Mi Jézus Töviskoronájának Spirituális Jelentése? Ismerd Meg A Választ:

Hazafelé tartottam a munkából, és megláttam egy sárga oszlopot, amelynek a közepe körül karcolásnyomok voltak. Egy töviskorona képe jutott eszembe.

Visszamentem és lefényképeztem, és azonnal Jézusra gondoltam, amikor a római katonák töviskoronát tettek a fejére. A szívemet mély bánat és szomorúság töltötte el. A mi bűneink voltak azok, amelyek átszúrták Jézus fejét.

Felnéztem Jézusra, és nem tudtam semmit sem mondani. Aztán hallottam egy hangot a szívemben, amely azt mondta: „Ezt érted tettem meg. Szeretlek téged.

Kértem Jézust, hogy tisztítson meg minden bűnömtől, és változtassa meg a szívemet és az elmémet. Megkértem, hogy tegyen immunissá a bűnnel szemben. Aztán hallottam, hogy azt mondja: Te is keresztülmennél ezen, ahogy én tettem?

Ha szeretnél még többet olvasni Jézusról, akkor nézd meg a róla szóló szekciónkat is!

Amikor ezen gondolkodtam, rájöttem, hogy teljesen lehetséges Isten számára, hogy immunissá tegyen a bűnre és a világ útjaira. De Isten nem így tesz, ehelyett megengedi, hogy átmenjünk az életen és a kísértéseken, hogy fejlődjön a jellemünk, lelkileg növekedjünk és az Ő kegyelmére, erejére és segítségére támaszkodjunk.

A töviskorona jelentősége és szimbolikája

Amikor Ádám és Éva vétkezett Isten ellen az Édenkertben, a magokat tövisekre és tüskékre vetették. A töviseket, amelyek átszúrták drága Urunk és Megváltónk fejét, nem Isten ültette, hanem szüleink, Ádám és Éva bűnei, a mi bűneink és az ördög.

1Mózes 3:18-20 – „Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek.”

A föld azért lett megátkozva, mert Ádám és Éva nem engedelmeskedett Istennek, és az ördögre hallgattak. Ezen átok miatt a tövisek hosszúra és élesre nőttek. Ez nagyon szimbolikus; a tövisek arra voltak hivatottak, hogy megszúrják a (bűnösök) lelkiismeretét és szívét, nem pedig arra, hogy megvágják a kezünket vagy a lábunkat.

Bűneink miatt a lelkiismeretünk mindig éles tövisekkel fogja szúrni bűnös lelkünket. A töviskorona a bűn jelvénye, amely minden ember homlokára van bélyegezve. Ez az ára annak, hogy engedetlenek vagyunk az örökké élő Isten iránt.

Jézus bűntelen volt, és azért jött, hogy elvegye tőlünk a bűn jelvényét. Az irántunk való irgalmasságában Ő viselte a töviskoronánkat (a bűn szennyes jelvényét). Felvette a bűnösök teljes egyenruháját, hogy megmentse a lelkünket. Azzal, hogy viselte a mi töviskoronánkat, Jézus Isten igazságos haragjának áldozatává vált, amelyet csak a bűnösöknek szánt (neked és nekem).

Jézus magára vette az átkot, amely Ádám és Éva vétke után az emberi fajra szállt. Jézus megmentett minket Isten igazságos haragjától és ítéletétől. Töviskoronája által Jézus eltávolította homlokunkról a bűn átkát és jelvényét, és ránk hozta Isten áldását.

Jézus mindig velünk van küzdelmeinkben és kísértéseinkben. Ahogyan Ő is átment a töviskoronán a mi kedvünkért, úgy segít nekünk is átmenni a miénken. Tartsd meg a hitet, higgy és kövesd Jézust mindeneddel, és egy napon Ő az élet és az igazságosság új koronáját fogja adni neked.

Dicsértessék az Isten!

Ajánlott Írásaink: