25 Erőteljes Ima A Lelki Békéért:

Ha elveszettnek vagy zavarodottnak érzed magad, az Úr tiszta elmét keresve rátérhetsz a tisztánlátás és a megértés útjára. Ezek az erőteljes imák a lelki békéért, a vigasztalásért és a megértésért segítenek abban, hogy megtaláld ezt a tisztánlátást.

Ha további hasonló imákat szeretnél még olvasni, akkor nézd meg a korábbi írásunkat is, amelyben összeszedtünk további 5 imát a lelki békéért

Imák a lelki békéért:

Béke ima

Mennyei Atyánk, te vagy a békesség Istene, amely felülmúlja a megértést. Amikor elmém tele van a világ gondjaival, kérlek, nyugtasd meg aggodalmaimat és csillapítsd le félelmeimet. Add meg nekem a te békédet szívemben, elmémben és lelkemben. Engedd, hogy az élet minden területéhez azzal a bizonyossággal közeledjek, amely a te békédből fakad. Nincs mitől félnem, ha te velem vagy. Ha te mellettem vagy, ki lehet ellenem? Emlékeztesd elmémet jelenlétedre és hatalmadra. Add, hogy drága arcod ragyogjon rám. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Megértő ima

Minden értelem Istene, megígérted, hogy bölcsességet adsz mindenkinek, aki kér. Ahogy az életben járok, adj nekem bölcsességet és megértést minden döntésemben. Vezesd gondolataimat és irányítsd lépteimet. Amikor bizonytalanságot és zűrzavart tapasztalok, támaszkodjak határtalan bölcsességedre. Isteni Szentlelked munkálkodjék bennem, mint lámpás a lábamnak és pajzs az elmémnek. Segíts, hogy tisztán és nyugodtan tudjak gondolkodni. Segíts, hogy bizalommal és bölcsességgel cselekedjek. Segíts, hogy dicsőítselek téged mindenben, amit teszek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A lélek békéje ima

Mindentudó Atyám, te ismered és irányítod a jövőmet. Minden dolgot a javamra fordítasz. Segíts, hogy bízzak benned, amikor a jövőmre gondolok. Adj nekem lelki békét. Bármi történjék is, tudom, hogy te a javamra és a te dicsőségedre dolgozol. Segíts, hogy szabadon éljek, tudva, hogy jövőm a te hatalmas kezedben van. Nem tudom, mi vár rám a sarkon túl, de téged semmi sem érhet váratlanul. Bizonytalansággal nézek szembe, de biztos lehetek abban, hogy te irányítasz, és hogy jó vagy. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Gondviselés ima

Bőkezű Isten, te vagy az én gondviselőm, te adsz nekem mindent, amire szükségem van. A jólétet benned találom meg. Adj nekem tiszta elmét és gondolkodást, amikor életem nehézségeivel és zűrzavarával szembesülök. Segíts, hogy olyan döntéseket hozzak, amelyek engedelmeskednek szavadnak és az életemre vonatkozó akaratodnak. Segíts, hogy a te utadon járjak, engedelmeskedjek parancsaidnak, és bízzak Jézus nevében. Segíts, hogy ezt tegyem, és boldoguljak mindenben, amit teszek, bárhová is megyek. Legyenek kedvesek előtted szájam szavai és szívem elmélkedései. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Túláradó áldás ima

Uram, Istenem, te vagy az én pásztorom. Te vezetsz engem és gondoskodsz rólam. Gondoskodsz rólam és irányítasz, hogy a legjobb úton járjak. Miközben az élet nyomásaival szembesülök, adj nekem békét, és emlékeztess arra, hogy asztalt készítettél nekem. Felkentél engem, áldásaid áradnak az életemben. Miközben belevágok ebbe a napba, szabadnak érezhetem magam abban a tudatban, hogy jóságod és irgalmasságod követni fog engem életem minden napján, és az Úr házában fogok lakni örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tiszta útmutatás ima

Uram, Istenem, te vagy az én pajzsom és erőm. Segíts, hogy döntéseimet és jövőmet rád bízhassam. Hadd támaszkodjam rád teljes szívemből, ahelyett, hogy a saját értelmemre hagyatkoznék. Adj világos útmutatást az életemben, Uram. Ahogy alávetem magam neked, tudom, hogy te irányítod utamat, és bízhatok abban, hogy a te irányod mindig a legjobb út. Uram, áldj meg és tarts meg engem, tedd ragyogóvá arcom. Fordítsd felém arcodat, és adj nekem békességet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Természetfeletti béke ima

Mennyei Atyám, adj békét elmémnek és szívemnek, amikor nehéz körülmények között küzdök. Segíts, hogy számon tartsam áldásaimat, és benned találjak megnyugvást. Megragadom ígéretedet, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el engem. Segíts, hogy e szavak fényében éljek, Uram, azzal a bizalommal, hogy nem hagytál el engem, és nem is fogsz soha. A te békéd mélyebb és tartósabb minden békénél, amit a világ ad. Add meg nekem a te békédet, Atyám. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Bölcsesség és megértés ima

Mennyei Atyám, te vagy a világ világossága, és a te igéd azt mondja, hogy bölcsességet és megértést adsz nekem. Te nem hagysz engem az életben bolyongani, hanem velem vagy minden nap minden pillanatában. Te kielégíted szükségleteimet, amikor csalódottnak érzem magam, és megerősítesz, amikor az élet elfáraszt. Segíts, hogy a te utadat kövessem, amikor a gyümölcsöző és örömteli életbe vezetsz engem. Legyek olyan, mint egy jól öntözött kert, amely virágzik, mivel a te szeretetedbe szilárdan beágyazott gyökerekből merítek táplálékot. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Távolítsd el a félelmemet ima

Mennyei Atyám, segíts, hogy békét érezzek, amikor félek. Amikor úgy érzem, hogy baj és nyomás vesz körül, segíts tudnom, hogy te veszel körül. Mit tehet velem a világ, ha te velem vagy? A jövőtől való félelmemet váltsd fel a te gondviselésedbe és gondoskodásodba vetett bizalommal. Váltsd fel az elutasítástól való félelmemet a gyermekedként való identitásomba vetett bizalommal. A kudarctól való félelmemet váltsd fel azzal a hittel, hogy te előttem jársz. Engedd, hogy békéd mélyen belesüllyedjen elmémbe és szívembe. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Taníts engem ima

Kegyelmes Atyám, minden jó és tökéletes ajándék tőled származik. Kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy adjon nekem megértést. Azt mondtad, hogy a te Lelked megtanít mindenre, és elvezet engem minden igazságra. Adj nekem bölcsességet és megértést mindenben, amit ma teszek. Amikor túlterheltek az előttem álló döntések, kérlek, add meg nekem azt a békességet, amely minden értelmet felülmúl. Tisztítsd meg elmémet, hogy teljes szívemből, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és teljes erőmmel kövesselek téged. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Béke, amely felülmúlja a megértést ima

Hűséges Atyám, köszönöm, hogy minden vágyamat és szükségemet ki tudod elégíteni. Azt mondtad, hogy a te békességed, amely minden értelmet felülmúl, őrzi szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Engedd, hogy betöltsön a te békéd még akkor is, amikor a körülményeim nem tűnnek békésnek. Legyen nyugodt az elmém akkor is, amikor körülöttem minden kaotikusnak tűnik. Te vagy a békesség Istene. Szentelj meg engem teljesen, és egész szellememet, lelkemet és testemet alakítsa át a te békéd. Te, aki elhívtál engem, hűséges vagy mindvégig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tudás ima

Minden tudás Istene, köszönöm, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el engem. Nem mindig értem, mi történik az életemben, de minden megértés benned van. Néha ostoba döntéseket hozok, de minden bölcsesség benned van. A te igéd azt mondja, hogy bár az emberek szívükben tervezik az útjukat, te vagy az, aki megszabja lépteinket. Add meg nekem a szükséges megértést, Uram, hogy hűségesen kövesselek téged. Szeresselek téged teljes szívemből, teljes elmémből, teljes lelkemből és teljes erőmből. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Töltsd be az elmémet ima

Irgalmas Isten, köszönöm, hogy mindenki, aki megfáradt és megterhelt, hozzád jöhet, és te megnyugvást adsz. Könnyű a te igád és könnyű a te terhed. Töltsd meg elmémet jó dolgokkal. Gondolkodjam azon, ami igaz, ami nemes, ami helyes, ami tiszta, ami szép, ami csodálatra méltó, ami kiváló vagy dicséretes. Miközben elmém megtelik a tőled származó ajándékokkal, te, a békesség Istene, légy velem. Köszönöm, hogy soha nem mulasztod el megtartani ígéreteidet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Nyugalom ima

Hűséges Isten, te teremtettél engem, és te szeretsz engem. Te mindent tudsz rólam. Jobban ismersz engem, mint én magamat. Cseréld fel zavarodottságomat nyugodt elmével. Távolítsd el a félelmemet, és tölts el a beléd vetett hittel. Bármit is teszek ma, szerető szemed rajtam van, és megígérted, hogy tanácsot adsz nekem. Segíts, hogy életemben mindent eléd tárjak. Amikor bizonytalan vagyok, segíts, hogy rád nézzek. Taníts és taníts meg engem, Uram, arra az útra, amelyen járnom kell, és az ösvényekre, amelyeken járnom kell. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Béke a Földön ima

Uram Jézus Krisztus, angyalok hirdették, hogy születésed nagy örömhír, amely békét hoz a földre. Te vagy a béke egyetlen igaz és tartós forrása. A körülményeim váratlanul megváltozhatnak. Életem olyan irányba fordulhat, amit nem értek. A körülöttem lévő világra alapozott békesség gyorsan összeomolhat, de a te békéd soha nem szűnik meg. Hallgasd meg imámat, és adj nekem ma tartós békét, Uram. Kegyelmed, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindig velem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Lábam lámpása ima

Hatalmas Isten, a te igéd élő és tevékeny. Segíts, hogy figyelmesen hallgassak a te hangodra, amikor bölcsességet adsz nekem és vezetsz az életben. A te igéd lámpás a lábamnak. Amikor nem tudom, merre megyek, segíts, hogy hozzád forduljak megértésért, és kövessem az utat, amelyet te mutatsz nekem. Te vagy a sötétségben ragyogó fény. Amikor nem tudom, merre forduljak, világítsd be szereteted fényével életem minden szegletét. Hozz világosságot gondolataimba. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Lélek gyümölcse ima

Bőkezű Atyánk, köszönjük, hogy Jó Atya vagy, aki jó ajándékokat adsz nekünk. Köszönöm, hogy Szentlelked a szívemben lakozik. A Lélek gyümölcse a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság és a hűség. Engedd, hogy növekedjek ezekben a dolgokban a Lélek bennem végzett munkája által. Engedd, hogy betöltsön a te békéd, miközben kitartok az élet szelében és hullámaiban. Legyen velem kegyelem, irgalom és békesség az Atya Istentől, Jézus Krisztustól, a Fiútól és a Szentlélektől. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Irányítsd a gondolataimat ima

Uram Jézus Krisztus, amikor zavarban vagyok, hogy mit is kellene tennem, adj nekem bölcsességet és megértést. Mutasd meg nekem a te utadat. Amikor nem tudom, mit tegyek, küldd el Szentlelkedet, hogy irányítsa gondolataimat, szavaimat és tetteimet. Krisztus igéje lakozzék bennem gazdagon, tanítva engem minden bölcsességre. Éljek hálával a szívemben Isten iránt. Bármit teszek, szóval vagy cselekedettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyek, hálát adva az Atya Istennek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Utasítás és betekintő ima

Örökkévaló Atyánk, minden bölcsesség és értelem benned van. A te igéd bölcsességet és tanítást hoz, és belátást ad nekem. A te igéd tanít engem a tudásra és a belátásra. A te szavad segít megérteni a világban uralkodó zűrzavart. A te igéd tanít engem arra, hogy mi a helyes, igazságos és méltányos. Azt mondod, hogy a bolondok megvetik a tudást és a tanítást, de az Úr félelme a bölcsesség kezdete. Uram, járuljak eléd tisztelettel, és találjam meg, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. A te szavad mindig megvalósítja a te céljaidat, soha nem hibázik. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szeretet és kedvesség ima

A világmindenség Istene köszönöm, hogy te vagy a teremtőm, jobban ismersz engem, mint bárki más. Te teremtettél engem, és te szeretsz engem. Ugyanaz a kéz, amely a csillagokat az űrbe dobta, gyengéd érintéssel nyúl le hozzám. Segíts, hogy minden aggodalmamat rád vessem, mert te törődsz velem. Engedd, hogy elteljen bennem a béke, amely a te szereteted és jóságod ismeretéből fakad. Bármit teszek, szóval vagy cselekedettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyek, hálát adva az Atya Istennek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Töltsd be a szívemet ima

Hatalmas Isten, te vagy az Isten, aki bölcsességet adsz. A tudás és a megértés a te szádból származik. Te tartod a siker kulcsait néped számára, te vagy a pajzs körülöttünk. Őrizd meg életemet Uram, és védd meg utamat. Segíts, hogy megértsem a te utadat, miközben téged követlek. Bölcsességed töltse be szívemet, és megértésed vigasztalja lelkemet. Szavad védjen meg a bűntől és tartson meg a te utadon. Használj fel arra, hogy ezt a bölcsességet és megértést megosszam másokkal. Áldj meg engem, Uram, hogy áldássá váljak a körülöttem élők számára. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Minden békesség Istene ima

Mennyei Atyánk, te vagy minden békesség Istene. Segíts, hogy elforduljak a félelemtől és a békére törekedjek. Őrizd meg nyelvemet a gonosztól és ajkamat a csalárd beszédtől. Engedd, hogy a te békéd áradjon rajtam keresztül a körülöttem élőkre. Használj engem, hogy békét teremtsek a kapcsolati konfliktusokban. Legyenek szavaim olyan szavak, amelyek a te szeretetedet és könyörületedet mutatják. Adj nekem bizonyosságot, hogy a te békéd minden nehézséget legyőz. Uram, áldj meg és tarts meg engem, tedd ragyogóvá arcom. Fordítsd felém arcodat, és adj nekem békességet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Írd szavaidat a szívemre ima

Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy kinyilatkoztattad magadat nekem. Add, hogy ne felejtsem el tanításodat, hanem tartsam meg parancsaidat a szívemben. Hatalmad által hosszabbítsd meg életemet, hozz nekem békességet és jólétet. Szereteted és hűséged soha ne hagyjon el engem, írd szavaidat a szívembe. Kegyelmed alakítsa át életemet, hogy kegyelmes legyek másokhoz. Hadd bízzam benned teljes szívemből, és ne támaszkodjam saját értelmemre; minden utadon engedelmeskedjem neked, és te egyengeted ösvényeimet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tökéletes béke ima

Béke Fejedelme, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. A Biblia azt mondja, hogy tökéletes békességben tartod meg azokat, akiknek elméje szilárd, mert benned bíznak. Segíts nekem, hogy szilárd elmével és szívvel bízzak benned, és áldott legyek a te tökéletes békéddel. Emlékeztess arra, hogy a békességem a te ajándékod. Te vagy a reménység Istene. Tölts be engem minden örömmel és békességgel a hitben, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjek a reménységben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Bölcs Gazdálkodási ima

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy kegyelmes és könyörületes vagy, lassú a haragra és bőséges az állhatatos szeretetben. Segíts, hogy ne a magam szemében legyek bölcs, hanem tiszteljem az Urat és kerüljem a gonoszt. Adj egészséget testemnek és táplálékot csontjaimnak. Segíts nekem, hogy tisztelegjek előtted a tőled kapott bőséges ajándékokkal, hogy bölcsen gazdálkodjak kincseiddel. Áldj meg bölcsességgel és megértéssel, mert tudom, hogy bölcsességed értékesebb, mint az ezüst vagy az arany. Kövesselek téged életem minden napján. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ajánlott Írásaink: