20 Erőteljes Ima Türelemért És Megértésért:

Ha szeretnél még hasonló imákat olvasni, akkor ne felejtsd el megnézni a napi imáink gyűjteményét is, ami minden egyes nappal bővül!

Példabeszédek 3:5-6
Igazságos Isten, tudom, hogy teljes szívemből bíznom kell benned, és tudom, hogy nem szabad a saját értelmemre támaszkodnom, mert az út, amelyet választok, a pusztulás útjára vezet. Bolondság, ha hagyom, hogy a szívem vezesse az utamat, ezért a Te kezedbe helyezem az életemet. Imádkozom, hogy soha ne kételkedjek Benned és a Te bölcsességedben, hanem minden utamon elismerjelek Téged, hogy türelmet adhass nekem, és az utamat a Te szavad szerint irányítsd. Ámen.

Jeremiás 33:3
Bölcsesség Istene, Hozzád kiáltok, és tudom, hogy válaszolsz nekem, és elmondod nekem a nagy és kifürkészhetetlen dolgokat, amelyeket nem ismerek. Köszönöm Neked az isteni megértést, amely feltárja előttem azokat a dolgokat, amelyeket nem értek. Imádkozom türelemért és megértésért életem minden területén: a munkahelyemen, az otthonomban, a kapcsolataimban, mindenben. Köszönöm, hogy megengeded, hogy úgy lássam a dolgokat, ahogyan Te látod. Ámen.

Példabeszédek 14:29
Uram, segíts nekem, hogy türelmes legyek nagy megértéssel, mert az az ember, aki nem az, és lobbanékony, ostobaságot mutat. Imádkozom, hogy itt a földön mindenben Téged tükrözzelek, és hogy a Te megértésed irányítsa viselkedésemet. Engedd, hogy a türelem utat törjön a szívemben, hogy Istenhez hasonló türelmet tükrözzek a körülöttem élők számára. Engedd, hogy a Te megértésed formáljon engem, mint embert, hogy el tudjam érni és meg tudjam érteni azokat, akiknek szükségük van Rád. Ámen.

Prédikátor 11:5
Szent Isten, imádkozom, hogy most megalázzam magam. Bár Te képessé tettél arra, hogy logikusan, gyakorlatiasan és intellektuálisan gondolkodjak, Te mindent tudsz. Ahogyan én sem ismerem a szél útját, vagy azt, hogyan formálódik a test az anya méhében, úgy nem érthetem meg a Te – minden dolgok Teremtője – cselekedeteidet a saját tudásommal. Műveidhez kinyilatkoztatásra és isteni megértésre van szükség, ezért segíts engem életemnek ezen a területén, és adj nekem türelmet és megértést. Jézus nevében, Ámen.

Példabeszédek 4:7
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy oktatsz és tanítasz engem arra az útra, amelyen járnom kell. Tudom, hogy szerető szemeddel rajtam tartva tanácsot adsz nekem. Imádkozom, hogy útmutatásom kizárólag Tőled és a Te igédtől származzon. Imádkozom, hogy türelmem és megértésem Tőled származzon, és ne az embertől, mert az ember nem tud mindent úgy, mint Te. Téged foglak keresni bölcsességemért és megértésemért. Köszönöm Neked, Uram. Ámen.

Példabeszédek 21:2
Kegyelmes Uram, néha azt hiszem, hogy a saját utam a helyes, de Te mérlegeled a szívemet, és ismered a szándékaimat. Ahelyett, hogy a testem lenne a belső vezetőm, add, hogy a Te Lelked tanítson engem arra az útra, amelyen járnom kell. Imádkozom, hogy érzékennyé váljak arra, hogy meghalljam a Te útmutatásodat, hogy tudjam, mit kell tennem. Uram, segíts, hogy igazságosan éljek Veled és elkülönüljek a világtól. Taníts meg türelemre, imádkozom, Ámen.

2 Korinthus 4:18
Gyönyörű Istenem, imádkozom, hogy ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzem tekintetemet, mert ami látható, az ideiglenes, de ami láthatatlan, az örökkévaló. Uram, imádkozom, hogy ne az ideiglenesség szerint működjek, hanem életmódom abból fakadjon, hogy megértem, mi az örökkévaló. Imádkozom, hogy a fókuszom soha ne mozduljon el Tőled, mert Te örökkévaló vagy, nem múlik el és nem változik. Ámen.

Példabeszédek 19:21
Atyám, sok terv van a szívemben, de imádkozom, hogy a Te szándékod érvényesüljön. Legyen meg a Te akaratod az életemben, és a terveid, amelyeket a mennyben szabadjára engedtél, igazodjanak itt a földön. Imádkozom, hogy megértsem a velem kapcsolatos célodat, hogy ne térjek el tőle, és ne felejtsem el. Engedd, hogy vágyaim összhangba kerüljenek a Te céloddal, hogy ne legyen ellentmondás az életmódomban. Ez szívem imája. Ámen.

Efézus 1:17 és 1Thesszalonika 5:21-22
Drága Uram, ismét kérem, hogy Te, dicsőséges Atyám, add nekem a Bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy jobban megismerhesselek Téged! Imádkozom isteni megértésért, hogy járhassak mindabban, amire Te hívtál el, hogy tegyem és legyek. Imádkozom, hogy ragaszkodjak ahhoz, ami jó, és utasítsak el mindenféle rosszat; segíts megértenem a Te szemedben helyes dolgokat. Ámen.

Zsoltárok 119:130
Bölcsesség Istene, a Te igéd azt mondja, hogy szavaid kibontakozása világosságot ad; megértést ad az egyszerűeknek. Imádkozom, hogy amikor olvasom a Te igédet, mélyebb szinten felismerjem, hogy a Te világosságodban járhassak és megértést nyerjek. Imádkozom, hogy ne elégedjek meg a felszíni szintű megértéssel, hanem imádkozom a türelem, az isteni megértés és a kinyilatkoztatás kiáradásáért az életben. Előre is köszönöm, Uram. Ámen.

Ézsaiás 55:9
Mindenek Teremtője, ahogyan az egek magasabbak a földnél, úgy a te utaid is magasabbak az én útjaimnál, és a te gondolataid az én gondolataimnál. Imádkozom megértésért, hogy a Te utaidon járjak, ne pedig a saját utaimon, és a Te gondolataidon gondolkodjak, ne pedig a saját gondolataimon. Az én gondolkodásmódom korlátozott, és az én útjaim éretlenek és felelőtlenek. Előre is köszönöm Neked, hogy adj nekem megértést, hogy jobban hasonlíthassak Hozzád. Ámen.

Zsoltárok 37:7 & Filippi 1:6
Igazságos Istenem, csendben leszek előtted, és türelmesen várok rád; nem fogok aggódni, amikor az emberek sikerrel járnak, amikor gonosz terveiket véghez viszik. Türelmesen várok Rád, mert tudom, hogy Te, aki jó művet kezdtél bennem, hűséges vagy ahhoz, hogy befejezd bennem, tudom, hogy sikerülni fognak az utaid és az életemre vonatkozó terveid. Ámen.

2Móz 14:14
Hatalmas Harcos, tudom, hogy Te harcolsz értem, nekem csak mozdulatlanul kell lennem. Imádkozom, hogy maradjak türelmes, mert Te irányítod harcaimat. Tudom, hogy győzni fogok, mert Te harcolsz értem, és soha nem veszítesz el egy csatát sem. Növeld megértésemet, amikor az élet nehézzé válik, növeld bizalmamat a megpróbáltatásokban. Add, hogy minden lépésemet türelmes szív vezesse. Ámen.

Galata 6:9
Mennyei Atyám, imádkozom, hogy ne fáradjak el a jó cselekedetekben, mert a megfelelő időben aratni fogok, ha nem adom fel. Imádkozom, hogy növekedjen a türelmem, hogy megtapasztalhassam munkám gyümölcsét. Imádkozom, hogy ne a látott dolgokra összpontosítsak, ehelyett engedd, hogy elmém Rád összpontosítson, mert Te soha nem vallasz kudarcot. Ámen.

Példabeszédek 16:32
Békesség Istene, a Te igéd azt mondja, hogy jobb türelmes embernek lenni, mint harcosnak; jobb önuralmat gyakorolni, mint meghódítani egy várost. Imádkozom, hogy tartsam meg békességemet, és maradjak türelmes mindenben. Kijelentem, hogy nem érzelmekből fogok reagálni, hanem elgondolkodom és várok, mielőtt cselekszem. A türelem jobb, mint a hatalom, ezért Uram, segíts nekem türelmesnek maradni. Ámen.

Habakuk 2:3
Szent Isten, a Te igéd azt mondja, hogy a kinyilatkoztatás kijelölt időre vár; a végről beszél, és nem fog hamisnak bizonyulni. Bár késik, de várnom kell rá, mert biztosan eljön, és nem késik. Uram, adj nekem erőt, hogy várjak a Te ígéreteidre. Segíts, hogy türelmes maradjak, amikor a végcél olyan elérhetetlennek tűnik. Ahogyan várnom kell a kinyilatkoztatásodra, úgy imádkozom, hogy megtanuljak türelmesen és megértéssel várni arra, hogy minden dolog megvalósuljon az életemben. Ámen.

Filippi 4:6-7
Békesség Fejedelme, nem fogok semmiért aggódni, hanem minden helyzetben imádsággal és kéréssel, hálaadással terjesztem feléd kéréseimet. Nem hagyom, hogy félelem vagy aggodalom eméssze életemet, ehelyett türelmesen várom a Te békességedet. A békesség, amely Tőled jön, minden értelmet felülmúl, és megvédi szívemet és elmémet. Előre is köszönöm Neked, hogy megengeded, hogy békét érezzek és türelmes maradjak. Ámen.

Róma 5:2-4
Dicsőség a Te páratlan nevednek! Te vagy az, aki által hit által bebocsátást nyertem ebbe a kegyelembe, amelyben most állok. Dicsekszem a reménységben, amelyet a Te dicsőséged ad nekem. Nemcsak ez, hanem örülök szenvedéseimnek is, mert tudom, hogy a szenvedés kitartást szül, a kitartás pedig jellemet, a jellem pedig reményt. Segíts, hogy elviseljem szenvedéseimet, segíts, hogy életem minden időszakát átöleljem. Ámen.

Róma 8:25 & Róma 12:12
Szépséges, vannak dolgok, amiket remélek, de még nincsenek meg, de Uram, türelmesen várok rájuk. Tudom, hogy mindennek eljön a maga meghatározott ideje, ezért békében fogok várni, tudva, hogy a Te akaratod beteljesedik. Atyám, imádkozom, hogy még nyomorúságomban is türelmesen várakozzam. Kijelentem, hogy örömteli maradok a reményben és hűséges az imádságban. Ámen.

2 Péter 3:9
Félelmetes Istenem, Te nem vagy lassú az ígéretem megtartásában, ahogy én a lassúságot értem. Ehelyett türelmes vagy velem, nem akarod, hogy elpusztuljak. Imádkozom, hogy ahogy Te hűséges vagy hozzám, én is hűséges maradjak Hozzád, tudván, hogy eljönnek majd azok a dolgok, amelyeket még nem kaptam meg. Ahogyan Te türelmes vagy velem, úgy imádkozom, hogy türelmesen várjam, hogy a Te akaratod beteljesüljön. Ámen.

Ajánlott Írásaink: