8 Erőteljes Ima Az Istenbe Vetett Hitért És Bizalomért:

Ezek az erőteljes imák az Istenbe vetett hitért és bizalomért emlékeztetnek minket arra, hogy megoldást keressünk az Úrtól.

Ha szeretnél még hasonló imákat olvasni, akkor nézd meg a napi imák szekciónkat is!

Imádság a Lehetséges Istenéhez

Atyám, csodatevő, beléd vetem bizalmamat és hitemet, mert tudom, hogy nálad semmi sem lehetetlen. Ahogyan Sárának is megmondtad Izsák közelgő születéséről, tudom, hogy Te utat teremtesz, amikor nincs út. Te feltámasztottad Lázárt a halálból. Újra testet adtál a kiszáradt csontoknak, majd leheletet engedtél beléjük. Atyám, Te vigyázol népedre, és ezért dicsérlek Téged. Ugyanaz az Isten vagy ma is, mint akkor. Hiszek a Te kezed erejében. Hiszek a Te beavatkozásodban. Az elmém elhallgattatta a kritikusokat. Nem hallom a hitetleneket. Csak Téged hallak, Atyám. Mi baj érhet engem, ha Veled járok? Ámen.

Imádság a hitetlenségem miatt

Jézusom, Megváltóm, Te lejöttél a földre, hogy megments engem, és azt mondtad, hogy higgyek Benned. Azt mondtad, hogy hittel még a hegynek is mondhatom: „Menj, vesd magad a tengerbe”, és az meg fog történni. Az elmém tudja, hogy ha hiszek, bízom és hiszek Benned, akkor megkapom, amit kérek a Te szent nevedben. Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy Te vagy az Úr. Te vagy a Magasságos Isten. Te vagy a Menny és a Föld Teremtője. Töröld el a kételyeimet, Jézus. Vedd el az egészet. Segítsd meg hitetlenségemet. Átadom magam a Te igaz kezedbe. Ámen.

Imádság a rendíthetetlen bizalomért

Istenem, én Erőm, beléd vetem bizalmamat. Te soha nem hagytad el azokat, akik Téged keresnek. Soha nem hagytál cserben. Tudom, hogy soha nem fogsz cserbenhagyni, mert eddigi életem a Te nagyságodról tett bizonyságot. Formálj engem a Te képmásodra, és tarts magadhoz közel. Mutasd meg nekem, hogyan érlelődhetek meg keresztényként, és hogyan fejlődhetek a hitben való járásomban. Szilárdítsd meg a beléd vetett bizalmamat, hogy az soha ne ingadozzon meg, bármilyen csatákkal is nézzek szembe ezen a földön. Kijelentem, hogy a Hozzád való hűségem mindenkor erős lesz. Ámen.

Imádság a félelem eltiprásáért

Mennyei Seregek Istene, Te mondod nekem, hogy bízzak Benned, amikor félek. Drága Istenem, én határozottan félek. Félek azoktól a dolgoktól, amelyek az életemben történnek. Félek a jövőmért. Félek a szeretteimért. Reménytelennek érzem magam. Nem kapok levegőt. A falak bezárulnak körülöttem. Érzem, hogy az ellenség közel van, és szükségem van a Te védelmedre. Jöjj belém, drága Istenem, és tölts el Szentlelkeddel. Szükségem van Rád most! Segíts, hogy reményemet beléd vessem. Köszönöm, hogy Te vagy a sziklám és a pajzsom. Köszönöm, hogy Te vagy az én Istenem, akiben igazán bízhatok. Dicsérlek Téged, mert még akkor is hűséges maradtál hozzám, amikor én hitetlen voltam. Soha nem változtál meg, és nem vontad meg tőlem a szeretetedet. Szeretlek Téged, Istenem. Ámen.

Imádság az erőért

Ó Uram, Hatalmas Hatalmas, Te mondod, hogy higgyek Benned, hogy megmaradjak. Én bízom, Hatalmas Uram. Minden hitemet beléd helyezem. Te erősítesz meg engem. Szent erőd életben tartja lelkemet, és hevesen ég érted. Tudom, hogy Veled bármit legyőzhetek. Köszönöm, hogy hűséges maradtál választott népedhez. Köszönöm, hogy vezetsz engem az életemben, és segítesz, hogy a Te akaratod edényévé váljak. Imádkozom, hogy továbbra is beléd vessem hitemet és bizalmamat, mert Te mindent tudsz. Te tudod, hogy mire van szüksége néped szívének, és tudom, hogy Te átsegítesz engem, bármit is hozzon ez az élet. Ámen.

Imádság a hitért

Jézus, Királyok Királya, Te azt mondod, hogy az igaz ember hitből fog élni. Formálj engem a Te képedre, és töltsd meg szívemet a beléd vetett hittel. Vezesd cselekedeteimet, hogy hitből élhessek, és életem legyen benned, bőségesen és örökké. Tisztítsd meg gondolataimat a szennyeződésektől, kedves Istenem. Tartsd szememet Rád és egyedül Rád szegezve. Segíts, hogy szilárdan bízzak Benned és a Te Szentírásodban, hogy helyesen élhessek a Te szent szemedben. Ámen.

A hála imája

Drága Jézus, Benned és a beléd vetett hit által szabadon és bizalommal közeledhetek Hozzád! Jézusom, köszönöm, hogy megengeded ezt nekem, még akkor is, ha méltatlan és érdemtelen vagyok a Te jelenlétedre. Köszönöm, hogy megengeded, hogy Istenhez jöjjek. Köszönöm, hogy mindig meghallgatod szívem kiáltását. Mutasd meg nekem, hogyan lehetek olyan hűséges Hozzád, mint amilyen Te voltál hozzám. Bízom Benned teljes szívemmel, lelkemmel és elmémmel. Jézus nevében, Ámen.

Imádság a kegyelemért

Mindenható Atyám, meghajlok előtted, mert Te félelmetes vagy és minden dicséretre méltó. Igéd kijelenti, hogy mindent megtehetek általad, aki megerősítesz engem! Minden bizalmamat beléd helyezem. Egyedül Te vagy az én Istenem. Egyedül Te vagy az én örömöm. Te vagy a szívem és a lelkem. Te vagy a fű a lábam alatt és az ég felettem. Te vagy látható és láthatatlan, Atyám. Tarts meg engem a Te jobbodon örökké, tölts el kegyelmeddel, és tégy a Tieddé életem minden napján. Ámen.

Ajánlott Írásaink: