12 Fontos Bibliai Vers A Felelősségről:

12 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz a felelősségről, a személyes felelősségről, a gyermekek iránti felelősségről, a család iránti felelősségről és a mások iránti felelősségről.

Ráadásként pedig olvasd el a korábbi írásunkat, amelyekben összeszedtünk bibliai idézeteket a kedvességről.

Mit mond a Biblia a felelősségről?

#1. Felelősek vagyunk a saját viselkedésünkért, hozzáállásunkért és viselkedésünkért.
Galata 6:5, Mert mindenki a maga terhét hordozza.

#2. Felelősek vagyunk a lelki ajándékaink használatáért.
Róma 12:6-8, Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.

#3. Felelősek vagyunk azért, hogy gondoskodjunk a háztartásunkról
1 Timóteus 5:8, Aki övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél.

#4. Felelősségünk a gyermekeinkért
Példabeszédek 22:6, Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.
Efézus 6:4, Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.

#5. Felelősségünk a munkában – Bármit teszel, tedd teljes szívedből!
Kolossé 3:23, Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.

#6. 1Korinthus 3:8, Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan.

#7. Lukács 16:10, Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.

#8. Jakab 4:17, Aki tehát tudna jót tenni, de nem tesz, bűnt követ el.

#9. Róma 14:12, Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.

#10. Istenre bízva minden felelősségünket
Ézsaiás 48:17, Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.

#11. Bármit teszel, tedd Isten dicsőségére.
1 Korinthus 10:31, Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!

#12. Taníts engem, hogy a te akaratodat cselekedjem
Zsoltárok 143:10, Taníts meg, miként teljesítsem akaratod, hisz te vagy az én Istenem. A te jó lelked vezessen a sima úton,

Ajánlott Írásaink: