29 Keresztény Motivációs Idézet, Amelyek Bátorítanak És Felemelnek:

Mindannyiunknak szüksége van időnként bátorító szavakra. Ha szükséged van rá, olvasd el ezeket a keresztény idézeteket, amelyek bátorítást adnak a nehéz időkben és felemelik a lelkedet.

Keresztény idézetek, amelyek inspirálnak és motiválnak

Az élet néha a legjobbat hozza ki belőlünk. A mindennapok menedzselésével járó stressz elfáraszthat minket, és a váratlan, életünket megváltoztató események alapjaiban rázhatnak meg bennünket. Vannak napok, amikor kételkedünk abban, hogy kik vagyunk, mit csinálunk, és hol állunk; végül is csak emberek vagyunk.

Azokon a napokon, amikor elveszettnek érezzük magunkat, a keresztény idézetek olvasása segíthet visszatalálni az utunkra. Inspirálhatnak és motiválhatnak minket, és még abban is segíthetnek, hogy helyzetünket perspektívába helyezzük.

1. „Isten akkor dicsőül meg bennünk a legjobban, amikor mi vagyunk a legelégedettebbek benne” – John Piper.

2. „Az igazi hit azt jelenti, hogy semmit sem tartunk vissza. Azt jelenti, hogy minden reményünket Isten ígéreteihez való hűségébe vetjük.” – Francis Chan.

3. „Azt mondta: „Szeressetek… ahogy én szerettelek titeket”. Nem lehet eléggé szeretni.” – Amy Carmichael.

4. „Ami vagy, az Isten ajándéka neked, amivé válsz, az a te ajándékod Istennek.” – Hans urs von Balthasar.

5. „Amikor dolgozunk, akkor dolgozunk. Amikor imádkozunk, Isten dolgozik.” – James Hudson Taylor.

6. „Az öröm Isten jelenlétének csalhatatlan bizonyítéka.” – Madeleine L’engle.

7. „A hit nem szünteti meg a kérdéseket. De a hit tudja, hogy hová kell vinni őket.” – Elisabeth Elliot.

8. „Mert az imádság nem más, mint baráti viszonyban lenni Istennel.” – Ávilai Szent Teréz.

9. „Isten legnagyobb ajándékai közé tartoznak a megválaszolatlan imák.” – Garth Brooks

10. „Kereszténynek lenni annyit jelent, mint megbocsátani a megbocsáthatatlannak, mert Isten megbocsátotta a benned lévő megbocsáthatatlant.” – C.S. Lewis

11. „Amit Isten szánt neked, az messze túlmutat mindenen, amit el tudsz képzelni.” – Oprah Winfrey

12. „Krisztus szó szerint a mi cipőnkben járt.” Tim Keller

13. „A hit az, hogy elhiszed azt, amit nem látsz; e hit jutalma az, hogy meglátod, amit hiszel.” – Szent Ágoston

14. „Nem vagyok tökéletes. Soha nem is leszek az. És ez a nagyszerű dolog a keresztény életben, és abban, hogy megpróbálsz hitből élni, azaz, hogy minden nap próbálsz jobbá válni. Próbálsz fejlődni.”-Tim Tebow

15. „A hit az Isten jellemébe vetett szándékos bizalom, akinek útjait talán nem érted akkoriban.” – Oswald Chambers

16. „Isten ott találkozik veled, ahol vagy, hogy elvigyen oda, ahová akar.” -Tony Evans

17. „Az élet Isten regénye. Hagyd, hogy ő írja meg.” – Isaac Bashevis Singer

18. „A hitnek a nem látható dolgokhoz van köze, a reménynek pedig a nem kéznél lévő dolgokhoz.” – Aquinói Tamás

19. „Az aggodalom nem a holnapot üríti ki a bánatától; a mát üríti ki az erejétől.” – Corrie Ten Boom

20. „Ha látod, el is érheted. Isten segít azoknak, akik önmagukon segítenek. Az erő az alázat cselekedetében rejlik.” – Patricia Amis

21. „A hit alapvető része a türelem.” – George MacDonald

22. „Bármennyi áldást várunk is Istentől, az Ő végtelen nagylelkűsége mindig felülmúlja minden kívánságunkat és gondolatunkat.” – Kálvin János

23. „A keresztény ember igazi hivatása nem az, hogy rendkívüli dolgokat tegyen, hanem az, hogy a hétköznapi dolgokat rendkívüli módon tegye.” – Dean Stanley

24. „Kétszeresen vagyunk felfegyverkezve, ha hittel harcolunk.” – Platón

25. „Nemcsak azt kívánom, hogy kereszténynek nevezzenek, hanem azt is, hogy keresztény legyek.” – Szent Ignác

26. „Uram, engem nem az érdekel, hogy Isten a mi oldalunkon áll-e; a legnagyobb gondom az, hogy Isten oldalán álljak, mert Istennek mindig igaza van.” – Abraham Lincoln

27. „A lehetőségeid az összes lehetőség összessége, amit Isten az életed számára tartogat.” – Charles Stanley

28. „Amit a világ elhanyagol, azt az Úr elfogadja.” – Deborah Brodie

29. „Isten soha nem tett olyan ígéretet, amely túl jó lett volna ahhoz, hogy igaz legyen.” – Dwight L. Moody

Ajánlott Írásaink: