10 Alapelv Keresztényeknek, Ha Motivációra Van Szükséged:

Keresztényként a szeretet a végső célunk.

A szeretet az, amit Isten kért az izraelitáktól, amikor azt mondta: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből és erődből”. A szeretet az, amit Jézus válaszolt a farizeusnak, amikor azzal a kérdéssel tette próbára, hogy „Mi a legnagyobb parancsolat?”.

Azt mondta, hogy az első és legnagyobb az, hogy „szeressük Istent teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből és erőnkből”, majd azt, hogy „szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat”.

Amikor a keresztény motivációról van szó, semmi sem alapvetőbb a szeretetnél. A szeretet az, ami elindít minket, és ami megtart bennünket. A szeretet minden időben és minden módon a mi legfőbb és vezérlő elvünk. Ez a létünk alapja. Isten szeretetéért élünk és lélegzünk.

Isten iránti szeretet nélkül minden, amit teszünk, értelmetlen, olyan, mint a cimbalom csörgése. Pál apostol az Efézusiakhoz írt levelének harmadik fejezetében ezt írja:

„Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben.

Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismeritek Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével.”.

Ha szeretnél még motiváló cikkeket olvasni, akkor nézd meg a motiváció szekciónkat.

Pál apostol motivációja

Mi lehet motiválóbb (erőteljesebb), mint az Istennel azonos mértékig beteljesedni? És ki lenne alkalmasabb arra, hogy erre oktasson minket, mint Pál apostol, Jézus talán legelkötelezettebb követője, akit valaha ismertünk. Nehéz elképzelni, hogy valaki motiváltabb legyen, mint ez az apostol.

Hatalmas volt a kapcsolati hálója, amely átnyúlt az egész Földközi-tengeren és azon túl is. Többet publikált, mint Shakespeare, Agatha Christie és JK Rowling együttvéve. Egész életét azzal töltötte, hogy felépítse az általa nagyra becsült „üzletet”.

Államférfiak keresték a tanácsát, óriási egyházi vezetők kapkodtak a tanácsaiért, királyok féltek a dorgálásától. Annyira elkötelezett volt a munkája iránt, hogy a végső árat is megfizette azért, hogy a célját elérje. És mindezt a szeretetért tette.

Keresztényként néha úgy érezzük, hogy hiányzik belőlünk a motiváció. Itt kezdődik a „Keresztény motiváció 10 alapelve”… a krisztusi szeretet alapjain. Az alábbi lista azokra a cselekedetekre koncentrál, amelyek a szeretet által tartanak bennünket építeni, gyakorlati módon.

A keresztény motiváció alapelvei:

#1 Isten-fókusz
Az Istenhez való közeledés tart minket motiváltan. Ez azt jelenti, hogy Ő is közeledik hozzánk. Istenhez közel lenni azt jelenti, hogy minden energia és erő valódi forrásához kapcsolódunk. Ő egy szóval teremtette a világegyetemet. Mi az ő szaván és imádságán keresztül kapcsolódunk hozzá. Ő motivál minket, ha beszélünk és hallgatunk rá.

#2 Nagylelkűség
A nagylelkűség motivál bennünket. Az adakozás ugyanolyan biztosan vezet nagyobb gazdagsághoz, mint ahogy a visszatartás hiányhoz vezet. A nagylelkű ember gyarapodni fog, és folyamatosan felfrissül.

#3 Alázatosság
Az alázat választása motiváltan tart minket. Isten igazsággal vezeti az alázatosokat, és megtanítja őket az Ő útjára. Az alázatosnak bőséges jólétben lesz része. A jutalom a gazdagság, a becsület és az élet. Másokat előtérbe helyezni, hagyni, hogy mások előléptessenek bennünket, saját fontosságunk alacsonyra becsülése az isteni siker kulcsa.

#4 Hallgatás
Az, hogy gyorsan hallgatunk és lassan beszélünk, motiváltan tart bennünket. Előnyhöz juttat bennünket, mivel mélyebb megértést nyerünk minden helyzetről. A meghallgatás mások szeretetét és tiszteletét mutatja. Isten meghallgatása biztonságot ad nekünk, és megszabadít a szorongástól.

#5 Közösség
A hívőkkel való közösség megtartja a motivációnkat. A közösség az összetartozást jelenti, azt, hogy aktív részesei vagyunk Krisztus testének. Minden egyes tag hozzátartozik a többiekhez. Ketten képesek ellenállni egy támadásnak, ahol az egyik egyedül legyőzhető. A közösség élesen tart minket, ahogyan a vas élesíti a vasat. A közösségben segítünk egymás terheit hordozni.

#6 Felelősség
Isten adta ajándékaink használata motiváltan tart bennünket. Céltudatunk és beteljesedésünk van, mivel úgy döntünk, hogy felelősségteljesen bánunk a tehetségünkkel. Az igazságosságra való ráfordítás és a Krisztus iránti kötelességünk teljesítése szintén bizalmat és kompetenciát épít.

#7 Békesség
A béketeremtő szerep motiváltan tart minket. Ez biztosítja számunkra a rend és a megbékélés talaját. Energiát teremtünk másokban, ahogyan barátságra és megoldásra törekszünk. Amikor az egyetértést és a megfelelő kompromisszumot keressük, megteremtjük a béke légkörét.

#8 Pozitivitás
A pozitív hozzáállás motiváltan tart minket. Ha a nemesre, az igazra, a szépre és csodálatra méltóra, a kiválóra és minden dicséretre méltó dologra gondolunk, Krisztus is ezt tette. Amikor ezt a mintát választjuk, Krisztus frekvenciájára hangolódunk. Átalakulunk, ahogy megújul a gondolkodásunk, és Isten akaratának megismerésére irányítjuk.

#9 Hála
A hála a mai nap apró dolgaiért motivál minket. Az istenfélelem megelégedéssel nagy nyereség. Amikor megerősítjük, hogy az élet Krisztusban jó, megtanulunk elégedettek lenni azzal, amink van. Ez a szabadság szárnyakat ad nekünk, hogy önmagunk fölött repüljünk.

#10 Tudatosság
A jelen tudatossága motiváltan tart minket. Maga Jézus tanít minket arra, hogy sem a múltban, sem a jövőben semmi sem számít igazán, csak a jelen. Ez a tudatosság, és energiánkat a mára, a közvetlenre összpontosítja. Rendelkezünk azzal a vitalitással és összpontosítással, hogy megvalósítsuk azt, ami itt és most van.

Ez a 10 alapelv, ha gyakoroljuk, energiát ad nekünk ahhoz, hogy nagy dolgokat érjünk el az életben. Ha a motiváció forrását kutatnánk, akkor a célmeghatározásról, a kockázatvállalásról, a személyes tanulásról vagy a pénzügyi tervezésről szóló cikkeket láthatnánk. Ezekkel természetesen nincs semmi baj. Keresztényként követhetjük ezeket az utasításokat, és mégis teljesen demotiváltnak érezhetjük magunkat. Számunkra van valami mélyebb a lélek szintjén, az örök motiváció forrása… a mindenható Isten örök dicsősége.

Ajánlott Írásaink: