7 Erős Ima A Győzelemért A Lelki Háborúban:

Amikor nehézségek keresztezik az utunkat, könnyen előfordulhat, hogy rossz irányba terelődünk.

Ha szeretnél még hasonló imákat olvasni, akkor ne felejtsd el megnézni a további napi imáinkat, amelyek száma minden egyes nap bővül!

Íme néhány nagyszerű ima, amely átsegít a nehéz időkön.

Célra teremtett ima

Mennyei Atyám, teljes szívemből dicsérlek téged. Te vagy az én pajzsom, hozzád menekülök életem minden napján, és biztonságban vagyok. Még ha az ellenség árvízként jön is, Uram, te szabtál zászlót életem fölé, és én mindig győztes maradok. Hozzád kiáltok, Uram, mert minden dicséretre méltó vagy, és megmenekültem. Nyomorúságomban hozzád kiáltok, mert tudom, hogy ez a harc nem az enyém, hanem a tiéd. Nyúlj a magasból, és húzz ki minden bajomból. Mennydörgés az égből, lődd ki nyilaidat, és űzd el ellenségeimet. Segíts, hogy győzelemben járhassak. Jézus nevében hiszek és imádkozom, Ámen.

Krisztusban teljes ima

Uram, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. A te nagy áldozatodnak köszönhetem, hogy megszabadultam az ellenség uralma alól. Bár belülről megtörtem és összetörtem, szilárdan állok abban a teljességben, amelyet te adtál nekem, és kijelentem és elrendelem, hogy semmi sem fog engem elbuktatni. Úgy döntök, hogy győzelemben járok, mert te szilárd talajra helyeztél engem. Az ördögnek nincs semmi hatalma ellenem, mert megvásároltál engem. El fogom érni azokat a célokat, amelyeket Isten velem tervez. Jézus nevében, Ámen.

Nagyobb Ő bennem ima

Atyám, ez az időszak nehéz számomra. Néha úgy érzem, hogy fel akarom adni, mert az ellenségeim erősebbnek tűnnek nálam. De a te igéd azt mondja, hogy nagyobb az, aki bennem van, mint az, aki a világban van. Semmi sem túl bonyolult számodra. Amikor a vihar olyan hevesnek tűnik, emlékeztess arra, hogy milyen nagy vagy, Istenem. Amikor az ellenség félelmetes gondolatokkal tölti meg elmémet, emlékeztess arra, hogy ő csak egy teremtett lény. Tölts el erővel, hogy győzelemben álljak és járjak. Add, hogy a remény töltse el a szívemet, hogy felemelkedhessek és szilárdan állhassak ígéreteidben. Jézus nevében imádkozom, ámen.

Több mint hódító ima

Drága Istenem, tisztíts meg mindentől, ami megakadályoz abban, hogy győzelemben járjak. Tölts be engem békével és örömmel. Újítsd meg erőmet, hogy sasként tudjak vetni. Fussak és ne fáradjak el, járjak a te utadon és ne essek el. Segíts, hogy bátran kezeljem az élet kihívásait, mert több vagyok, mint győztes Krisztus Jézus által. Tartsd égve lámpámat, és változtasd sötétségemet világossággá. Uram, a te utaid tökéletesek, és a te igéd hibátlan. Szeretlek és imádlak téged. Jézus nevében hiszek és imádkozom, Ámen.

Megértő ima

Dicsőséges Isten, az élet kezd elviselhetetlenné válni. Az ellenségeim kárörvendően kárognak rajtam. Mennyei Atyám, ne hagyd, hogy megszégyenüljek. Kelj fel trónodról és pusztítsd el lelkem minden ellenségét. Fegyverezz fel erővel, és segíts, hogy a Krisztustól származó tökéletességben járjak. Szilárdan állok a győzelem pajzsában, amelyet te adtál nekem. A hatalom által, amelyet nekem adtál, megparancsolom ellenségeimnek, hogy menekülésben forduljanak vissza. Zűrzavart hirdetek a táborukban, Jézus nevében. Dicsőítelek téged, mert te vagy az Isten, aki megbosszul engem. Jézus nevében hiszek és imádkozom, Ámen.

Jöjj segítségemre ima

Uram, ne légy távol tőlem, mert elfogyott az erőm. Jöjj segítségemre, és segíts harcolni az ellenség ellen. Hirdetem dicsőséges nevedet és dicsőítelek a gyülekezetben. Emlékeztess nagyszerű ígéreteidre, hogy hitben és ne látás szerint járjak. Szabadíts meg a nemzedéki átkoktól, amelyek lefognak, és szégyenítsd meg ellenségeimet. Védd meg ügyemet, Atyám, és őrizd meg életemet ígéreted szerint. Legyen kimeríthetetlen szereteted a vigasztalásom. Köszönöm, hogy meghallgattad kiáltásomat, Jézus nevében imádkozom, Ámen.

Győzelemben járva ima

Uram Jézus, te vezettél ki engem a sötétségből a világosságra. Bőségesebb életet adtál nekem. Azért jöttél, hogy a foglyokat szabaddá tedd, ezért kijelentem és elrendelem, hogy életem minden lánca elszakadt. Szabad vagyok az ellenség hazugságaitól. A sötétség országának nincs hatalma felettem. Ördög, bár rosszat tervezel ellenem és gonosz terveket eszel ki, nem fogsz sikerrel járni, mert Jézus győzedelmeskedett feletted azzal, hogy lefegyverzett és nyilvános látványossággá tett a kereszten. Mától kezdve győzelemben járok. Jézus nevében imádkozom, ámen.

Ajánlott Írásaink: