11 Rövid Ima Új Munkalehetőségekért:

Amikor egy új munkalehetőség kínálkozik, úgy érezhetjük, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy a lehetőségből konkrét állásajánlat legyen. A valóságban ezeket a dolgokat az Úrra emelve tudod csak igazán élni az életedet.

Ha szeretnél még további imákat olvasni, akkor nézd meg a napi ima gyűjteményünket is.

Ezek az erőteljes imák egy új álláslehetőségért segítenek abban, hogy elérd a vágyott sikert.

Új munkalehetőségek imája

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy olyan terveid vannak velem, amelyek az én javamat és a te dicsőségedet szolgálják. Imádkozom, hogy új lehetőségeket állíts elém, és nyisd meg a szememet, hogy meglássam ezeket a lehetőségeket. Segíts, hogy időmet és tehetségemet arra használjam, hogy téged szolgáljalak egy olyan munkában, amelyet te készítettél nekem. Hallgasd meg imámat. Add, hogy az Atya fensége legyen a fény, amely vezet engem, a Fiú könyörülete legyen a szeretet, amely lelkesít, és a Lélek jelenléte legyen az erő, amely erőt ad nekem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

A szív vágyai ima

Hűséges Atyám, köszönöm, hogy ismersz és szeretsz engem. Megígérted, hogy ha gyönyörködöm benned, megadod nekem szívem vágyait. Kérlek, ajándékozz meg egy új munkalehetőséggel. Te tudod, mi a legjobb számomra, és te tudod biztosítani a megfelelő munkát számomra. Kérlek, segíts, hogy rád bízzam magam a folyamatban. Isten, az Atya készítse elő az utamat, Jézus, a Fiú vezesse lépteimet, és a Szentlélek vigyázzon rám, minden utamon. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Gondviselés ima

Hatalmas Isten, köszönöm, hogy te vagy az én védelmezőm és gondviselőm. Kérlek, hogy biztosíts nekem egy új munkalehetőséget. Igéd azt mondja, hogy bölcsességet adsz mindenkinek, aki kér. Kérlek, add meg nekem a bölcsességet, hogy döntéseket tudjak hozni a lehetőségekről, amelyeket látok. Kérlek, segíts, hogy minden döntésemben téged dicsőítselek. Az Atya szeretete, a Fiú gyengédsége és a Lélek jelenléte örvendeztessen meg engem, és hozzon békességet a lelkembe, ma és minden nap. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Használd az adottságaimat ima

Uram, Istenem, köszönöm, hogy te vagy a teremtőm, jobban ismersz engem, mint bárki más. Te tudod, hogy melyik az a munka, amely a legjobban megfelel az adottságaimnak és képességeimnek. Megígérted, hogy aki kér, annak megadatik, aki keresi, megtalálja, és aki zörget, annak megnyílik az ajtó. Hallgasd meg az új lehetőségekért szóló imámat, és válaszolj, kérlek. Te, a Béke Fejedelme, adj nekem békét minden időben és minden módon. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Isten terve ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. Megígérted, hogy minden dolgot a javamra fordítasz. Imádkozom, hogy adj nekem új lehetőségeket, amelyek után kutathatok, és hogy bízzak abban, hogy akkor is munkálkodsz, amikor nem látom. Add meg nekem a bizonyosságot, hogy a te terveid velem a lehető legjobb tervek az életemre. Engedd, hogy beléd kapaszkodjak. Kegyelem és békesség legyen az enyém bőségesen, Isten és Jézus, a mi Urunk ismerete által. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Nyitott ajtók ima

Teremtő Isten, köszönöm, hogy te vagy az élet minden igazi örömének forrása. A te igéd azt mondja, hogy hitem soha nem fog szégyenkezni, ha benned bízom. Kijelentem a beléd vetett bizalmamat, amikor egy új munkalehetőség iránti vágyamat eléd viszem. Nyisd meg a szememet, hogy lássam az ajtókat, amelyeket megnyitsz előttem. Vezess engem, hogy kövessem az utat, amelyet elém állítottál. Magasztaltassék az egek fölé, Istenem, dicsőséged legyen az egész föld fölött. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Irányítsd lépteimet ima

Szerető Atyám, köszönöm, hogy te vagy a világ világossága, aki a te utadon irányítod lépteimet. A Biblia azt mondja, hogy ha teljes szívemből bízom benned, és nem támaszkodom a saját értelmemre, hanem minden utamat neked engedelmeskedem, akkor egyenes ösvényeimet te fogod egyengetni. Irányítsd lépteimet egy új munkalehetőség felé, ahol dicsőíthetlek téged a munkámban. Hallgasd meg imámat, Uram. Szabadíts meg minden gonosz munkától, és tarts meg engem mennyei országod felé. Neked legyen dicsőség mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Remény a jövőre nézve ima

Bőkezű Atyám, köszönöm, hogy a bőséges, örök élet ajándékát adod. Igéd azt mondja, hogy jó Atya vagy, aki jó ajándékokat ad nekünk. Kérlek, hogy ajándékozz meg új munkalehetőségekkel. Eléd hozom minden bizonytalanságomat a jövővel kapcsolatban. Kérlek, segíts, hogy a félelem helyett hittel teljen meg az életem. Te, minden kegyelem Istene, aki Krisztus Jézus által az örök dicsőségbe hívtál, tégy engem szentté, erőssé és békességgel telivé. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Bölcsesség ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy soha nem vagyok egyedül, jelenléted megnyugtatja életem háborgó tengerét, és békét áraszt a lelkembe. Miközben új munkalehetőséget keresek, imádkozom, hogy segíts bölcsességgel és békességgel keresni. Megígérted, hogy a te békességed, amely minden értelmet felülmúl, őrzi szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Kérlek, segíts, hogy ebben a folyamatban végig bízzak benned. Isten békessége uralkodjék életemben, és Isten öröme tartson meg engem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Isten céljai ima

Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy ígéreteid biztosak, hűséges vagy, rád támaszkodhatok. Megígérted, hogy terveid és célod van velem, olyan terveid, hogy boldoguljak, nem pedig, hogy kárt okozz nekem. Kérlek, segíts, hogy a te terveid szerint járjak, és meglássam a lehetőségeket, amelyeket te biztosítasz egy új munkára. Emlékeztess arra, hogy a jövőm a te kezedben van. Legyen a te békéd a szívemben, a te kegyelmed a szavaimban, a te szereteted a kezemben és a te örömöd a lelkemben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Vezess engem ima

Szerető Atyám, köszönöm, hogy igéd felüdíti lelkemet, bölcsességet ad elmémnek és örömet szül szívemben. Igéd azt mondja, hogy közel vagy mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak, mindazokhoz, akik igazságban hívnak téged. Hallgass meg engem, amikor hozzád fordulok, hogy vezess engem új munkalehetőségekhez. Engedd, hogy lenyűgözzön a te gondoskodó képességed. A te szereteted vegyen körül, a te Lelked vezessen, a te hangod vigasztaljon, a te békéd nyugtasson meg, a te pajzsod védjen meg, a te bölcsességed fegyverkezzen fel, bárhová is vezetsz engem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ajánlott Írásaink: