10 Bibliai Idézet, Ami Bizonyítja, Hogy Isten Mindig Vezetni Fog Minket:

10 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai versek, és szakaszok, amelyek emlékeztetnek minket: Az Úr mindig vezetni fog téged! Ezen túl még olvasd el a korábbi írásunkat is, amelyben összeszedtünk 10 bibliai idézetet a kedvességről.

Versek:

Ézsaiás 58:11, Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.

Zsoltárok 119:105, Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.

Zsoltárok 23:3, és felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven.

Zsoltárok 23:4, Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Zsoltárok 31:3, hallgass meg és siess hozzám! Légy megmentő sziklám, erős, szabadító váram!

Példabeszédek 3:5-6, Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Zsoltárok 25:9, Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.

Zsoltárok 52:10, Én azonban, mint zöldellő olajfa, olyan vagyok Isten hajlékában, mindig reménykedem Isten irgalmában.

Lukács 1:37, Mert Istennél semmi sem lehetetlen.

Ézsaiás 58:11, Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.

Ajánlott Írásaink: