25 Erőteljes Ima, Amivel Előre Megköszönheted Isten Áldásait:

Bármi történjék is az életünkben, naponta meg kell köszönnünk Istennek az Ő szeretetét, kegyelmét és irgalmát. Itt vannak imák, amelyek segítenek megköszönni Urunknak az Ő jóságát.

Ha szeretnél még hasonló imákat olvasni, akkor nézd meg a napi ima szekciónkat, amely minden nap új ima gyűjteménnyel bővül!

25 ima, amivel megköszönheted Isten áldásait:

Imádság a Teremtőhöz

Ég és Föld Teremtője, köszönöm neked, mert a múltam azt mutatja, hogy veled mindig áldott leszek. Te ugyanaz az Isten vagy, aki a múltban is voltál. Tudom, hogy jövőm tekintetében bízhatok Benned. Köszönöm Neked az áldásokat, amelyeket meg fogok tapasztalni, a megpróbáltatásokat, amelyeket le fogok győzni, a dolgokat, amelyeket Te fogsz kinyilatkoztatni, és a bölcsességet, amelyet idővel adsz nekem. Ezért most előre is köszönetet mondok Neked. Ámen.

Imádság a győzelemért az életemben

Ó, Isten, aki a magasságban trónol, jelenlegi helyzetem ellenére hálát és dicséretet adok Neked, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban. Atyám, úgy döntök, hogy nem aggódom amiatt, amit látok. Imádkozom, hogy békesség uralkodjék a szívemben. Uram, köszönöm Neked, amit tettél, amit teszel, és amit tenni fogsz. Uram, nem látom a nagy képet, de hiszem, hogy meg fogod adni nekem a győzelmet, mert Te vagy az, aki értem harcol. Ámen.

Hálaadás nem szorongás ima

Csodálatos Uram, a Te igéd azt mondja nekem, hogy ne aggódjak semmiért, hanem hálaadással nyújtsam be kéréseimet Neked. Elhozom Neked imáimat és kéréseimet, imádatom mellett, tudva, hogy Neked már van megoldásod minden problémámra. Inkább dicsérni foglak és megpihenek Benned, mint aggódni. Üdvözlöm a Te békédet, amely minden értelmet felülmúl, hogy őrizze szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Előre is köszönöm Neked szerető gondoskodásodat. Ámen.

Az Istenben való bizalom imája

Győzelem Istene, hálát adok Neked, mert tudom, hogy általad mindent megtehetek. Te vagy az, aki megerősítesz engem, és Te vagy a legnagyobb fegyverem az ellenféllel szemben. Ezért boldogulni fogok, és jókedvű leszek, mert Te legyőzted a világot. Ezért imádkozom Hozzád, hogy mit fogsz tenni általam a jövőben. Uram, nem támaszkodom magamra, és egyedül Benned bízom. Ámen.

Kiáltsunk üdvösségünk sziklájához

Istenünk, üdvösségünk sziklája, énekelünk és örömmel kiáltunk Hozzád. Hálás szívvel lépünk be a Te jelenlétedbe, és örömteli énekkel zengünk Neked. Te, Urunk, nagy Isten vagy, király mindenek felett. Az egész teremtés Téged illet, mert Te teremtettél mindent. Imádunk és leborulunk előtted, Teremtőnk, mert a Te néped vagyunk, a Te gondviselésed alatt álló juhok. Jelenünket és jövőnket a Te kezedbe helyezzük, mindig bízva Benned. Ámen.

Imádság a Jó Pásztoromhoz

Jézusom, Megváltóm, köszönöm, hogy biztosítod, hogy életem végéig a Te jóságod és irgalmasságod követ engem. Te vagy a Jó Pásztor, aki az élet jó részeihez vezetsz; ezért, Uram, köszönöm Neked. Köszönöm Neked, hogy Te vagy az, aki megelégíti lelkemet és betölti jóságodat, örökkön-örökké. Ezért imádkozom Hozzád a jóságért, amelyet most és a jövőben ígértél nekem. Uram Jézus, szeretlek Téged és előre is köszönöm Neked. Jézus szent nevében. Ámen.

Hálaimádság az üldözés feletti győzelemért

Drága Uram, köszönöm a Te győzelmedet a kereszt által. Köszönöm Neked a győzedelmes hitet. Uram, tudom, hogy felemelkedem a próbákon és üldöztetéseken keresztül. Tudom, hogy a kudarcokból és hibákból fel tudok épülni. Tudom, hogy bocsánatot kapok és megtisztulok bűneimtől. Atyám, Te győzelemre késztetsz, mert Te jó, hatalmas, félelmetes és szuverén vagy az életemben. Ma örülök ennek a nagyszerű szentírási igazságnak. Semmi sem tarthat engem lent. Köszönöm Neked, Istenem. Ámen.

Hálaimádság Isten áldásaiért

Uram, Te bőséges életet ígértél. Biztosítasz engem a magasból jövő áldásokról. Köszönöm, Uram, hogy minden egyes nap teljesíted ígéreteidet. Tudom, hogy számíthatok Rád, hogy gondoskodsz a holnapomról. Megnyugodhatok abban az igazságban, hogy Te kielégíted szükségleteimet. Uram, köszönöm Neked mindazokat a módokat, amelyekkel megáldasz holnap és holnapután. Dicsőítelek Téged, mert áldásaid kútja soha nem fog kifogyni. Te csodálatos Atya vagy. Ámen.

Hálaimádság Isten szüntelen szeretetéért

Én jó, jó Atyám, a Te szereteted soha nem szűnik meg. Még akkor is szeretsz engem, amikor kudarcot vallok, amikor én is kudarcot vallok. Köszönöm Neked a szeretetet, amely soha nem mond le rólam. Köszönöm Neked a vigasztalást, hogy biztonságban tudhatom magam abban az ígéretben, hogy semmi sem választhat el soha a Te szeretetedtől. Köszönöm Neked tökéletes szeretetedet, amely a legjobbat keresi az életemben. Hálás vagyok áldozatos szeretetedért, amely nem tartotta vissza tőlem az Úr Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy elküldted Őt, hogy meghaljon a kereszten, hogy igazán felismerjem, hogy Te nagyon szeretsz engem. Te jó vagy. Ámen.

Hálaimádság a nagyszerű jövőért

Mindenható Istenem, köszönöm Neked minden tervedet az életemmel kapcsolatban. Igéd azt mondja, hogy terveid nagyszerű jövőre szólnak számomra. Tudom, hogy teljesíteni fogod tökéletes akaratodat az életemmel kapcsolatban. A jövőm biztonságban van nálad. Tarts engem Tőled függésben, Atyám. Segíts megmaradni az úton, hogy Te biztonságosan és biztosan vezess engem minden egyes lépésnél. Köszönöm Neked, Atyám, mert nagyszerű életre szántál engem. Ámen.

Hálaimádság a megváltásért

Megváltó Isten, köszönöm neked a teljes és ingyenes üdvösséget. Megígérted a Jézus Krisztusba vetett hit által Veled töltött örökkévalóságot. Uram, már most is köszönöm Neked a fájdalomtól, haláltól és pokoltól való teljes megváltás napját. Bátorít az a bizonyosság, hogy soha többé semmi sem választhat el engem a Te jelenlétedtől. Köszönöm, hogy megmentettél, és köszönök Neked minden jót, ami a következő életben vár rám. Gazdag vagy irgalmasságban és kegyelemben. Ámen.

Nem veszítjük el a szívünket ima

Uram, Istenem, Te vagy lelkünk fenntartója. Mivel lelki gazdagságra törekszünk, nem veszítjük el a bátorságunkat ebben a jelenlegi nyomorúságban. Dicsérünk Téged, hogy látjuk a Te jó híreid dicsőséges fényét. Hálát adunk Neked, hogy világosságodat felragyogtattad szívünkben, hogy megismerhessük dicsőségedet. Mint törékeny agyagedények, amelyekben ez a drága kincs van, tudjuk, hogy nagy erőnk Tőled van, és nem magunktól. Köszönjük Neked, hogy minden nap megújítod lelkünket. Ámen.

A béke életének imája

Ó Uram, Hatalmas Hatalom, köszönöm Neked az életemet. Nem tudom, mi fog történni a jövőben, de hálát adok Neked, mert tudom, hogy a Te békéd fog uralkodni a szívemben életem végéig. Arra hívtál el, hogy békés életet éljek. Ezért, Uram, imádkozom, hogy taníts meg arra, hogy hálás legyek a jó és a rossz időkben is, tudva, hogy Te velem vagy. Ez a szívem imája. Ámen.

Nyomott, de nem összetört ima

Istenem, Te vagy néped ereje. Minden oldalról nyomasztanak bennünket a bajok, de nem törnek össze bennünket. Előre is köszönjük Neked, hogy soha nem hagysz el minket. Még akkor sem esünk kétségbe, amikor elesünk, nem hajtasz minket a kétségbeesésbe. Hálásak vagyunk, hogy a szenvedésen keresztül Jézus élete láthatóvá válik bennünk. Ahogy Te arra használsz minket, hogy egyre több embert érjünk el, nagy lesz a hálaadás, és Te egyre nagyobb dicsőséget kapsz. Ámen.

Hálaadás a páncélért imáért

Mennyei Seregek Istene, köszönöm, hogy felvérteztél, hogy meg tudjak állni az ellenség terveivel szemben. Köszönöm a páncélt, amely segít nekem, hogy győztes legyek a Te nevedben. Uram, köszönöm, hogy erőt adsz nekem, hogy legyőzzem azokat a csatákat, amelyekkel még nem néztem szembe. Köszönöm Neked a szabadulást, amelyet meg fogok tapasztalni a Te Igéd miatt, amely örökkévaló. Ámen.

Szeretetteljes áhítatod imája

Isten, mindenek Uralkodója, örömmel szolgálunk Neked, örvendező énekekkel jövünk a Te jelenlétedbe. Te vagy a mi Istenünk, Te teremtettél minket, és mi a Tiéd vagyunk. Hálát adunk Neked és áldjuk nevedet, mert jó vagy. Szerető odaadásod örökké tart, ezért nem kell aggódnunk az eljövendő miatt. A Te hűséged megmarad minden nemzedéknek. Bizalommal mehetünk a jövőnk felé, tudva, hogy Te semmi jót nem tartasz vissza azoktól, akik szeretnek Téged. Ámen.

Köszönjük a helyreállítási imát

Uram, Te vagy az én erős tornyom. Köszönöm Neked, hogy nem kell félnem vagy megijednem. Te vagy az én Megváltóm, és Te vezetsz el engem a csend és a nyugalom helyére. Előre is köszönöm Neked, hogy helyreállítod egészségemet és meggyógyítasz. Megkönyörülsz rajtam, és helyreállítasz mindent, ami elveszett. Az ünneplés hangja fog kijönni a számból, mert Te megbecsülsz és megalapozol engem. Ámen.

Most felmagasztallak Téged ima

Istenem, Te tartod fenn az életemet. Fájdalomban és nyomorúságban vagyok – védj meg és hozd el szabadulásodat. Énekkel dicsérem nevedet, és hálaadással magasztallak most téged. Mindenki, aki Téged keres, éledjen újjá a szívében. Örvendezzenek a Te tetteidnek a mi érdekünkben. Köszönöm Neked, hogy meghallgatod szükségleteinket, és nem hagyod figyelmen kívül azokat a dolgokat, amelyek nyomasztanak. Köszönöm Neked, hogy elhoztad a kegyelem idejét. Köszönöm Neked, hogy válaszolsz nekem és megmentesz. Ámen.

Rendíthetetlen Királyság ima

Istenem, Te vagy az Alfa és az Omega – a mi kezdetünk és végünk. Mivel megrendíthetetlen királyságot kapunk, hálával tölt el bennünket. Tisztelettel és áhítattal imádunk Téged. Köszönjük Neked, hogy az élő Isten városába és az angyalok miriádjaihoz örömteli gyülekezetben érkezünk. Hálát adunk Neked, hogy hozzád, mindenek bírájához, igazzá és tökéletessé tett lelkünkkel érkezünk. Köszönjük neked Jézust, az új szövetségünk közvetítőjét, aki kiontotta értünk a vérét. Ámen.

Hálás minden körülmények között ima

Atyám, Te vagy a mi élő vizünk forrása. Örvendezünk és imádkozunk szüntelen. Minden körülmények között hálát adunk Neked, mert ezt kívánod. Segíts, hogy ne szomorítsuk meg és ne oltsuk ki Lelkedet zsörtölődéssel és hálátlansággal. Segíts, hogy felismerjük és gyakoroljuk állandó jelenlétedet. Akár kedvezőek a körülményeink, akár kihívást jelentenek, vállaljuk, hogy hálát adunk Neked, mert Te mindig jó vagy, és mindig munkálkodsz értünk. Még a nehéz időkben is türelmet és kitartást fejlesztesz bennünk. Dicsérjünk Téged, csodálatos Urunk! Ámen.

Krisztusban teljessé vált ima

Seregek Ura, túláradunk a hálától, mert Krisztus Jézus a mi Urunk. Segíts minket, hogy továbbra is Őbenne járjunk, meggyökerezve és felépülve Őbenne, megerősödve a hitben. Köszönjük, hogy teljessé lettünk Krisztusban, aki minden uralkodó és hatalom fölött a fej. Köszönjük neked, hogy Krisztusban az Istenség egész teljessége emberi formában lakozik. Köszönjük, hogy megvédesz minket a megtévesztéstől, az istentelen filozófiától és a sötétség szellemi erőitől. Ámen.

Hála a szívünkben ima

Mindenható Isten, hálásak vagyunk, hogy tested tagjaivá hívattál el minket. Hálásak vagyunk, hogy igéd gazdagon lakozik bennünk, miközben tanítjuk és bátorítjuk egymást minden bölcsességgel. Zsoltárokat, himnuszokat és lelki énekeket énekelünk Neked hálával a szívünkben. Bármit teszünk – szavainkat és tetteinket – a Te nevedben tesszük, Urunk Jézus, hálát adva az Atyának általad. Köszönjük Neked, hogy Isten választottjai vagyunk, szentek és szeretettek a Te szemedben. Ámen.

Köszönöm, hogy megerősítettél engem

Krisztus Jézus, Uram, köszönöm, hogy megerősítettél engem. Ámulok, hogy hűségesnek tartottál és munkát adtál nekem, hogy érted cselekedjek. Tele vagyok hálával, hogy kegyelmet kaptam, még akkor is, ha tudatlanságban és hitetlenségben cselekedtem. Uram, köszönöm, hogy kegyelmed folyamatosan árad felém, a hittel és a szeretettel együtt. Köszönöm, hogy türelmedet megmutattad bennem, példaként azok számára, akik hinni fognak benned az örök életért. Ámen.

Örökké hordozol minket ima

Jézus, a mi Jó Pásztorunk, köszönjük, hogy örökké hordozol minket. Áldott légy, hogy meghallod irgalomért való kiáltásunkat és segítesz minket – most és a jövőben. Te vagy a mi örök erőnk és pajzsunk, és szívünk benned bízik. Örvendezünk és hálát adunk Neked énekünkkel. Te vagy néped állandó ereje, felkentjeid üdvösségének erőssége. Köszönjük Neked a Te üdvösségedet és azt, hogy gazdagon megáldottad örökségedet. Ámen.

Diadal Krisztusban ima

Szuverén Urunk, hálát adunk Neked, aki mindig diadalmasan vezetsz minket Krisztusban. Hálát adunk Neked, mert általunk terjeszted mindenütt a Te ismereted illatát. Hálásak vagyunk, hogy Neked Krisztus édes illata vagyunk a megváltottak között – olyan illat, amely életet hoz. Hálásak vagyunk, hogy a Te dicsőséges országod építésében való alkalmasságunk Tőled származik, és dicsérünk Téged, mert a Te Lelked életet hoz. Ámen.

Ajánlott Írásaink: