Egyszerű Útmutató Az Isten Adta Életcélod Megtalálásához:

Azon kapod magad, hogy küzdesz, hogy megtaláld az Isten által adott életcélodat? Ha igen, akkor nem vagy egyedül.

Szeretnék megosztani néhány leckét, amit megtanultam, miközben lelkipásztorok és mentorok segítségét kerestem, hogy megválaszoljam ezt a kérdést, amin sok filozófus évszázadok óta vitatkozik.

7 lépés, hogy megtaláld az Istentől kapott életcélodat

1. Fordulj a Bibliához

Isten a Biblia gazdag ismeretanyagát hagyta ránk, hogy segítségünkre legyen. Én azt a tudást osztom meg, amit az életem személyes leckéin keresztül kinyilatkoztatott nekem. Be kell vallanom, hogy nem ismerem az összes választ, de el tudlak vezetni ahhoz a forráshoz, amely segíthet megtalálni az Istentől adott célodat. Hiszem, hogy ahhoz, hogy szenvedélyes és céltudatos életet éljünk, továbbra is tanulnunk kell, hogy ki Jézus, és hogy szerinte mi a célunk az életben. Az ő képmására teremtettünk, így az ő élete sok olyan jellemvonást tükröz, amelyet igyekeznünk kell nap mint nap megélni.

2. Imádkozz az irányításért

Gyakran meditálok és imádkozom minden reggel, hogy békét és irányt kapjak, mielőtt írok, mert hiszek abban, hogy az írásom megérinti valaki más életét, és lehetővé teszi, hogy olyan tudásra tegyen szert, ami megváltoztatja az életszemléletét.

Ezzel a feladattal hatalmas terhet vállalok magamra, ezért imádkozom azért, hogy a szavaimat úgy tudjam megfogalmazni, hogy az a leghasznosabb legyen. Miközben a célodat keresed, értsd meg, hogy minden egyes nap, amit élünk, ajándék, és kérdezd meg, hogyan hozhatod ki a legtöbbet az életedből úgy, hogy hitben és nem látás szerint élsz.

3. Kövesd Isten akaratát

Ahhoz, hogy Isten által vezérelt céllal éljünk, először le kell tenned ezt az életet, hogy életet nyerj.

„Mennyi terv van az embernek szívében! De (csak) az maradandó, amit az Úr határoz.” (Példabeszédek 19:21)

Istennek jobb tervei vannak velünk, mint amit el tudunk képzelni, és olyan dolgokat tesz, amelyeket talán nem értünk, de bízunk az ő akaratában. A Szentíráson keresztül többféleképpen is élhetünk célvezérelt életet.

„Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1 János 2:16-17)

Szánj időt és gondolkodj el, ha úgy érzed, hogy anyagi javakra, vagy büszkeségre és hatalomra vágysz. Hiábavaló az átmeneti örömökre összpontosítani, mert a halálos ágyunkon semmit sem vihetünk magunkkal. Emellett több mint valószínű, hogy a családod ott lesz az ágyad mellett, és ők feltétel nélkül szeretnek téged, nem azért, amid van.

„De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6:33)

4. Isten ígéretei

Most, hogy megértettük, mi Isten akarata az életünkkel kapcsolatban, meg kell néznünk Isten számos ígéretét, ha először Isten országát keressük.

Több mint 3000 ígérete van Istennek, de szeretnék kiemelni néhányat, amelyek kifejezetten az Istentől kapott életcélod megtalálására vonatkoznak, hogy olyan karriert élhess meg, amely összhangban van a hiteddel.

  • Jeremiás 29:11, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
  • Róma 8:28-29, Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között.
  • Jakab 1:17, Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.

Szánj időt arra, hogy átnézz néhány olyan verset, amelyek az életedre vonatkoznak, és írd le őket, és helyezd el különböző helyeken. Ez segíthet a mindennapi életedben, és emlékeztetőül szolgálhat a sok ígéretre, amely Jézus Krisztustól származik.

5. Célvezérelt életet élni

Ha egyszer megtanulunk Krisztus központú életet élni, akkor megértjük, hogyan dicsőíthetjük Istent mindenben. Ily módon célvezérelt életet élhetünk Istenért.

Régen veszettül kerestem az olyan világi dolgokat, mint a pénz, a hatalom, és a státusz, de úgy éreztem, hogy ezek jelentéktelenek, mert hosszú távon nem számítanak. Tudtam, hogy mindannyiunknak szembe kell néznünk a halállal, ezért úgy döntöttem, hogy egy olyan célt fogok szolgálni, ami nagyobb nálam. Mindannyian örökséget akarunk hagyni, de azt kérdeztem magamtól, hogyan tehetem ezt úgy, hogy valóban hatással legyen mások életére?

Rick Warren lelkipásztor és író, aki a „The Purpose Driven Life” című könyvet írta. Ebben Rick arról beszél, hogy Isten szándéka, hogy a tehetségünket arra használjuk, hogy jót tegyünk a világban, és elmagyarázza Isten 5 célját velünk kapcsolatban.

  • Isten kedvtelésére lettünk tervezve … ezért az első célunk az, hogy valódi imádatot nyújtsunk.
  • Isten családjára lettünk formálva … így a második célunk az, hogy élvezzük a valódi közösséget.
  • Arra lettünk teremtve, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk, … így a harmadik célotok az, hogy megtanuljátok a valódi tanítványságot.
  • Isten szolgálatára lettünk formálva … így a negyedik célod az, hogy valódi szolgálatot gyakorolj.
  • Küldetésre lettünk teremtve … így az ötödik célod az, hogy valódi evangelizációt élj.

6. Hogyan alkalmazd Isten célját az életedben?

Azzal az öt céllal, amit Isten az életünkkel kapcsolatban kitűzött, most már meghatározhatunk egy egyedi célt, amit minden területen, még a szakmai életünkben is megélhetünk.

Ahhoz, hogy teljes mértékben céltudatosan élhesd az életed, olyan szakmát kell választanod, amely iránt szenvedélyesen rajongsz, és integrálnod kell Isten 5 célját az életeddel kapcsolatban. Végül, de nem utolsósorban gondoskodnod kell arról, hogy pénzt tudj keresni, hogy eltartsd a családodat.

7. Egy személyes kihívás

Az életemben gyakran tűzök ki célokat az életem minden területén a Maslow-féle szükséglethierarchia szerint (önmegvalósítás > elismerés > szociális szükséglet > biztonság > fizikai szükségletek), mert nagyon célorientált vagyok, és szeretem látni a fejlődést.

Ez egyszerre szolgál áldásként és átokként, mert néha azon kaptam magam, hogy szorongással próbálok megfelelni a mások által elért céloknak, ami bűn.

Az én kihívásom számotokra az, hogy úgy éljétek az életeteket, hogy Istent dicsőítsétek, de a saját dobotokra meneteljetek. Mindannyian az Ő képmására vagyunk teremtve, de mindannyian egyediek vagyunk, és egyikünk sem fogja ugyanazt megtapasztalni az életben. Álmodjatok nagyot, imádkozzatok, majd igyekezzetek Isten akaratát teljesíteni.

Ajánlott Írásaink: