7 Bibliai Ima A Nyitott Ajtókért:

Ézsaiás 45:8
Mennyek Istene, imádkozom, hogy lássam az ajtókat, és lássam, hogy megnyílik a menny. Csepegtess le, egek, felülről, és a felhőkből öntsd le az igazságot. Nyíljék meg a föld, és teremjen gyümölcsöt az üdvösség, és vele együtt az igazságosság. Imádkozom, hogy az elzárt ajtók megnyíljanak, és előre megköszönöm Neked az áttörést, amit adni fogsz nekem. Köszönöm Neked, aki Te vagy, Ámen.

Zsoltárok 144:5-11
Mennyei Atyánk, kérünk, hogy nyisd meg a Te egedet és szállj le. Atyánk, azért imádkozunk, hogy érj le a mennyből, és ments meg minket azoktól, akik üldözni próbálnak minket. Dicsérni fogjuk a Te Nevedet, és új éneket fogunk énekelni Neked. Urunk, dicsőítjük a Te Nevedet, mert Te vagy az, aki segít nekünk megnyerni a csatáinkat. Imádkozunk, hogy a Te akaratod a mennyben összehangolódjon a mi életünkkel itt a földön, Ámen.

ApCsel 5:19
Drága Uram, köszönöm Neked, aki vagy, és a Te isteni hatalmadat. Imádkozom, hogy ahogyan elküldted angyalodat, hogy kinyissa a börtön kapuit, úgy nyisd ki az én életemben is az ajtókat. Imádkozom, hogy nyisd meg a mennyeket, hogy megkaphassam az áttörést itt a földön. Köszönöm Neked, hogy ajtókat nyitsz meg előttem, és engeded, hogy a menny uralkodjon rajtam, Ámen.

János 10:7
Uram, most is Rád nézek. A Te Igéd azt mondja, hogy Te vagy a juhok ajtaja. Ezért Atyám, beléd helyezzük bizalmunkat, mert Te kinyitod nekünk azokat az ajtókat, amelyek zárva vannak. Imádkozom a Te isteni vezetésedért ezeken az ajtókon keresztül, és köszönöm, hogy megnyitod őket. Veled mindig van út, de egyedül megrekedünk. Köszönöm, hogy Te vagy az örök ajtó, Ámen.

Zsoltárok 84:10
Ó Uram, egy nap a Te udvarodban jobb, mint ezer odakint. Imádkozom mennyei Atyám, hogy isteni bejárásom legyen a Te szellemi birodalmadba, hadd legyenek nyitva a mennyország kapui. Inkább állok Istenem házának küszöbén, minthogy a gonoszság sátraiban lakjak. Uram, zárd be a gonoszság minden ajtaját az életem felett, és nyisd meg a mennyország ajtaját, a Te akaratoddal összhangban, Ámen.

Máté 7:7-8
Mennyei Atyám Köszönöm, hogy mindig meglátsz engem és szükségleteimet. A Te Igéd azt mondja nekem, hogy ha kérek, megadatik nekem, és amit keresek, azt megtalálom. Mert amikor Tőled kérek, hinnem kell, hogy meg fogom kapni. Amit keresek, azt meg fogom találni. Amikor kopogok, Te válaszolsz, ezért Atyám, dicsőítelek Téged, hogy Te vagy az ajtó, amely mindig nyitva van; köszönöm, Atyám, Ámen.

Jelenések 3:7-8
Igazságos Isten, tarts meg engem szentnek és igaznak, ahogyan Te voltál nekem. Kijelentem, hogy az ajtókat, amelyeket Te nyitottál ki, senki sem fogja bezárni, és az ajtókat, amelyeket Te zártál be, senki sem fogja kinyitni. Kijelentem a Te akaratodat az életem és azok élete felett, akikkel kapcsolatba kerülök. Köszönöm Neked a nyitott ajtókat, amelyeket elém helyeztél, és amelyeket senki sem tud bezárni, mert Te látod, hogy természetes állapotomban kevés erőm van. Te vagy az, akinek a végső hatalma van, Te látod, hogy megtartottam a Te Igédet, és nem tagadtam meg a Te Nevedet, Ámen.

Ajánlott Írásaink: