11 Rövid Ima, Amit Nehéz Helyzetekben Elmondhatsz:

Az élet itt a Földön tele van megpróbáltatásokkal és nehézségekkel. Mindenki életének egy bizonyos pontján nehéz helyzetekbe kerül vagy fog kerülni, amelyek miatt tehetetlennek érzi magát. Hála a Krisztus-hívők számára, Istenünk nagyobb, mint bármilyen megpróbáltatás, amivel szembenézhetünk.

Ha szeretnél még hasonló imákat olvasni, akkor nézd meg a napi imáink gyűjteményét is.

Íme a 11 legerősebb ima nehéz helyzetekre.

Légy a vezetőm ima

Mennyei Atyám, megalázkodom előtted, kérve támogató kezedet ezekben a nehéz helyzetekben. Te vagy az én menedékem és erőm, az én jelenvaló segítségem a bajban. Fogd meg a kezemet, és ne hagyj elesni. Add, hogy kegyelmed legyen rajtam ezekben a gyötrelmes időkben. Bízom a te szeretetedben, amely soha nem szűnik meg, és a te hatalmadban, amely nem ismer határokat. Légy az én vezetőm. Ámen.

Hadd meditáljon a szívem ima

Hatalmas Atyám, szívem örül ígéreteidnek. Az én erőm tőled származik. Teljesen megpihenek kegyelmedben és a te ígéretedben, hogy oltalmazol és kísérsz, bármilyen nehéz is a helyzet. Bátran mondhatom, hogy ha a halál árnyékának völgyeiben járok is, nem fogok félni, mert te velem vagy. Botod és vessződ vigasztal engem. Engedd, hogy szívem minden nap elmélkedjen a te igédről. Ámen.

Lépteim rendje ima

Szentlélek, minden bizalmam benned van az ilyen nehéz időkben, mint ezek, és mindig. Bízom abban, hogy mindent legyőzök, ami az utamba kerül, mert te velem vagy minden lépésemben. Add, hogy szívem megnyugodjon abban a tudatban, hogy a nehézségek közelebb visznek hozzád, mivel teljesen a te üdvözítő erődre hagyatkozunk, és te soha nem okozol csalódást. Vezess át ezeken a nehéz időkön. Rendezd lépteimet. Engedd, hogy jelenléted felemelkedjen az életemben. Ámen.

Vigyázz rám ima

Uram, vigyázz rám ezekben a nehéz helyzetekben. Légy erőm forrása. Engedd, hogy békéd betöltse szívemet. Ne engedd, hogy ezek a körülmények megrendítsék a beléd vetett hitemet. Add, hogy bizalmam benned gyökerezzék. Tudom, hogy meg fogom vívni ezt a csatát, és győztesen kerülök ki belőle, mert te vagy az, aki értem harcol. Számítok a te szavadra, hogy soha nem hagysz el, és mindig előttem jársz. Dicsőítelek téged ezekben az időkben, mert ez a te tökéletes akaratod az életemben. Ámen.

Adj nekem vigaszt ima

Atyám, adj nekem vigaszt ezekben a nehéz időkben. Tarts közel hozzád, hogy a beléd vetett hitem ne rendüljön meg. Légy vezérlőm mindenben, amit teszek. Segíts, hogy ne az értelmemre hagyatkozzam, hanem teljesen a te kegyelmedre hagyatkozzam, amely bőséges az életemben. Engedd, hogy szívem még ilyen időkben is hirdesse hűségedet. Újítsd meg erőmet, hogy magasan szárnyalhassak, mint a sas; fussak, de ne fáradjak el; repüljek, de ne fáradjak el. Ámen.

Vezesd gondolataimat ima

Hatalmas Isten, Az ördög arra használja nehéz időszakainkat, hogy eltávolítson minket tőled, de Istenem, semmi sem választhat el minket az irántunk érzett szeretetedtől. Sem nehéz idők; sem magasságok; sem mélységek; semmi; mert Te a szeretet Istene vagy. Tudom, hogy velem vagy, és soha nem hagysz el. Vezesd gondolataimat és cselekedeteimet. Még ha fáradt is vagyok, tudom, hogy kegyelmed és erőd megtart. Nem adom fel, mert te mellettem vagy. Ámen.

Állj velem ima

Jézus Krisztus, kérlek, adj nekem egy vállat, amelyre támaszkodhatok ebben a nehéz helyzetben. Töröld le a könnyeimet. Teher van rajtam, Uram, fogd meg a kezemet. Felveszem az igámat, hogy tanuljak tőled; te szelíd és alázatos vagy. Benned békét találhatok. Szívem benned nyugszik. Te vagy az én barátom. Állj mellettem a végsőkig. Légy a sziklám. Ámen.

Újítsd meg a lelkem

Királyok Királya, te nem ígérted nekünk a csapások hiányát. Azt ígérted, hogy velünk leszel, amikor a csapások lecsapnak. Számítok ígéretedre a nehézségek idején. Légy velem, Istenem. Adj bölcsességet és erőt, hogy legyőzzem ezeket a nehézségeket. Működj a te utadon, hogy megszabadíts engem ezektől a csüggesztő időszakoktól, és hagyd, hogy bizalmam egyedül benned legyen. Újítsd meg lelkemet, és engedd, hogy csendben legyek, és tudjam, hogy te vagy az Isten. Ámen.

Menj előttem ima

Örökkévaló Uram, Te vagy az én békességem a nehéz időkben; Te vagy a szikla, amelybe menedéket keresek. Menj elém, és simítsd el a zord helyeket. Légy az én vezetőm. Tudom, hogy ilyen helyzetekben próbára teszik a hitemet, és örülök, hogy bizalmam benned van. Bármilyen fáradt is vagyok, a te jelenléted ígérete felemeli a lelkemet és reményt ad. Te vagy az én erőm tornya, és nélküled nem tudnám átvészelni ezeket a nehézségeket. Ámen.

Segíts engem az ima által

Mennyei Atyám, szívem nyugtalan. Segítségedért kiáltok. Segíts át ezeken a nehézségeken, mert megérted küzdelmeimet. Hagyd, hogy hatalmas kezed megoldja számomra a dolgokat, Uram. Te vagy az erőm forrása, egyedül nem tudom megcsinálni. Engedd, hogy angyalaid vigyázzanak rám minden lépésnél. Ellenségeim arra várnak, hogy elbukjak, de veled tudom, hogy meg tudok állni. Benned van a bizalmam. Ámen.

Te vagy az én erőm ima

Atyám, te egyszülött fiadat adtad, hogy meghaljon a kereszten, hogy én megmenekülhessek. Megígérted, hogy minden körülmények között velem leszel. Mi mást nem teszel meg értem? Nehéz pillanataim semmiségek előtted, mert hit által már legyőztem őket. Te vagy az én erőm. Te hűséges Atya vagy. Szívem örül a te szeretetednek. Ámen.

Ajánlott Írásaink: