25 Erőteljes Ima A Bátorításról, Az Erősségről És A Reményről:

Még a keresztények is küzdelmekkel szembesülnek életük során.

Ha hasonló imákat szeretnél még olvasni, akkor nézd meg a napi ima szekciónkat is!

Íme 25 erőteljes ima bátorításért, erőért és reményért.

Imádság az erőért

Ó hatalmas Isten, Te vagy az örökkévaló Isten. Egyedül Te adsz erőt a hetykének és erőt azoknak, akiknek nincs. Uram, Te mondod, hogy akik Rád várnak, azoknak megújul az erejük. Előtted állok, Uram, kitárt karokkal, és nem tudok mást nyújtani, csak a beléd vetett bizalmamat. Próbatételem kimerít engem, és a Te beavatkozásod nélkül nem tudok előrehaladni. Ámen.

Imádság a reményért

Uram, Reményem, lelkem sötét és reménytelen. Előtted állok és keresem a segítséget, amelyet már régen kérnem kellett volna Tőled. Bocsáss meg nekem, hogy bármiben bízom, csak benned nem. Igédben azt mondtad, hogy a Te gondolataid felém békességről, jövőről és reményről szólnak. Uram, köszönöm, hogy egyáltalán gondolsz rám. Engedd, hogy ígéreteid behatoljanak lelkem legmélyebb bugyraiba, és feltöltsék bennem reménységedet. Ámen.

Imádság segítségért

Mennyei Isten, lelkem levert bennem. Az élet megfoszt minden erőmtől. Azoknak, akik Téged keresnek, Te vagy a segítségük Istene. Te nem alszol, és biztonságban tartasz minket. Micsoda segítség és bátorítás ezek a szavak. Köszönöm, hogy megóvtál a gonosztól és megvédted lelkemet az üdvösségig. Semmi ezen a földön nem veheti el tőlem ezt az ígéretet. Köszönöm ezt az áldott reménységet! Ámen.

Imádság a megtartásért

Drága Uram Jézus, Te vagy az én reménységem. Igéd azt mondja nekem, hogy ingadozás nélkül tartsak ki reménységem megvallása mellett, mert Te hűséges vagy. Uram, megvallom, hogy reménységem megingott, még ha igyekszem is kitartani. Kérlek, fogadd el ezt a gyönyörű ígéretet, amelyet Te adtál nekem, és írd tartós tintával az elmémbe és a szívembe. Tölts el reménységeddel, és segíts, hogy ne ingadozzak. Ámen.

Imádság az irgalomért

Kegyelmes Uram, eltávolodtam Tőled, és megrongáltam a kapcsolatomat. Szívem mélyén attól féltem, hogy nem fogadsz vissza. Aztán eszembe jutott a gyönyörű történet Hóseás könyvéből, ahol Te visszahoztad a lázadó feleségét. Az irgalom szimbolikája, amelyet gyermekeidnek nyújtottál, arra készteti a szívemet, hogy a remény foszlányába kapaszkodjon. Kérlek, bocsáss meg nekem, és segíts megtanulnom, hogyan szenteljem meg a szívemet, és hogyan kövesselek keményen Téged. Ámen.

Imádság a könyörületért

Mennyei Atyánk, a Te Igéd arról beszél nekünk, hogy Te könyörülsz gyermekeiden és leigázod vétkeiket. Szeretem ezt a szót: leigázni. Uram, könyörületedet és megbocsátásodat kérem az életemre. Imádkozom Hozzád, hogy minden bűnömet legyűrd és a tenger mélyére vessed, ahogy ígérted. Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon a kereszten, hogy ez lehetővé váljon az életemben. Ámen.

Imádság az Ő jelenlétéért

Szeretetteljes Uram, köszönöm neked a jelenléted ígéretét az életemben. Te vagy a hatalmas, aki megmentesz és örömmel örülsz gyermekeidnek. Kérlek, csendesítsd le lelkemet a Te szereteteddel, és örvendezz felettem énekléssel. Miközben küzdök, segíts, hogy emlékezzek állhatatos és hűséges szeretetedre. Semmiképpen sem tudnék végigmenni az életemen a Te szereteted és állandó kíséreted nélkül. Ámen.

Imádkozás a világosságért

Nagy és hatalmas Istenem, életem mélypontján vagyok, erőm sincs. Úgy botladozom, mintha a sötétben járnék. Imádkozom, hogy légy Te az én Fényem és Erőm, hogy kivezess ebből a sötétségből. Szerelj fel engem azzal a képességgel, hogy szarvasokként fussak életem meredek terepén, és ne botoljak meg, vagy essek el. Kérlek, áldj meg jelenléteddel, bátorításoddal és reménységeddel. Ámen.

Imádság a magányért

Atyám, vannak idők, amikor egyedül érzem magam. Gyakran úgy érzem, hogy e világ gyűlölete és viszálya felemészt engem. Tehetetlenségemben a Te Igéd szépségéhez fordulok. Ez él, és áthatja csontjaim csontvelőjét. Uram, imádkozom, hogy jelenléted töltse be magányom ürességét. Kérlek, öntsd reménységedet a lelkembe, amint bízom Igéd ígéreteiben. Ámen.

Imádság az Ő szeretetéért

Ó, Hatalmas Istenem, tudom, hogy a Te irántam való állhatatos szereteted valóságos, de vannak idők, amikor nem érzem. Tudom, hogy azért küldted Jézust, hogy meghaljon és megfizesse az árat bűneimért, mert nem akartad, hogy elváljunk egymástól. Tartsd rajtam a szemed, szabadíts meg a haláltól, és tarts meg örökké a Te jelenlétedben. Köszönöm, hogy szeretetben vigyázol rám. Ámen.

Imádság az esőért

Drága Uram, életem egy olyan pontján vagyok, ahol bátorításra és erőre van szükségem. Lelkem Téged vár, mert Te vagy az én Segítségem és Pajzsom. Imádkozom, hogy irgalmad és kegyelmed záporozzon az életemre. Add meg nekem a bátorítást és az erőt, amire szükségem van, hogy átvészeljem ezeket a nehéz napokat. A szeretet, amelyet Te árasztasz rám, reményt ad nekem a továbblépéshez. Ámen.

Imádság a hűségért

Mennyei Atyám, megvallom, hogy nehezen tudok hűséges maradni a Biblia olvasásához és az imádkozáshoz. Úgy érzem, mintha az élet megfojtana Téged belőlem. Ha nem lenne a Te ígéreted, hogy semmi sem ragadhat ki a kezedből, kétségbeesnék. Uram, beléd helyezem reménységemet, és Téged foglak dicsérni. A Te erődben megyek előre, és a Te kegyelmedben állom meg a helyem. Ámen.

Imádság a békéért

Örökkévaló Király, Te a mennyben trónolsz és vigyázol szeretett gyermekeidre. Hozzád kiáltok, teljes tudatában annak, hogy Te már tisztában vagy mindazzal, amivel most az életemben foglalkozom. Tudod, hogy milyen stressz alatt vagyok, és hogy milyen gyenge vagyok. Imádkozom, hogy adj békét gyermekednek. Erősíts meg engem, és vezess ki a biztonság helyére. Ámen.

Imádság a bátorításért

Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy hitet adtál nekem, hogy higgyek és bízzak Benned. Az az élet, amit éltem, valószínűleg már megölt volna engem. Köszönöm, hogy megmentettél a reménytelenségemtől. Most is küzdök, Uram, és szükségem van a Te megnyugtató jelenlétedre. Te, Istenem, vagy szívem ereje és örökkévaló részem. Áraszd rám a bátorítást, hogy győztesen járjak ezen a nehéz úton. Ámen

Imádság a fókuszért

Uram és Megváltóm, a Te Igéd azt mondja, hogy a Te gondolataid velem kapcsolatban több mint a homok. Tudom, hogy gyakran elfelejtem, hogy amikor reggel felébredek, még mindig Veled vagyok. Tudom, hogy semmi sem választhat el Tőled. Segíts, hogy erre az igazságra összpontosítsak, és ne a körülményeimre. Imádkozom, hogy még a legsötétebb éjszakámban is fény legyen körülöttem, mert Te velem vagy. Ámen.

Imádság az erőért

Kegyelmes Uram, elszállt az életöröm, és vele együtt a reményem és az erőm is. Tudom, hogy ezek az érzelmek összefonódnak, mert mindezek annak az eredményei, hogy bízom Benned, és szavadat fogadom. Hagytam, hogy az élet körülményei megfojtsák a benned való reményemet és örömömet. A remény Istenéhez imádkozom. Kérlek, hogy tölts el minden örömmel és békességgel, hogy a Te Szentlelked ereje által a hitben bővelkedve bővelkedhessek a reménységben. Ámen.

Imádság a győzelemért

Győzelem Istene, imádkozom, hogy életem minden területén győzelmet szólítsd meg. Sok olyan terület van, ahol az ellenség naponta megver, és belefáradtam a harcba.
Ma Téged választalak, a Te tervedet, a Te Igédet, a Te szentségedet és a Te mindenedet. Mutasd meg nekem azokat a területeket, amelyeket nem adtam át Neked, és vezess győzelemre felettük. Ámen.

Imádság az uralomért

Jézusom, Megváltóm, megalázom magam a Te jelenléted előtt, mert Te méltó vagy rá. Méltó vagy minden dicséretemre, mert utat teremtettél nekem, hogy Isten gyermekének nevezzenek. Bocsásd meg, hogy magamat föléd helyeztem. Jöjj és foglald el a Téged megillető helyet életem trónján. Adj nekem reményt és örömöt, amint a Te uralmadnak átadva élem az életemet. Ámen.

Imádság a feddésért

Uram, Pajzsom, az ellenség minden oldalról támad, és én minden erőmet felhasználtam. Egyedül Te vagy az én Pajzsom és Védelmezőm, ezért kiáltok Hozzád segítségért. A hit pajzsa mögé állok, és nyomulok, hogy teret nyerjek, mert Te vagy az én Pajzsom. Erőm abból a tudatból fakad, hogy Te velem vagy, és eltereled az ellenség minden nyilát, amelyet felém küldtek. Köszönöm, Uram Jézus! Ámen.

Imádság a völgyért

Fény Istene, írta a zsoltáros, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy. Köszönöm, hogy velem jártál minden völgyben, amit elszenvedtem. Imádkozom, hogy miközben ezen a mostani völgyben lépkedek, ismét Te legyél az én Fényem a sötétségben. Köszönöm, hogy jelenléted állandó bátorításom forrása. Ámen.

Imádság a szeretetért

Megingathatatlan szeretet Ura, ne hagyj most cserben! Az élet nyomásától megterhelten járulok eléd. Amióta csak elkezdtem a veled való kapcsolatomat, a te szereteted bátorít engem. Iránytű volt számomra, amely visszavezetett Hozzád, amikor messzire tévedtem az utadról. Szereteted sok gödörből hívott ki engem. Kérlek, hogy ismét beburkolj vele, miközben bátorítasz és közel tartasz hozzám. Ámen.

Imádság a szabadságért

Uram, Lánctörő, Te méltó vagy minden dicséretemre. Megszabadulva állok előtted múltam láncaitól, amelyek a halálba rántottak. Köszönöm, hogy szabaddá tettél. Uram, ismét problémákba gabalyodtam, és rabságban vagyok. Lánctörőm, kérlek, add meg nekem az erőt, amire szükségem van a szabaduláshoz. Ámen.

Imádság a fenntartásért

Hatalom és szeretet Ura, a Te gyermeked vagyok, és dicséretet zengek neked, mert hűséges vagy hozzám. Szereteted fenntartott és fenntart engem. A Te hatalmad megmentett bűneimtől, és meg fog menteni a gondjaimtól. Imádkozom jelenlegi helyzetemért, és kérem, hogy Te légy a fény, amely előttem jár, és az őr mögöttem. Sokszor adtál nekem erőt és bátorságot, kérlek, tedd meg újra! Ámen.

A menedék imája

A végtelen hűség Istene, köszönöm, hogy mindig válaszolsz, amikor hívlak. Lehet, hogy a válasz nemleges, de ez azt bizonyítja, hogy meghallgatsz és törődsz velem. Hozzád jövök, mert szükségem van bátorításra, ami csak a Te lábaidnál ülve jön. Meghajolok előtted, és menedéket keresek a Te kimeríthetetlen szeretetedben. Miközben megállok a jelenlétedben, remélem, hogy érzem hűséges szeretetedet és védelmedet magam felett, és ebből merítem, amire szükségem van ahhoz, hogy továbblépjek. Ámen.

Dicsőítő ima

A Magasságos Mennyek Ura, bár otthonod a mennyben van, Te gyermekeid dicséretében lakozol. Előtted állok, dicsérve Téged minden jóságodért és szeretetedért. Imádságom ébressze fel levert lelkemet, és jelenléted árassza el szobámat. Tölts el a Te reménységeddel, miközben hittel lépek ki, hogy Te lebontod az akadályokat, és megmozdulsz az érdekemben. Köszönöm, drága Uram! Ámen.

Ajánlott Írásaink: