Köszönjük Istennek Az Ételt! 12 Bibliai Vers A Hálaadásról

12 Inspiráló, és bátorító bibliai vers az ételért az étel megáldásáról és az ételért való hálaadásról.

1 Timóteus 6:8, Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele.

1 Timóteus 4:4, Mert az Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele,

Máté 14:19, És meghagyta, hogy a nép telepedjék le a fűre, majd fogta az öt kenyeret meg a két halat, föltekintett az égre, és megáldotta őket. Ezután megtörte a kenyereket, odaadta tanítványainak, a tanítványai pedig a népnek.

Lukács 24:30, És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta.

Zsoltárok 145:15, Mindenki várakozva néz rád, és te idejében adsz nekik eledelt.

Zsoltárok 136:25-26, Táplálékot ad minden testnek: irgalma örökké tart. Áldjátok az egek Istenét: irgalma örökké tart.

2 Korinthus 9:10, Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja „igazságotok gyümölcsét.”

2 Korinthus 9:11, Így mindenben meggazdagodtok a teljes tisztaszívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk.

Zsoltárok 103:1, Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét!

1 Timóteus 6:7-8, Hiszen semmit sem hoztunk erre a világra, s nem is vihetünk el semmit. Ha van ennivalónk és ruhánk, elégedjünk meg vele.

Róma 14:6, Aki az egyik napot megkülönbözteti, az Úrért különbözteti meg. Aki eszik, az is az Úrért eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki pedig nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek.

1 Korinthus 10:31, Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek!

Ha szeretnél még hasonló idézeteket olvasni, akkor nézd meg a bibliai idézetek szekciónkat!

Ajánlott Írásaink: