9 Ima, Amit Az Unokáidért Elmondhatsz:

Íme kilenc erőteljes ima, amelyet használhatsz, amikor az unokáidért imádkozol.

Ha szeretnél még további imákat olvasni, akkor nézd meg a napi imáink gyűjteményét is!

Áldott Megváltó, imádkozom unokáimért, ahogy én féllek Téged, és ahogy gyermekeim féltek Téged, úgy féljenek Tőled az ő gyermekeik is. Imádkozom, hogy engedelmeskedjenek minden rendelkezésednek és parancsodnak, hogy hosszú életet élvezhessenek Veled. Imádkozom, hogy a Te jelenléted soha ne hagyjon el; bárhová mennek is, hadd ragyogjon a fényük érted. Az igazak fénye fényesen világít, de a gonoszok lámpása kialszik. Imádkozom a tompa fények ellen, és imádkozom, hogy fényesen ragyogjanak a körülöttük élőknek, Ámen.
5Mózes 6:2 & Példabeszédek 13:9

Gyönyörűséges, örülök, mert az unokáim az én koronám! Az unokáim áldás számomra, és imádkozom, hogy továbbra is fedd őket, és ragyogtasd fel rájuk arcodat. Atyám, Te folyamatosan megáldasz engem; Te tetted lehetővé, hogy éljek, hogy élvezhessem unokáimat! Köszönöm, hogy megadtad nekem ezt az ajándékot, és köszönöm örök békédet. Minden unokámat most azonnal eléd helyezem, és kérem, hogy maradj a szívükben életük végéig, Ámen.
Példabeszédek 17:6 és Zsoltárok 128:5-6.

Dicsőséges Isten, a Te Lelked rajtam van, és soha nem távozik el tőlem, a Te szavaid, amelyeket a számba adtál, mindig ott lesznek az én ajkamon, gyermekeim ajkán és az ő utódaik ajkán – mostantól fogva és mindörökké. Előre is köszönöm, hogy megáldasz engem egy szent emberekből álló nemzedékkel. Fedd be unokáimat ebben a perverz világban, a felettük elhangzott szó már most megkülönbözteti őket a gonoszoktól. Fölkelek és ragyogok, mert az Úr dicsősége felemelkedik rajtam, Ámen.
Ézsaiás 59:21-22

Csodák Istene, minden jó ajándék és minden tökéletes ajándék felülről jön, tőled, a világosság Atyjától, akinél nincs változás vagy árnyék a változás miatt. Unokáim egy értékes ajándék, amelyet Te ajándékoztál nekem; köszönöm Neked mindannyiuk életét! Imádkozom, hogy ahogy idősebbek lesznek, Te még többet adj beléjük belőled, hogy igaz emberekké váljanak; jó ajándék lesznek a körülöttük élők számára. Imádkozom, hogy bárki, aki találkozik unokáimmal, tudja, hogy találkoztak Veled – használd őket a Te dicsőségedre, Ámen.
Jakab 1:17

Gyönyörűséges, köszönöm Neked az unokáimat. Tudom, hogy ők egy áldás, amely Tőled származik, ezért imádkozom, hogy ne vegyem őket természetesnek. Imádkozom, hogy kövessem Lábán példáját, aki korán reggel felkelt, megcsókolta unokáit és lányait, és megáldotta őket, mielőtt elindult. Lábánhoz hasonlóan imádkozom, hogy értékeljem unokáimat, hogy tudják, hogy szeretik őket. Kérem az áldások kiáradását az életükre, Jézus nevében, Ámen.
1Mózes 31:55

A szeretet Istene, magasztalom a Te nevedet, mert Te vagy az, aki vagy. Megismertem és bíztam abban a szeretetben, amellyel Te szeretsz engem, és imádkozom, hogy unokáim is így tegyenek. Imádkozom, hogy tudják, hogy Te vagy a szeretet, és hogy az igazi, tiszta szeretet Tőled származik. Aki szeretetben él, az Benned él, és Te bennük. Atyám, élj bennük minden nap, formáld őket a Te szereteteddel, hogy ezt tükrözni tudják a körülöttük élőknek, Ámen.
1 János 4:16

Dicsőséges Isten, áldott a Te neved! Hálaadással a szívemben jövök Hozzád, unokákkal áldottál meg! Imádkozom, hogy őrizd meg unokáimat, hogy olyanok legyenek, mint Te, amikor idősebbek lesznek. Imádkozom, hogy mindenben mindig örüljenek Neked. Újra elmondom: Örüljetek! Imádkozom, hogy örömük ne a körülményeikből fakadjon, hanem abból, hogy Te bennük élsz, ezért mindig lesz dicsőítő énekük, amit énekelhetnek, Ámen.
Filippi 4:4

Jehova Shalom, Téged hívlak, miközben ezt a különleges feddést imádkozom unokáim felett. Imádkozom, hogy tökéletes békességben tartsd meg őket, hirdetem, hogy elméjük szilárd legyen, mert Benned bíznak. Uram, imádkozom minden olyan zavaró tényező ellen, amely miatt eltávolodnak Tőled, vagy amely másfelé vezeti elméjüket. Imádkozom minden világi zavaró tényező ellen az életükben, imádkozom, hogy tekintetüket inkább Rád szegezzék, Ámen.
Ézsaiás 26:3

Mindent szerető Isten, azért imádkozom, hogy unokáim jószívű emberekké nőjenek fel. Imádkozom, hogy legyenek kedvesek és könyörületesek egymáshoz, és bocsássanak meg egymásnak, ahogyan Te is megbocsátottál nekik. A ruhájuk, amibe öltöznek, legyen könyörület, kedvesség, alázat, szelídség és türelem, mert ők a Te választott néped. Imádkozom, hogy megtanulják szolgálni a Te népedet, követve azt a példát, amit Jézus Krisztus tett, amikor a földre jött, Ámen.
Efézus 4:32 és Kolossé 3:12.

Ajánlott Írásaink: