7 Rövid Ima Mások Jólétéért:

Mivel Isten az érzelmi jóllétünk erejének és stabilitásának forrása, az ima az egyik legfontosabb eszköz, amelyet az érzelmi jóllétre való törekvésünk során használhatunk. A keresztények nem mentesülnek az élet problémáitól, de azok, akik közelről ismerik Istent, önmagukon túlmutató erőt kapnak, hogy bármi történjék is, kitartsanak és boldoguljanak.

Ha szeretnél még hasonló imákat látni, akkor nézd meg a hasonló imáink gyűjteményét!


 

Ézsaiás 40:29

Drága Atyám, köszönöm Neked, hogy Te vagy. Imádkozom, hogy adj erőt a megfáradtaknak, és növeld azok erejét, akik most gyengék, akár érzelmileg, akár testileg, akár lelkileg küzdenek. Uram, azért imádkozom, hogy ne arra támaszkodjanak, ahogyan érzik magukat, hanem bízzanak Benned, mert Veled egészekké válhatnak. Köszönöm Neked Uram, hogy meghallgatod most az imámat, hiszek abban, hogy Te megszabadítasz, Ámen.

Zsoltárok 73:26

Ó, Megváltó, testünk és szívünk elbukhat, de Te nem. A Te igéd azt mondja nekem, hogy Te vagy szívem ereje és részem örökké! Imádkozom, hogy a Te néped ragaszkodjon ehhez az igéhez, amikor átmegy az élet megpróbáltatásain. Imádkozom, hogy a Te jelenléted legyen a vigaszuk minden időben, és kijelentem, hogy Te fogod őket felemelni a bajban, Ámen.

Zsoltárok 147:3

Uram mindenek felett, Neked adom a tiszteletet és a dicséretet! Köszönöm Neked, hogy Te vagy az isteni gyógyító. Uram, most is imádkozom a Te népedért, imádkozom, hogy gyógyítsd meg a megtört szívűeket. Imádkozom, hogy vedd el a fájdalmat és/vagy a keserűséget, amit éreznek. Imádkozom, hogy kötözd be a sebeiket, hogy megszabadulhassanak tőlük Jézus nevében. Uram, felajánlom Neked a helyzetüket, mert Te látod őket, és Te tudod, mire van szükségük, Ámen.

Példabeszédek 27:17 & Példabeszédek 13:20

Drága Uram, imádkozom, hogy vedd körül népedet olyanokkal, akik lelkileg, érzelmileg és még fizikailag is hasznukra lesznek. Uram, azért imádkozom, hogy távolítsd el azokat, akik semmi jót nem adnak hozzá az életükhöz. Ahogy a vas élesíti a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat. Atyám, azért imádkozom, hogy az a környezet, amelyben vannak, olyan legyen, amely élesíti őket, mert a bolondok társa kárt szenved. Uram, legyen a Te isteni utad minden negatív kapcsolat felett, Ámen.

Zsoltárok 119:165

Dicsőség Királya, köszönöm Neked, mert tudom, hogy Te vagy az, aki nagy békességet adsz az embereknek. Add, hogy a Te békéd vegye körül azokat, akik szeretik a Te törvényedet. Imádkozom, hogy akik nyomorúságot éreznek, emlékezzenek törvényedre és hatalmadra. Kijelentem, hogy semmi sem készteti őket botlásra, mert Te vigyázol rájuk. Legyen a Te békéd az a szikla, amelyre támaszkodhatnak, és legyen a Te szereteted az, ami elkapja őket, ha elesnek, Ámen.

Máté 11:29-30

Örökkévaló Uram, azért imádkozom, hogy néped vegye magára a Te igádat, és támaszkodjon Rád, mert Te szelíd vagy és alázatos szívű. Uram, Benned megnyugvást találnak lelküknek, és Benned örök békességük lesz. Köszönöm Neked, mert a Te igád könnyű, és a Te terhed könnyű. Imádkozom, hogy akiknek most szükségük van a felemelkedésre, ragadjanak meg Téged és a Te igédet, Ámen.

3 János 1:2

Istenem, imádkozom, hogy néped jó egészségben legyen, és hogy minden jól menjen az életükben. Uram, azért imádkozom, hogy a lelkük is jól és ép legyen. Köszönöm Neked, hogy megérintetted az életüket és megtartottad őket eddig. Kijelentem, hogy jóságod körülveszi őket életük hátralévő részében. Atyám, kérlek, érintsd meg az életüket úgy, hogy ne tudják megtagadni a Te jelenlétedet. Add, hogy minden jóra forduljon, Ámen.

Ajánlott Írásaink: