25 Erőteljes Ima Az Iskolában Lévő Gyerekekért:

Az iskolába való visszatérés a szülők és a gyermekek számára egyaránt stresszes időszak, sokféle okból kifolyólag. Vannak köztük olyan egyszerű imák is, amelyeket a gyerekek maguk is imádkozhatnak.

Ha még több segítségre van szükséged, akkor nyugodtan válogass még a napi imáink közül.

Íme 25 erőteljes ima, amit a szülők imádkozhatnak.

Imádság az iskolába visszatérő gyermekért

Urunk, vezetőnk és védelmezőnk, imádkozunk, hogy áldd meg gyermekünket, amikor ebben az új tanévben visszatér az iskolába. Először is imádkozunk a kihívásokért, amelyekkel szembe kell néznie – legyen képes felnőni a feladathoz, és mindent a helyén kezelni. Legyen kiváló kapcsolata új tanárával, és tanuljon gyorsan. Jól kijön minden osztálytársával, és élvezze az iskolát. Ámen.

Imádság a gyermek iskolai sikeréért

A bőség Istene, imádkozunk, hogy áraszd ki kegyelmedet gyermekünkre az iskolában. Add, hogy minden tekintetben sikereket tapasztaljon. Legyen figyelmes az óráin, és kapjon kiváló jegyeket. Legyen jó szociális készsége, és az osztálytársai szeressék és keressék őt. Legyen engedelmes az iskolai irányelveknek, és viselkedjen példásan. Tündököljön a sportban és az iskolán kívüli tevékenységekben. Ámen.

Imádság az iskolában nehézségekkel küzdő gyermekért

Irgalmas Uram, hozzád emelem gyermekemet, aki az iskolában küszködik. Segíts neki, hogy képes legyen megérteni tanárai leckéit és megérteni a feladatokat. Segíts neki, hogy képes legyen megoldani a matematikai feladatokat. Javuljon az olvasási készsége. Adj neki különleges segítséget, hogy felzárkózhasson a tanulásban. Imádkozom azért is, hogy az osztálytársaitól kedvességet kapjon, és több jó barátja legyen. Ámen.

Imádság a gyermekért iskola előtt

Mennyei Atyánk, közbenjárunk gyermekünkért, aki ma reggel iskolába megy. Legyen ma nagyszerű napja. Vigyázz rá az iskolába és hazafelé vezető úton, a játszótéren és az egész nap folyamán. Segíts neki, hogy arra tudjon koncentrálni, amit a tanára mond, és ne zavarja el a figyelmét. Legyen jó barátja az osztálytársainak. Kapjon ma kitűnő pontszámokat a munkájában. Ámen.

Imádság a zaklatás ellen

Drága Istenünk, a mi védelmezőnk, imádkozunk, hogy gyermekünk körül az iskolában védősövény legyen. Védd meg őt a zaklatástól és a rosszindulatú megjegyzésektől. Imádkozunk Hozzád, hogy akadályozd meg, hogy negatív megjegyzéseket tegyél a külsejére, intelligenciájára, beszédmódjára, fajára vagy bármi másra vonatkozóan. Imádkozunk azok ellen, akik esetleg fizikai zaklatásban vagy dolgok ellopásában vesznek részt tőle. Ha mégis zaklatással találkozik, segítsd, hogy tudja, mit mondjon, és hogyan jelentse azt. Ámen.

Iskola előtt elmondandó ima a gyermekkel

Mennyei Atyám, áldj meg engem, amikor ma reggel elindulok az iskolába. Segíts, hogy kedves legyek a többi diákkal a buszon és az osztályteremben, és ne kerüljek bajba. Segíts, hogy hallgassak a tanáromra, és ne hülyéskedjek, amikor hátat fordít nekem. Segíts, hogy jól végezzem a munkámat, és mindent időben befejezzek. Segíts, hogy jól érezzem magam a testnevelésórán, és fejlesszem a képességeimet. Vigyázz rám egész nap. Ámen.

Nagyszülői ima az unokáért

Szuverén Uram, imádkozom az unokámért az iskolában. Adj neki békét, amikor fél vagy szorong a feladatai vagy mások miatt. Védd meg őt minden bajtól – legyen az fizikai baleset vagy támadás, érzelmi sérülés vagy a hitét ért támadás. Segíts neki, hogy kitűnő legyen a tanulásban és sikereket érjen el a tanulmányaiban. Áldd meg őt gazdag és bátorító barátságokkal. Legyen boldog az iskolában, és örömmel menjen oda minden nap. Ámen.

A gyermek reggeli imája

Ahogy kezdem az új iskolai napomat
Hozzád, Istenem, jövök és imádkozom.
Kérlek, segíts, hogy mindent megtegyek, amit tudok
Hogy jól hallgassak és megértsek.
Segíts, hogy csendben legyek és engedelmeskedjek
Minden szabályt betartani egész nap.
Add, hogy jól végezzem a munkámat, és aztán
Jó jegyeket kapok a tanártól mindig
Mindenben és mindenben
Áldj meg ma az iskolámban.
Ámen.

A gyermek ebédidőben az iskolában mondott imája

A kegyelem Istene, a szeretet Istene,
Fentről lenézel.
Barátaimmal együtt foglalok helyet
Köszönöm neked ezt az ebédet, amit megeszem.
Minden csodálatos dolgot, amit teszel
Én is hálát adok Neked
Köszönöm, hogy ma segítesz nekem
Hogy tanuljak, hogy figyeljek, hogy engedelmeskedjek
Áldd meg ezt az ételt és segíts nekem
Mindig hűséges, bűntől mentes
Kérlek, áldd meg e nap hátralévő részét,
Tarts engem közel hozzád, imádkozom.
Ámen.

Gyermek esti ima

Szent Atya, Megváltó kedves
Köszönöm, hogy mindig közel vagy hozzám.
Most itt az ideje lefeküdni;
Párnámra hajtom fejem.
Mielőtt elalszom Hozzád imádkozom;
Köszönöm neked mindazt, amit ma tanultam.
Holnap iskolába megyek
Te velem leszel, ezt tudom.
Segíts, hogy mindig jó legyek,
Mindent megtegyek, amit a tanárom mond.
Olvasásban, matekban és testnevelésben…
Minden órán, kérlek, áldj meg engem.
Ámen.

Gyermeki ima az iskoláért és a tanárokért

Mennyei Atyám, isteni Isten,
Ragyogjon a Te arcod az én iskolámra.
Kérlek, áldd meg az összes tanárt, kedvesem
Ahogy tőlük tanulunk és hallunk
Mindent, amit tanítanak nekünk a nap folyamán
Hogy tudjuk, mit kell tennünk és mondanunk
Az egész életen át, mindenféleképpen.
Segítsd őket, hogy használják a kreativitásukat
Hogy tanítson minket, hogy tisztán lássunk.
Védj meg minket, tarts minket biztonságban
Hogy a félelemtől szabadok lehessünk.
Ámen.

A gyermek hálaimája a tanárért

Mennyei Atyám, ma köszönetet mondok neked
A csodálatos tanárért, akit küldtél nekem.
Emlékeztet, hogy mindent megteszek, amit tudok.
Hogy az életben szárnyalhassak és repülhessek.
Mindig mosolyogva mondja nekem
Hogy ne felejtsem el a plusz mérföldet megtenni.
Köszönöm Neked, hogy türelmes velem.
És mindig gyengéden bátorít engem.
Megtanít alaposnak és igaznak lenni
És mindig mindent átlássak.
Így még egyszer hálát adok Neked
Az eddigi legjobb tanítómért.
Ámen.

Gyermeki ima a barátokért

Atyám Istenem, köszönöm, hogy az iskolámban
Sok barátom van, akik nagyon jó fejek.
Értük adok Neked hálát;
Együtt tanulunk és élünk.
Köszönöm, hogy együtt játszunk
És segítjük egymást a nap folyamán.
Velük segíts, hogy türelmes és kedves legyek
Hogy mindannyian jól kijöjjünk egymással
Segíts, hogy megfontolt legyek abban, amit mondok
Hogy mindenben bátorítsam őket. Ámen.

Imádság a vasárnapi gyermekiskoláért

Bölcsesség Ura, Hozzád emelem gyermekeim vasárnapi iskoláját. Imádkozom, hogy áldd meg őket olyan tanárokkal, akik Lélekkel vannak betöltve, és akik szeretnek gyerekekkel dolgozni. Add, hogy tanáraik szórakoztató, újszerű módszerekkel ragadják meg figyelmüket, és segítsék őket a lelki igazságok elsajátításában. Imádkozom, hogy a vasárnapi iskolába járás segítse gyermekeimet abban, hogy szilárd alapokat építsenek a hitben, ami egész életükön át fogja őket hordozni. Ámen.

Imádság a gyermek tanáraiért

Fények Atyja, azért imádkozom, hogy különleges éleslátással áldd meg gyermekem tanárait. Lássák őt Isten gyermekének, és bánjanak vele így. Legyenek vele következetesen kedvesek és türelmesek, és bátorítsák és ösztönözzék őt arra, hogy a legjobbat hozza ki magából. Add, hogy gyermekem jól érezze magát és boldog legyen a tanárai jelenlétében, és várja, hogy velük lehessen. Találjanak kreatív eszközöket, hogy segítsenek neki megérteni a tananyagot. Ámen.

Imádság az iskolavezetésért

Istenem, aki megkülönböztető képességet adsz, imádkozom gyermekem iskolájának vezetőségéért. Mivel sok nehéz kihívással kell szembenézniük, kérlek, hogy a vezetőség hozza meg a legjobb döntéseket a tanárok és a diákok számára. Legyen meg a diákok és családjaik, valamint a tanárok bizalma. Szakértelmük és bölcs vezetésük révén javuljon az iskola teljesítménye a teszteredményekben, a viselkedéskezelésben és a csapatszellemben. Ámen.

Imádság a gyermek szorongásáért

Béke Ura, hozzád hozom gyermekemet, aki az iskolával kapcsolatos szorongástól szenved. Imádkozom, hogy megtanuljon Rád támaszkodni az őt aggasztó kérdésekben. Adj neki bizalmat, amikor egyes diákok zaklatnak vagy durvák. Segíts neki felismerni, hogy nekik van problémájuk, nem neki. Segíts neki, hogy jól tudjon koncentrálni és időben befejezni a munkáját, hogy ne kelljen emiatt szorongania. Ámen.

Imádság a megszégyenítő viselkedés ellen

Uram, Védelmezőnk, imádkozom a gyermekemet az iskolában ért megszégyenítő viselkedés ellen. Imádkozom, hogy ne érezze magát kisebbrendűnek a külsejére vagy alkalmasságára tett megjegyzések miatt. Segíts neki, hogy magabiztosan és magabiztosan emelkedjen fel, még akkor is, ha a nem kedves diákok azt érzik vagy gondolják róla, hogy kívülálló vagy furcsa. Imádkozom, hogy a tanárok és a vezetőség gyorsan csírájában elfojtja ezeket a zaklató viselkedéseket. Ámen.

Imádság a gyermekért, hogy barátja legyen a barátságtalanoknak

A szeretet Ura, imádkozom, hogy gyermekem legyen érzékeny azokkal a diákokkal szemben, akik az iskolájában a társadalmi körök peremén vannak. Imádkozom, hogy igyekezzen barátkozni ezekkel a diákokkal, és éreztesse velük, hogy szívesen látja őket. Imádkozom, hogy példát mutasson iskolatársainak abban, hogy kedves és befogadó legyen minden diákkal. Küzdjön az előítéletek, a barátságtalan viselkedés és a többi diák felsőbbrendűségi érzése ellen. Ámen.

Imádság a gyermekért, hogy legyenek barátai

A gondviselés Istene, azért imádkozom, hogy gyermekemnek jó baráti kört biztosíts. Imádkozom, hogy úgy érezze, hogy szívesen látják és a csoport része. Soha ne érezze magát egyedül vagy kirekesztve – imádkozom ezért az osztályában lévő összes gyermekért. És Uram, kérlek, hogy barátai bátorítóak és támogatóak legyenek. Imádkozom a szeretetlenség és a megszégyenítő szavak ellen, és imádkozom, hogy barátai jó hatással legyenek rá. Ámen.

Imádság a gyermekért, hogy tisztelje a tanárok tekintélyét

Uram, Igazságos Bírónk, a Te Igéd azt mondja, hogy tiszteljük a felettünk lévő tekintélyt. Imádkozunk gyermekünkért, hogy tisztelje, becsülje és engedelmeskedjen tanárainak. Legyenek udvariasak a szavai, és gyorsan kövesse tanárai utasításait. Legyen jó példakép diáktársai számára. Imádkozunk, hogy ahogyan ő tisztelettel működik, Te add meg neki a tanárai kegyét. Ámen.

Imádság az összpontosításért, a kemény munkáért és Isten szolgálatáért

Áldó Úr, kérünk Téged, segíts gyermekünknek, hogy jól tudjon összpontosítani az iskolában. Add, hogy figyelmesen figyeljen, és ne vonják el a figyelmét, miközben a feladatain dolgozik. Munkálkodjon szívvel-lélekkel, mintha Neked és nem másoknak dolgozna. Szolgáljon Téged és dicsőítsen Téged az iskolai munkájával, a házi feladatai elkészítésével és az iskolán kívüli tevékenységei során. Áldd meg őt, amint életével téged dicsőít téged. Ámen.

Imádság, hogy ellenálljunk a kortársak nyomásának és bölcs döntéseket hozzunk

Mindenható Isten, kérünk, erősítsd meg gyermekünket az iskolai csoportnyomással szemben. Add, hogy ne kövesse a tömeget a bolondságba és a bűnbe, hanem álljon szilárdan az igazságban. Válassza következetesen a jót, és forduljon el a rossztól. Áldd meg őt bölcsességgel a döntéseiben. És áldd meg bölcsességgel, hogy kiket választ barátnak. Kölcsönösen bátorítsák egymást az engedelmességre, a kiválóságra és az erkölcsi jellemre. Ámen.

Imádság a csalódásokon keresztüli kitartásért

Örökkévaló Urunk, azért imádkozunk, hogy gyermekünket áldd meg istenfélő állhatatossággal. Még akkor is, amikor csalódásokkal szembesül az iskolában – mint például egy gyenge jegy, vagy ha nem őt választják egy tevékenységre, vagy ha problémái vannak a barátaival -, legyen képes gyorsan talpra állni. Segíts neki megtanulni, hogy a kudarcok és csalódások az élet részei. Adj neki kegyelmet és türelmet, hogy a nehéz helyzeteket arra használja fel, hogy kitartást, jellemet és reményt fejlesszen benned. Ámen.

Imádság az egyéniség felismeréséért és kifejezéséért

Teremtő Isten, köszönjük, hogy mindannyiunkat egyedi egyéniségnek teremtettél, saját személyiségünkkel, adottságainkkal, képességeinkkel, kedvenceinkkel és ellenszenveinkkel. És most imádkozunk gyermekünkért, különösen az iskolában, hogy megtanulja, ki ő mint személyiség. Fogadja el az egyéniségét, és igazodjon el abban, hogy egészséges módon fejezze ki azt, aki ő valójában. Segítsünk neki, hogy ne érezze úgy, hogy mindenki más klónjának kell lennie, hanem legyen szabadon a saját személyisége. Ámen.

Ajánlott Írásaink: