konfrontálódjak. Taníts meg arra, hogy a rosszat folyamatos jósággal győzzem le. Segíts nekem, hogy türelmesen, kitartóan jóságot mutassak még akkor is, amikor ellenséges magatartást tanúsítanak velem szemben. Áldj meg, Istenem, türelemmel, hogy ezt a konfliktust kegyesen, jószívűséggel oldjam meg. Ámen.

Általános ima egy különleges kérésekhez

Bőkezű és ígéret-tartó Isten, Te tele vagy jósággal és kegyelemmel. Szüntelenül áldasz. A mi érdekünk szerint válaszolsz. Bölcsességedet és kegyelmedet kérem, amikor eléd járulok ezzel az imakéréssel. (Említsd meg különleges szándékodat.) Ha ez lesz a legjobb nekem, akkor imádkozom, hogy teljesítsd ezt a kívánságomat. Ha ez olyasvalami, ami valóban jobbá teheti az életemet, és örömet és beteljesülést hozhat az életembe, akkor add meg nekem az erőforrásokat és a képességet, hogy ez megtörténjen. Ne tartsd vissza kegyelmedet, és ne késlekedj. Ámen.

Ajánlott Írásaink: