20 Rövid Közbenjáró Ima Az Egyházért:

Az imádság és Isten Igéjének olvasása a keresztény életben a legfontosabb. A gyülekezetünk vezetőiért és résztvevőiért való imádkozás az egyik módja annak, hogy az Úr védelmét és erejét keressük. Ezek az erőteljes közbenjáró imák a gyülekezetért segítenek az Úr erejét segítségül hívni az áldásért.

Örömteli egyházi ima

Urunk Jézus Krisztus, az egyház a te szeretett menyasszonyod, és arra várunk, hogy te vezesd népedet. Kérünk, hogy igédet világosan és hűségesen hirdessék egyházadban, és hogy általa kihívások elé állítsanak, bátorítsanak és megváltoztassanak bennünket. Imádkozunk, hogy vezetőinket megvédjék a kísértéstől, az önelégültségtől és a bálványimádástól. Kérjük, hogy gyülekezetedet töltse el öröm, amikor a te dicséretedet énekeljük, amikor összegyűlünk. Töltsd meg imáinkat a te hatalmas hatalmadba vetett bizalommal, és töltsd be népedet Szentlelkeddel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Város a hegyen ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te vagy a feltámadás és az élet, a halálnak nincs hatalma feletted. A te nevedben gyűjtötted össze népedet, hogy megalakítsd az egyházat. Életed és szereteted az egyházon belüli keresztények életében és szeretetében mutatkozik meg. Legyen egyházad olyan, mint egy város a hegyen, amely világít a világ sötétségébe a te fényeddel. Sem halál, sem élet, sem angyalok vagy uralkodók, sem jelenvaló vagy jövőbeli dolgok, sem magasság vagy mélység, sem semmi más az egész teremtésben nem lesz képes elválasztani népedet a te szeretetedtől. Hatalmas neved által, Ámen.

Egyházi közösségi ima

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te vagy a világ világossága, aki a te utadon vezeted lépteinket. Igéd azt mondja, hogy te jó Atya vagy, aki jó ajándékokat adsz nekünk. Köszönjük az egyház ajándékát, gyermekeid közösségét, akiket összegyűjtöttél, hogy imádkozzanak, szolgáljanak, imádkozzanak és szeressenek. Adj nekünk erőt, hogy a te követeidként éljünk a világban. Uram, áldd meg egyházadat és tarts meg minket tisztán, tedd ragyogóvá arcodat. Fordítsd felénk arcodat, és adj nekünk békességet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Krisztus teste ima

Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy nagy vagy és bőséges a hatalmad, megértésed mérhetetlen. Bölcsességedben megteremtetted az egyházat, amelyet Krisztus testének nevezünk. Munkálkodjunk együtt, mint egy test tagjai, használjuk az általad nekünk adott ajándékokat és képességeket, hogy hűségesen szeressük és szolgáljuk egymást. Találjuk meg erőnket Jézusban, a test fejében. Adja az Úr, hogy növekedjünk és bővelkedjünk egymás iránti szeretetben. Állítsd meg szívünket feddhetetlenné a szentségben előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Krisztus menyasszonyának imája

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismered minden szükségemet. Igéd azt mondja, hogy az egyház a te menyasszonyod. A te népedet tisztára mostad és megtisztítottad a te véred által. Néped a te igazságodba öltözött. Te szereted az egyházat, meghaltál az egyházért, imádkozol az egyházért, fenntartod az egyházat. Hallgasd meg imámat, és töltsd be népedet szereteted ismeretével és megtapasztalásával. Te vagy a kitartás és a bátorítás Istene. Segíts, hogy harmóniában éljünk egymással, hogy együtt, egy hangon dicsőítsünk téged. A te hatalmas nevedben, ámen.

Isten háza ima

Hűséges Atyánk, köszönjük, hogy olyan terveid vannak egyházaddal, amelyek a mi javunkat és a te dicsőségedet szolgálják. A Biblia azt mondja, hogy az egyház a te házad, te laksz néped közepén. Engedd, hogy Jézus Krisztus szilárd alapjára épüljünk. Hadd épüljünk együtt úgy, hogy téged tiszteljünk. Krisztus lakozzék szívünkben a hit által, hogy a szeretetben gyökerezve és megalapozva legyen erőnk megismerni Krisztus szeretetét, amely felülmúlja az ismeretet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Építsd a gyülekezetedet ima

Hatalmas Isten, köszönöm, hogy kegyelmes és könyörületes vagy, lassú a haragra és bőséges a szeretetben. Jézus azt mondta, hogy felépíti az egyházat, és a pokol kapui nem győzik le azt. Uram, töltsd el egyházadat azzal a biztonsággal, amely abból a tudatból fakad, hogy te védelmet nyújtasz nekünk. Tölts el minket is bátorsággal, hogy elérjünk másokat. Te sokkal bőségesebben tudsz cselekedni, mint amit kérünk vagy elképzelünk, a bennünk munkálkodó erőd szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Élő kövek ima

Uram, Istenem, köszönöm, hogy a bőséges, örök élet ajándékát adod. A Biblia azt mondja, hogy a te néped olyan, mint az élő kövek, amelyek a te házadba, az egyházba épülnek össze. Kérlek, segíts minket, hogy úgy éljünk és szeressünk együtt, hogy dicsőséget szerezzünk nevednek. Krisztus igéje lakozzék bennünk, tanítva minket minden bölcsességre. Bármit teszünk, szóval vagy cselekedettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyünk, hálát adva Istennek, az Atyának. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Áldás az egyházadra ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy ismersz és szeretsz engem. Igéd azt mondja, hogy népednek szeretnie kell egymást, szolgálnia kell egymást, tisztelnie kell egymást, tanítania kell egymást, meg kell dorgálnia egymást és építenie kell egymást. Áldd meg gyülekezetedet, hogy ezeket a parancsokat teljesíteni tudjuk egymással, és segítünk egymásnak növekedni hitünkben. Adja az Úr, hogy növekedjünk és bővelkedjünk egymás iránti szeretetben. Add, hogy szívünket feddhetetlenné tedd a szentségben előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Védd meg egyházadat ima

Mennyei Atyánk, védd meg egyházadat a támadásoktól és az üldöztetéstől. Használd egyházadat arra, hogy biztonságot és menedéket nyújtson a rászorulóknak. Használd egyházadat, hogy kiterjessze országodat ebben a világban. Használd egyházadat arra, hogy megáldja a közösségeket, amelyekben van. Használd egyházadat arra, hogy felfrissítse és újjáélessze a megfáradtakat és a szenvedőket. Használd egyházadat, hogy felkészítsd népedet a szeretet és a szolgálat cselekedeteire. Használd egyházadat arra, hogy hirdesd az evangélium örömteli üzenetét. Használd egyházadat arra, hogy megmutasd hűségedet a figyelő világnak. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Isten népe ima

Teremtő Isten, köszönöm, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. Azt mondtad, hogy Szentlelked jelenléte által néped szívében lakozol. Amikor egyházad összegyűlik, te közöttünk vagy. Hallgasd meg imánkat és erősítsd meg egyházadat, Uram. Te vagy a békesség Istene. Szentelj meg minket teljesen, és tartsd meg egész szellemünket, lelkünket és testünket feddhetetlenül az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Te, aki elhívtál minket, hűséges vagy mindvégig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Alapítsd meg egyházadat ima

Szerető Atyánk, köszönöm, hogy nagy vagy és bőséges a hatalmad, megértésed mérhetetlen. Megígérted, hogy harcolni fogsz értünk, amíg mi mozdulatlanok maradunk, benned gyökerezve. Kérlek, Uram, védd meg egyházadat az ellenség támadásaitól. Gyökerestül gyökereztesd ki a bűnt, amely kapcsolati konfliktusokat okoz, amelyek árthatnak gyülekezetednek. Töltsd el népedet szeretettel és alázattal. Az Úr Jézus Krisztus, aki szeretett minket, és kegyelem által örök vigaszt és jó reménységet adott nekünk, vigasztalja meg szívünket, és erősítsen meg minket minden jó cselekedetben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Gyülekezet növekedési ima

Bőkezű Atyánk, köszönjük, hogy te vagy a mi védelmezőnk és gondviselőnk. Azt mondtad, hogy amikor imádságban hozzád fordulunk, meghallgatsz minket. Hallgasd meg imánkat egyházad növekedéséért. Lássuk, hogy az emberek megtéréssel és hittel válaszolnak neked, és hozzáadódnak népedhez. Mi dolgozhatunk és fáradozhatunk, de te vagy az, aki növekedést adsz. Te vagy a királyok uralkodó Királya és az urak Ura, akinek egyedül van halhatatlansága, aki megközelíthetetlen világosságban lakik. Neked legyen tisztelet és örök uralom. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Egyházvezetői ima

Mindentudó Isten, köszönjük, hogy te vagy a mi pajzsunk és erőnk. Igéd azt mondja, hogy bőségesen megáldod egyházadat. Kérlek, védd meg gyülekezeti vezetőinket a támadásoktól, és töltsd el őket friss látással, miközben pásztorolják népedet. Erősítsd meg lelküket és állítsd helyre lelküket Szentlelked munkája által. Találjanak megnyugvást szerető gondoskodásodban. Az Atya szeretete, a Fiú gyengédsége és a Lélek jelenléte örvendeztesse meg szívünket és hozzon békességet lelkünknek, ma és minden nap. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Erősítsd meg egyházadat ima

Irgalmas Isten, köszönöm, hogy munkád tökéletes, utad igazságos, a hűség Istene vagy. Igéd azt mondja, hogy közel vagy mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak, mindazokhoz, akik igazságban hívnak téged. Téged hívunk, hogy erősítsd meg egyházadat. Használd népedet, hogy áldásodat vigyék a közösségekbe, amelyekben élnek. Te, minden kegyelem Istene, aki Krisztus Jézus által az örök dicsőségre hívtál minket, tedd az egyházat szentté, erőssé és békességgel telivé. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

A szeretet közössége ima

Nemzetek Ura, köszönöm, hogy nem változol, ugyanaz maradsz az idők kezdete előttről az örökkévalóságig. A te igéd azt mondja, hogy mindenkivel jó vagy, könyörülsz mindenkin, akit teremtettél. Adj nekünk, a te népednek nagy szeretetet a te tested, az egyház iránt. Add, hogy együtt szeressünk, szolgáljunk és imádkozzunk, betelve hűséggel és örömmel. Növekedjünk a kegyelemben és Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus ismeretében. Neked legyen dicsőség, most és mindörökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Gyűljünk össze ima

Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy nincs olyan hely, ahová ne mehetnék, ahol ne lennék jelen. A Biblia azt mondja, hogy ne hagyjunk fel az együttlét szokásával, hanem kitartóan bátorítsuk egymást. Erősítsd meg gyülekezetedet a te néped részvételével. Töltsön el bennünket az a vágy, hogy támogassuk és bátorítsuk egymást a te szeretetedben és szolgálatodban. Legyen a te békességed a szívünkben, a te kegyelmed a szavainkban, a te szereteted a kezünkben és a te örömöd a lelkünkben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Gyümölcsöző gyülekezet ima

Béke Fejedelme, köszönjük, hogy soha nem vagyunk egyedül, jelenléted megnyugtatja életünk háborgó tengerét, és békét beszél lelkünknek. Igéd azt mondja, hogy ha benned maradunk, sok gyümölcsöt teremünk. Kérünk, hogy tedd gyümölcsözővé gyülekezetedet, miközben arra törekszünk, hogy egymást építsük a Krisztusban való érettségre. Hallgasd meg imánkat, Urunk. Legyen a te szereteted a szenvedély a szívünkben. Legyen a te örömöd az erőnk, amikor nehéz idők jönnek. Legyen a te jelenléted a mi békességünk, amely túlárad. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Egység ima

Mennyei Atyánk, köszönjük az egyház iránti nagy szeretetedet. Imádkozunk, hogy néped egységben legyen a sokféleség közepette, és hűségesen szeresse egymást, függetlenül kultúrától vagy háttértől. Kérjük, hogy egyházad szüljön érett tanítványokat Jézusnak, akik az egész világon terjesztik az evangélium üzenetét. Imádkozunk, hogy istenfélő és megbízható vezetőket nevelj, akik pásztorolják népedet. Kérjük, hogy egyházad éhséget mutasson igéd és Lelked iránt. Kérünk, hogy mély, tartalmas kapcsolatokat alakíts ki és tarts fenn gyülekezetedben, amelyek arra szolgálnak, hogy megmutasd szeretetedet a figyelő világnak. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

A kegyelem közösségei

Örökkévaló Atyánk, Hatalmas Isten, Béke Fejedelme, köszönjük, hogy az egyházért mondott imáinkban segítségül hívhatjuk néped iránti végtelen szeretetedet. Az egész világon azért imádkozunk, hogy az embereket magadhoz vonzd és gyülekezetekbe gyűjtsd őket, ahol hűségesen tanítványokká válhatnak. Imádkozunk, hogy a gyülekezetek világszerte a kegyelem vonzó közösségei legyenek, amelyek megmutatják másoknak a te jellemedet. Imádkozunk Krisztusban élő testvéreinkért, akik üldöztetésnek vannak kitéve, és kérünk, hogy adj nekik erőt a kitartáshoz. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ajánlott Írásaink: