6 Lelki Harc Ima Az Álmokért:

ApCsel 2:17
Mennyei Atyám, a Te Igédre támaszkodom, amely azt mondja, hogy az utolsó napokban kiárasztod a Te Lelkedet minden emberre. Azt mondod, hogy az öregek álmokat fognak álmodni. Ezért most, Atyám, azért imádkozunk, hogy álmok és látomások szabaduljanak fel a Te terveiddel kapcsolatban. Ahogy közeledünk az utolsó és végső napokhoz, azért imádkozom, hogy a Te Lelked kiáradjon, hogy a fiak és leányok prófétáljanak, az ifjak látomásokat lássanak, és az öregek álmokat álmodjanak. Ámen.

Dániel 1:17
Kedves Uram, felismerem, hogy látomásokon és álmokon keresztül kommunikálsz velünk, de időnként ezek az álmok feledésbe merülnek. Most éppen az ellenség tervei ellen imádkozom, amely azt akarja, hogy elfelejtsem az álmaimat. Elismerem, hogy ez egy szellemi támadás, és imádkozom Dániel igéje szerint, hogy megértsem a látomások minden fajtáját. Jézus mindenható nevében imádkozom. Ámen.

Zsoltár 138:8a, Ézsaiás 55:11a.
Drága Atyám, kérem, hogy aktiváld a jó álmaim fényét. Imádkozom, hogy minden jó álom megnyilvánuljon, hogy megvalósíthassam mindazt, amit Te szántál nekem. Imádkozom, hogy azok az álmok, amelyeket a szellem birodalmában visszatartanak, most azonnal, Jézus nevében szabaduljanak fel, hogy áldásaimat és csodáimat megkapjam. Imádkozom, Uram, hogy a Te Igéd soha ne térjen vissza üresen. Ámen.

Példabeszédek 2:18-19
Szent Atyám, imádkozom, hogy amikor mély álom száll rám, csak jó dolgokat álmodjak. Ezért fellépek az álmaimban megjelenő szexuális találkozások rossz hatása ellen. Fellépek az inkubus és a szukkubusz szellemek ellen, amelyek célja, hogy megzavarják álmaimat. Lelki háborút vívok ezek ellen a szellemek ellen, és imádkozom, hogy a jövőbeli kapcsolatokat ne befolyásolják. Jézus nevében megtöröm ennek a szellemnek a kötelékét, amely meg akar akadályozni abban, hogy visszanyerjem az élet ösvényeit. Jézus mindenható és örökkévaló nevében imádkozom. Ámen.

Efézus 6:12
Drága Uram, köszönöm a Te Igédet, amely így szól: „Mert nem test és vér ellen küzdünk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, e kor sötétségének urai ellen, a szellemi gonoszság ellen a magasságban”. De Jézus nevében imádkozom a boszorkányságra utaló álmok ellen, és imádkozom minden negatív álom gonosz hatása ellen. A Te véred által imádkozom. Ámen.

2 Timóteus 1:7
Drága Mennyei Atyám, köszönöm, hogy nem a félelem, hanem az erő és a józan ész lelkület lelkét adtad nekem. Ezért nem fogok félni az ellenség cselszövéseitől, aki megpróbálja ellenem felhasználni álmaimat. Hanem a Te isteni hatalmad által a mai naptól kezdve minden rossz álom mögött álló minden erőt és befolyást megkötözök. Kijelentem, hogy Jézus az életem Ura, és csak jó álmok jönnek az utamba. Ámen.

Ajánlott Írásaink: