25 Imádság A Békéért Az Otthonunkban:

Egy olyan világban, ahol úgy tűnik, hogy a világ állandóan ellentétes oldalakon áll, biztosan szeretnéd, ha otthonod a béke és az egység helye lenne.

A béke keresését érdemes belülről kifelé kezdeni, ezért jobb ha megnézed a korábbi írásunkat is, amelyben összeszedtünk 5 rövid imát a lelki békéért.

Íme 25 erős ima az otthoni békéért.

Imádság az otthoni békéért

Uram Jézus, Megváltóm, Te az otthont menedéknek teremtetted a világ elől. Ott találunk vigasztalást, támogatást és megértést. Bepillantást enged abba a feltétel nélküli szeretetbe, amelyet Te minden egyes ember iránt érzel. Tartsd fenn ezt az otthont, Uram. Áldd meg és őrizd meg, hogy e ház minden tagja megismerje azt a kegyelmet, amelyet Te adtál nekünk Krisztus, a mi Urunk által. Mindenható nevedben imádkozom. Ámen.

Imádság a család egységéért

Kegyelmes és legszentebb Atyánk, egy ház nem működhet, ha tagjai nem egy oldalon állnak. Hogyan tudnánk mindannyian együtt járni, ha nem értünk egyet? Ezért segít, ha összejövünk az egység céljáért. Adj mindannyiunknak szeretetet és együttérzést egymás iránt, hogy ez a család nagyszerű példaként szolgáljon mások számára. Add, hogy lelki életünk virágozzék, hogy kötelékeink egyre szorosabbá váljanak Benned. Ámen.

Imádság az összejövetelért

Irgalmas Uram, a Te szavad soha nem tér vissza hozzád üresen. Hatékony és tevékeny az életünkben és a háztartásunkban. Életet szólítasz otthonainkba, és megmozgatod néped lelkét. Szólj továbbra is igazságot a szívünkbe. Serkentsen minket arra, hogy szeressük és támogassuk egymást, hogy a Te legszentebb szavad körül gyűljünk össze, és buzgólkodjunk a jó cselekedetekért. Ámen.

Imádság a megnövekedett boldogságért

Uram, a növekedés Istene, a család boldogsága döntő fontosságú a család egészségéhez és jólétéhez. Egy család jobban virágzik és szaporodik, ha családi élete boldog. Hallgasd meg ezt Uram, és vedd ezt figyelembe. Engedd, hogy boldogság és elégedettség támadjon otthonunkban. Segíts, hogy úgy szeressünk és úgy viszonyuljunk egymáshoz, hogy az tiszteljen Téged és dicsőséget hozzon nevednek. Ámen.

Imádság a családi szórakozásért

Ó, szerető odaadás Istene, béke árad egy olyan családban, ahol minimális a stressz. Jó, ha a Te néped összejön, hogy örüljön a jó társaságban. Kérlek, hogy ezt valósítsd meg az én otthonomban. Engedd meg, hogy együtt legyenek a szórakozás és az izgalom pillanatai. Engedd, hogy örüljünk egymás társaságának, mert Te akkor dicsőülsz meg a legjobban, amikor a legelégedettebbek vagyunk Benned. Ámen.

Imádság a jó éjszakai alvásért

Urunk, Istenünk, a nyugtalan éjszakák viszályt és nyomorúságot okoztak házamban. Feszültség van a levegőben, és érzem a fájdalmat és a bizalmatlanságot mindenütt. A pihenés hiánya mindenkit nyugtalanná tesz. A kedélyek elszabadulnak, és lehetetlenné teszi a békét. Ha a Te akaratod, engedd, hogy ez a család ma éjjel aludjon. Add meg nekünk a pihenést, amire szükségünk van, hogy megbocsássunk és támogassuk egymást, ahogyan Te megparancsoltad, nehogy mindannyian megbotoljunk és elbukjunk. Ámen.

Imádság a család biztonságáért alvás közben

Mindenható és Örökkévaló Isten, gyakran nehéz aludni, amikor félünk. Családom gyakran félelemben fekszik ébren éjszaka. Nincs nyugalmuk, mert a rettegésük állandóan feszült állapotban tartja őket. Ó kegyelmes Uram, küldd el angyalok légióját, hogy őrizzék és járőrözzenek otthonunkban. Add meg egész családomnak a békét és a biztonság bizonyosságát, hogy korlátok és félelem nélkül élhessük az életünket. Ámen.

Imádság a család egészségéért

Jézus, a Nagy Orvos, Te tanítasz minket arra, hogy Isten még a fejünkön lévő hajszálak számát is ismeri. Ha ezt tudod, mennyivel inkább ismered minden betegségünket és gyengeségünket? Gyakran kísértenek bennünket, és elrabolják lelki békénket, mivel állandóan velük vagyunk elfoglalva. Gyógyítsd meg családom testét minden betegségtől, hogy békében élhessük életünket. Segíts minket, hogy még inkább Rád tudjunk koncentrálni, mint magunkra. A Te drága nevedben, Ámen.

Imádság az egészségesebb családi életmódért

Jehova Ráfa, gyógyítóm, egy család akkor működik a legjobban, ha van önbecsülés. A bizonytalanságok felhalmozódnak, ha nem a legjobb életmódot választjuk. Ezért vezess minket, hogy családom egészségesebb életmódot folytasson, és békét teremtsen közöttünk. Segíts, hogy bölcs döntéseket hozzunk. Óvj meg minket a drogok, az alkohol és más erkölcstelenségek kísértésétől, amelyek tönkretehetik a köztünk lévő harmóniát. Ehelyett adj nekünk éhséget a Te igédre, amely az életünk kenyere. Ámen.

Hálaimádság a családomért

Igazságos Megváltó, ahol hálás szívek vannak, ott hamarosan béke következik. A hálával megelégedett szív nem vet viszályt. A hálás szívet biztosan nyugalom követi. Mivel Te szerető vagy, köszönöm Neked a hihetetlen ajándékokat, amelyeket nekem és családomnak adtál. Kérlek, hogy továbbra is engedd, hogy a béke megnyilvánuljon közöttünk. Add, hogy virágozzék, mint egy buja kert, hogy másokat is vonzzon a Te megváltó kegyelmed. Ámen.

Imádság a megbocsátásért a családomban

Mennyei Atyám, a meg nem bocsátó szív olyan, mint a tomboló tűz. Mindent felemészt maga körül, tekintet nélkül annak értékére. Semmi sem kerülhet a közelébe anélkül, hogy a lángok meg ne égetnék és meg ne perzselnék. Még most is van egy megbocsátást nem ismerő lélek a családomban, amely nem oltódott ki. Veszekedést és szívfájdalmat okoz. Elpusztítja a béke minden látszatát. Ezért oltsd el ezt a szörnyű tüzet a Te élő vized által. Olts ki minden megbocsátást nem ismerő szívet közöttünk, hogy megbocsáthassunk egymásnak, ahogyan Te megbocsátottál nekünk Krisztus által. Ámen.

Imádság a családom bűneinek megbocsátásáért

Kegyelmes Uram, igazi és tartós béke csak a tiszta és minden bűntől megtisztított lelkiismeretből származhat. Ahol a lelkiismeret gyötrődik, ott nem lehet béke. Mivel Fiad kiontotta értünk vérét a kereszten, bűneink megbocsátva vannak. A mi bűneink tisztára vannak törölve. Kérlek, hogy ugyanezt a megbocsátást terjeszd ki családom egészére is. Engedd, hogy a bárány drága vére eltörölje bűneinket, hogy részünk legyen az igazi békében. Ámen.

Imádság a családom testi gyógyulásáért

Ó, Jézusom, Nagy Gyógyítóm, Te mélyen meghatódsz, amikor látod néped szenvedését. Mindenki gyógyulását és üdvösségét kívánod. Sírsz a megtört teremtés felett, amely beteg a bűntől. Mivel családomat betegség és más betegségek sújtják, könyörgöm Hozzád, hogy jöjj el és gyógyíts meg minket. Szólj a helyreállítás szavait a testünkhöz, hogy meggyógyuljunk a gyengeségeinkből, és békességben élhessünk Veled és egymással. Mindenható nevedben, Ámen.

Imádság a családi kapcsolatok gyógyulásáért

Könyörületes és kegyelmes Isten, a családon belüli élet olyan, mint egy kétélű kard. Egyszerre van meghittség és társas együttlét. Ugyanakkor ott van a szívfájdalom és az árulás is. Mivel mindannyian bűnösök vagyunk, sokféleképpen megbántottuk egymást. Emiatt kérlek, hogy gyógyító Lelkedet ajándékozd ránk. Olajjal kend meg szívünket, és lágyíts meg minket, hogy jobban meg tudjuk ölelni egymást, és békében tudjunk élni, elengedve minden fájdalmat és haragot. Ámen.

Imádság a reményért a családomért

Irgalmas Istenem, ahhoz, hogy átvészeljük ezt az életet, minden embernek szüksége van reményre. A családom küzd azért, hogy találjon valamit, amire várhat. Mentálisan és érzelmileg a végsőkig le vagyunk égve. A hitünk egyre fogyatkozik, és a motivációnk is fogytán van. Uram, jöjj és támaszd fel a lelkünket! Engedd, hogy új életre törjünk. Segíts, hogy gyújts reményt szívünkben és békét otthonunkban, miközben várjuk a Te dicsőségben való visszatérésedet. Ámen.

Imádság az Isten reménységében való megmaradásért

Uram Jézus, a világ reménysége nem azonos a Te reménységeddel. A világ a hírnév, a hatalom és a gazdagság után vágyakozik. A földi sikerben van a jutalma. Amit Te kínálsz, az nem e világból való, ami engem és a házamat illeti, mi az Úrnak fogunk szolgálni. Reménységünk nem fejedelmekben vagy fejedelemségekben van, hanem egyedül a Te nevedben. Ezért áldd meg ezt a háznépet, amely csak benned reménykedik. Adj nekünk békét, egészséget és jólétet, hogy minden cselekedetünkben felkészülten szolgálhassunk Téged. A Te könyörületes nevedben. A Te nevedben imádkozom. Ámen.

Imádság a családom hitének fenntartásáért

Istenem, én erődöm, Te megtanítottad nekünk, hogy a hit nem olyasmi, amit mi teszünk, hanem a Te jóságos természeted által adott ajándék. Mivel minden hit a Te kegyelmedből fakad, kérlek, hogy továbbra is erős és szilárd hitet adj ennek a családnak. Segíts nekünk, hogy minden szükségletünket és vágyunkat Rád nézzük. Adj nekünk igazi boldogságot és egyetértést, hogy családunk növekedjen a hitben. Ámen.

Imádság a hit erősödéséért a vegyes családban

Ó, Magasságbeli Isten, Te sok példát adtál nekünk a vegyes családok erényeire. Magát Urunkat, Jézust a szent József nevelte fel, aki nem volt a biológiai apja. Tekintettel arra, hogy Te a vegyes családokon keresztül működsz, kérlek, hogy adj nekünk harmonikus és hűséges életet az otthonunkban. Add, hogy biológiai különbözőségünk ne legyen akadály köztünk, hanem segíts, hogy túllépjünk ezeken a dolgokon, és családként békességben növekedjünk együtt Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság a családi Istenbe vetett bizalomért

Mindenható Atyánk, milyen fejedelemtől vagy királytól várhatjuk, hogy gondoskodik rólunk? Van-e olyan ember, aki úgy tud gondoskodni, mint Te? Oly sokan bíznak az államban vagy más emberekben. Óvd meg családomat ettől a kísértéstől. Segíts, hogy legyen békességünk abban a tudatban, hogy mindenekelőtt Rád kell támaszkodnunk. Segíts, hogy továbbra is a Te kezedet lássuk életünk minden dolgában, és tedd hálássá e család szívét. Ámen.

Imádság a családi áldásokért

Áldás Istene, küldd el Szentlelkedet, hogy munkálkodjon családomban, hogy harmonikusan éljenek a Te szavad szerint. Ne tartsd vissza áldásodat tőlünk, hanem add, hogy ez a család sok gyümölcsöt teremjen. Tekints ránk, mint egy nagy szőlőskertre. Úgy munkálkodj bennünk, mint a kertész a mezőn, hogy csodálatos termést teremj. Ámen.

Imádság, hogy áldjon meg minket több családdal

Istenünk, Nagy Gondviselőnk, azt a parancsot adtad nekünk, hogy legyünk termékenyek és sokasodjunk. Hűséges családot szeretnénk, Uram, ezért kérlek, hallgasd meg imámat. Segíts, hogy sok gyermeket szüljünk. Ne engedd, hogy ez a család meddő legyen, hanem segíts, hogy növekedjünk, hogy az evangélium tanúi lehessünk. Adj nekünk békét és biztonságot, hogy jól felkészülve neveljünk istenfélő gyermekeket. Ámen.

Imádság a bőséges szeretetért a családomban

Abba Atyám, azt mondtad, hogy a világ arról fogja megismerni a Te népedet, ahogyan szeretik egymást. A Te néped nem e világból való, hanem a Te országodból, ahol a szeretet az egyetlen nyelv. Ezért, hogy békésen és gyümölcsözően éljünk, engedd, hogy a szeretet bősége törjön ki ebben az otthonban. Legyen ez minden, amit tudunk, hogy ne tudjunk mást tenni, mint szolgálni egymást, ahogy Te szolgáltál minket. Ámen.

Imádság a szerető kedvességért a családomban

Jézus, Nagy Megváltónk, a békét nem harag, rosszindulat és irigység, hanem szerető kedvesség kovácsolja. Mert Te nem azért jöttél, hogy haragból elítéld a világot, hanem hogy bőséges szeretetedből megmentsd. Ezért utánozzunk Téged a családként való kapcsolatainkban. Ez a háztartás a szerető kedvességen alapuljon, és kerülje a gyűlölet és a megvetés minden formáját. Segíts, hogy életünk minden napján áldott képmásodat tükrözzük, hogy békében élhessünk egymással. A Te drága nevedben, Ámen.

Imádság az együttérzésért

Uram, Istenem, ha ez a család hozzád hasonlóvá akar válni, meg kell tanulnunk könyörületessé válni. Nem tudtál volna meghalni a kereszten, ha nem lennél mérték nélkül könyörületes. Add meg nekünk ma ugyanezt a szeretetet otthonunkban. Segíts, hogy béketeremtők legyünk, akik nem szítanak konfliktust, hanem nagy buzgalommal nyújtják egymásnak a kezüket, hogy egymás terheit hordozzák. Te parancsolod nekünk, hogy úgy éljünk, ahogyan Te éltél, Uram. Ámen.

Imádság az áldozatkészségért

Uram Jézus, a szeretet nem öncélú, ahogyan azt szolgádon, Pálon keresztül tanítottad nekünk. Nem tartja számon a rosszat, és tökéletesen nem a hatalomban, hanem az áldozatvállalásban fejeződik ki. Ezért alázatosan járulok Hozzád, hogy kegyelmedet kérjem. Adj ennek a családnak áldozatos szívet, hogy békét tudjunk teremteni otthonunkon belül és kívül egyaránt. Segíts, hogy áldozatos életet éljünk, kiüresítve magunkat érted és egymásért. A Te szent nevedben imádkozom. Ámen.

Ajánlott Írásaink: