10 Rövid Ima Egy Szebb Jövőért:

Az interneten, vagy a tv-n állandóan rossz hírek tömkelegeivel bombáznak minket, ezért sosem árthat egy szebb jövőért imádkozni, hogy a magunk mögött hagyhassuk a sok negatívitást.

Íme 10 erőteljes ima egy szebb jövőért:

Imádság a főiskolára való felvételi hírért

Jézusom, Megváltóm, köszönöm, hogy eddig a pontig irányítottad az életemet. Miközben várom, hogy visszajelzést kapjak a főiskolai jelentkezésemről, kérlek, segíts, hogy életem minden területén bízzak Benned. Kívánom, hogy pozitív eredménnyel jöjjön vissza. Vezess engem oda, ahol olyan fény lehetek, amely Neked ragyog. Add, hogy felvegyenek erre a főiskolára, hogy só és világosság lehessek Neked. Legyen meg a Te akaratod, Uram. Szolgálni foglak Téged mindenütt. Ámen.

Imádság a házkeresésért

Mindenható és örökkévaló Istenem, az én otthonom benned van, és mindig a te erős és képes kezeid oltalmában leszek. Nem múlt el nap, hogy ne gondoskodtál volna rólam. Te tudod, hogy mire van szükségem, és hogy hamarosan szállást kell találnom. Menj előttem, Atyám, vezess engem egy megfelelő helyre. Kérlek, hogy hamarosan kapjak hírt egy szabad házról. Megígérted, hogy mindig gondoskodsz gyermekeidről. Bízva a Te gondviselésedben, keresni fogom a megfelelő helyet, és az eredményt Rád bízom. Köszönöm, kegyelmes Atyám. Ámen.

Imádság a hírért, hogy egy szerettünk biztonságban van

Istenem, az én Erőd, térden állva esedezem szerettemért. Tartsd meg őket biztonságban. Én most nem ismerem az állapotukat, de Te igen. Atyám, védd meg őket a bajtól, légy részük és pajzsuk. Hozz nekem hírt a biztonságukról, hogy megvigasztalódjak. Ne engedd, hogy bárki vagy bármi veszélyeztesse őket, hanem adj nekik természetfeletti biztonságot. Add meg nekik a mindennapi kenyerüket, gondoskodva szükségleteikről nap mint nap. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

Imádság az előléptetésért

Győzelem Istene, Te gondoskodtál rólam egész életemben. Most várakozóan várom, hogy előléptessenek a munkahelyemen. Uram, engedd, hogy megtörténjen. Add, hogy munkámat pozitívan értékeljék a munkáltatóim. Életutamat irányítva, Te áldottál meg ezzel a munkával, és továbbra is bízom Benned. Amikor legközelebb munkába megyek, halljam a jó hírt egy új állásról, ahol szolgálhatlak Téged azokkal a képességekkel, amelyeket Te adtál nekem. Te vagy az én igazi gazdám, és végül is mindent a Te nevedért teszek. Ámen.

Imádság a katasztrófa elhárításáért

Uram, én Pajzsom, minden órában szükségem van Rád. Katasztrófa fenyeget számomra, ha nem avatkozol közbe. Te vittél el idáig, Atyám, kérlek, ne tedd tönkre azt, amiért oly keményen megdolgoztam. Adj hírt a biztonságról, és hogy megmenekülhessek ettől a veszélytől. Bár a veszély elkerülhetetlennek tűnik, én beléd kapaszkodom, hogy megvédj. Tudva, hogy Te vagy az erős torony, Hozzád futok menedékért. Védj meg engem, vedd el ezt a veszélyt. Köszönöm Neked, hogy bármi történjék is, Te jó vagy, és velem vagy. Ámen.

Imádság a vizsga letételéért

Áldás Istene, köszönöm, hogy olyan elmét adtál nekem, amilyen van, és olyan lehetőségeket, hogy továbbtanulhassak. Ezzel a vizsgával kapcsolatban azért imádkozom, hogy adj nekem tiszta elmét és a megtanult információk felidézésének képességét. Engedd meg, hogy a kérdésekre úgy válaszoljak, hogy kifejezzem a témában való tudásomat. A Te általad adott tehetségekkel segíts, hogy úgy szolgáljalak Téged, ahogyan ezt a vizsgát leteszem. Segíts, hogy nyugodt legyek, és tudjam, hogy bármilyen eredményt is kapok, Te elégedett vagy, amikor Téged igyekszem tisztelni. Ámen.

Egy ima, amikor jogtalanul vádolnak meg

Ó, Üdvösségem Istene, ez a szükség órája. Olyan dolgokkal vádolnak, amiket nem tettem, és szükségem van az igazolásra. Hírnevemet tönkretették, és elvesztettem barátaimat. Szükségem van arra, hogy megfordítsd ezt a helyzetet. Nyilatkoztasd ki az igazságot, Uram. Találd meg a valódi bűnösöket. Állítsd vissza jó hírnevemet. Tedd ezt a Te nevedért, hogy ne hozzak szégyent a gyülekezetre, mint aki Téged követ. Jézus nevében, aki az út, az igazság és az élet. Ámen.

Egy ima a jó hírekért a rossz egészségi állapotban

Jehova Ráfa, gyógyítóm, Te vagy az életet adó. Ez a betegség már oly régóta gyötri testemet, és szükségem van a Te gyógyító érintésedre. Köszönöm Neked az orvosi szakértőket, a vizsgálatokat és a kezeléseket, amelyeket kaptam. Uram, jó eredményt kérek – javulásról szóló híreket. Add, hogy az egészségem helyreálljon. Elismerve, hogy még betegségben is dicsérni foglak Téged, mégis gyógyulást akarok kérni Tőled. Jézus Krisztus nevében imádkozom ezt, mert az Ő csíkjai által bűneim sebei meggyógyultak. Ámen.

Imádság a jó hírért egy nehéz helyzetben lévő barátért

Szeretetteljes odaadás Istene, kedves barátom nevében könyörgök jó hírekért a számára. Te teljesen ismered őket, és problémájuk minden részletét ismered. Minden próbatételben és minden kihívás mögött az a célod, hogy végül örömünket okold. Adj békét és lelki nyugalmat barátomnak. Ahogy Te tanítottál minket imádkozni, szabadíts meg minket a gonosztól, és ne vezess minket a gonosz napjára. Így mentsd meg barátomat ettől a nyomorúságtól. Jézus nevében. Ámen.

Imádság egy hitel jóváhagyásáért

Mindenható Atyám, Te tudod, hogy arra várok, hogy jóváhagyják ezt a kölcsönt, és hogy szükségem van rá, hogy továbbléphessek ezzel a tervvel. Imádkozom, hogy minden dokumentumot gondosan vizsgáljanak át. Kérem, hogy a Te akaratod szerint hagyják jóvá, és ha mégsem, akkor bízzak abban, hogy valami jobbat kapok. Azok, akiknek a felelőssége, hogy jóváhagyják ezt a kölcsönt, ismerjék fel, hogy én egy értékes befektetés vagyok. Ezt a Te kezeidre bízom. Ámen.

Ajánlott Írásaink: