10 Ok, Amiért Hálásnak Kell Lennünk, Még A Legnehezebb Körülmények Közt Is:

Gyakran Isten legalapvetőbb parancsait a legnehezebb betartani. Lehet, hogy feltesszük magunknak a kérdést, hogy van-e hitünk felajánlani Istennek egy gyermeket, ahogyan Ábrahám tette, amikor Izsák feláldozására szólította fel – miközben soha nem állunk meg igazán, hogy megkérdezzük magunktól, hogy van-e hitünk engedelmeskedni a legalapvetőbb újszövetségi parancsolatoknak.

Vegyük például Pál apostol kijelentését az 1Thessz. 5:18:

Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

Amikor egy ilyen parancsolatra gondolunk, a következő kérdéseket kell feltennünk magunknak: Hálás vagyok-e minden körülmények között? Mi a helyzet akkor, amikor nehéz idők járnak? Mi van akkor, amikor valamilyen különleges megpróbáltatást éltem át? Az Úr azt parancsolja nekünk, hogy tekintsük mindent örömünknek, amikor különféle próbákba esünk (lásd Jakab 1:2). Hogyan lehetek hálás és örömteli egy fájdalmas megpróbáltatás közepette? A választ természetesen mindabban találjuk meg, amit a Szentírás a megpróbáltatásokról tanít nekünk.

Íme tíz ok, amiért a keresztények hálásak lehetnek a megpróbáltatásaik során is:

1. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert megérdemeljük az örök ítéletet, és bármit is tapasztalunk, ami ahhoz képest kevés, az kegyelem.

2. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során éppen azért, mert már megváltott minket Krisztus, megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben Krisztusban, és elpecsételtetett a Lélekkel az örök örökség birtoklásáig.

3. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert tudjuk, hogy Istenünk nem hibázik. Semmi sem esik ki az ő szuverén örökkévaló rendeléséből.

4. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert minden, amit Isten tesz az életünkben, az ő dicsőségére és Fiának képmásához való hasonulásunkra szolgál.

5. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert biztosak lehetünk abban, hogy Isten nem fogja elpazarolni azokat a leckéket, amelyeket a nehéz és az örömteli körülmények között is meg akar tanítani nekünk, amelyekbe az életben helyez minket.

6. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert tudjuk, hogy képesek leszünk másoknak, akik hasonlóan nehéz körülményeket élnek át, ugyanazt a vigaszt nyújtani, amit mi kapunk minden vigasztalás Istenétől.

7. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert tudjuk, hogy Isten célja az, hogy egészek és teljesek legyünk, és semmiben se szenvedjünk hiányt.

8. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert jobb, ha a gyengeség helyében vagyunk, ami megmutatja, hogy szükségünk van Istenre, mintha a bőség és jólét helyében lennénk, és megfeledkeznénk róla.

9. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert megmetszenek minket, hogy több gyümölcsöt teremjünk. Az Úr eltávolítja a salakot és megfinomítja az aranyat.

10. Hálásak lehetünk a megpróbáltatásaink során, mert azok színpadként szolgálnak, amelyen Isten kegyelmének Krisztusban való szabadítása és gondviselése megmutatkozhat az életünkben. Az Úr azért vitte be Sádrákot, Mesachot és Abednegót a tüzes kemencébe, hogy megtanítsa őket arra, hogy velük együtt áll a kemencében, és sértetlenül kihozza őket. Jézus azért vitte be a tanítványokat a viharba, hogy megtanítsa őket arra, hogy hatalma egy szóval le tudja csendesíteni a szelet és a hullámokat.

Ha tehát olyan helyen találod magad, ahol nehezen tudsz hálát adni, elmélkedj ezen a tíz bibliai igazságon, amelyek megerősítenek a hitben, hogy dicsőséget adj Istennek, és hálát adj minden körülmények között – beleértve a megpróbáltatásokat is -, bármilyen nehezek is legyenek azok.

Ajánlott Írásaink: