23 Erős Ima A Családi Egységért:

Íme a 23 legerősebb ima a család egységéért.

Hálaadó ima

Mennyei Atyám, hálaadással borulok le előtted a család ajándékáért, amelyet nekem adtál. Köszönöm a nagyszüleimet, szüleimet, testvéreimet, nagybátyáimat, nagynénéimet, unokaöcséimet és unokahúgaimat. Imádkozom, hogy szereteted mindig összetartson bennünket, boldog és szomorú időkben, betegségben és egészségben, állásvesztésben és előléptetésben. Segíts, hogy mindig imádkozzunk egymásért, és kívánjunk egymásnak jót a törekvéseinkben. Távolítsd el szívünkből az irigység minden foszlányát, hogy ünnepelhessük egymás eredményeit. Ámen.

A szeretet helyreállítása ima

Atyám, Istenem, kérem segítő kezedet, hogy helyreállítsuk a szeretetet a családunkban. A kihívások miatt eltávolodtunk egymástól. Szeretnénk újra egyesülni. A te legnagyobb parancsolatod a szeretet. Te vagy a szeretet Istene. Add, hogy szereteted visszahúzzon minket egymáshoz. Segíts, hogy megbocsássuk egymás hibáit, ahogy te is megbocsátottál nekünk, és ne tartsunk számon egymás vétkeit. Törekedjünk arra, hogy mindenkivel békében éljünk. Add, hogy a te szereteted legyen a mi közös alapunk. Ámen.

Összetartozás ima

Királyok Királya, térden állva kérem segítségedet, hogyan teremtsek egységet családomban. Mindenki el van foglalva a saját életével. Távolodtunk egymástól. Vágyom arra a családi kötelékre, ami egykor megvolt. Uram, lépj közbe és hozz össze minket. Hadd nevessünk együtt az örömteli időkben, és sírjunk együtt a szomorú időkben. Segíts, Uram, hogy ott legyünk egymásnak. Ámen.

Védelem az ördögtől ima

Hatalmas Isten, köszönöm neked a családomat. Ez a támaszom mindenben, amit teszek. Köszönöm az egységet, ami bennünk van. Imádkozom, hogy boríts be minket fiad hatalmas vérével, hogy az ördög ne zavarja meg békességünket, mert ő itt kóborol, keresve, kit nyelhet el. Segíts, hogy bátorítsuk egymást azáltal, hogy megosztjuk egymással igédet, amelyben minden ígéreted benne van. Imádkozzunk egymás erejéért a gyengeség pillanataiban. Ámen.

Megbocsátás ima

Atyám, nehéz szívvel jövök eléd. Családom megosztott. Nincs béke. Segíts rajtunk. Add, hogy szívünk békében akarjon élni egymással. Segíts, hogy elengedjük büszkeségünket, és bocsánatot kérjünk, ha tévedtünk, és bocsássunk meg azoknak is, akik tévedtek velünk szemben. Engedd, hogy végtelen szereteted feleméssze a szívünkben felgyülemlett düh, keserűség és féltékenység érzéseit. Taníts meg minket, hogyan éljünk neked tetsző módon, Uram. Ámen.

Sziklaimánk

Uram, meghajlok előtted, megköszönve azt a csodálatos családot, amelyet nekem adtál. Megdorgálom az ördög terveit, hogy szétválasszon minket. Kihívásokon megyünk keresztül, és imáinkkal együtt győzzük le őket. Nem értünk egyet, de nem hagyjuk, hogy ez megbontsa az egységünket. Mindez nektek köszönhetően lehetséges. Nem tudjuk a magunkévá tenni. A te szereteted a mi sziklánk. Ámen.

Testvéri rivalizálás ima

Dicsőséges Atyánk, a te közbenjárásodat kérjük ezekben a nehéz családi időkben. A testvéri rivalizálás eluralkodott a szívünkön. Állítsd helyre az egységet közöttünk. Segíts, hogy alázatosak legyünk és tisztelettel bánjunk egymással, függetlenül anyagi helyzetünktől vagy iskolai végzettségünktől. Vedd el bennünk a büszkeséget, és engedd, hogy vidám szívvel segítsük egymást. Segíts, hogy engedelmeskedjünk szüleinknek, hogy sokáig élhessünk azon a földön, amelyet te adsz nekünk. Engedd, hogy elfogadjuk a korrekciókat, és hajlandóak legyünk változtatni a szokásainkon. Ámen.

Kompromisszumos ima

Örökkévaló Atyánk, bölcsességedet és erődet kérjük, hogy családként kezelni tudjuk nézeteltéréseinket. Segíts, hogy tiszteletben tartsuk mindenki véleményét, és legyünk tekintettel mindenki érzéseire. Megértjük, hogy sok mindenben különbözünk, és mindannyiunknak kompromisszumokat kell kötnünk a béke és az egység megőrzése érdekében. Segíts nekünk, hogy rugalmasak legyünk. Engedd, hogy úgy szeressük egymást, ahogy Te szerettél minket először. Add, hogy a te szereteted legyen a motivációnk. Ámen.

Engedelmességi ima

Jézus Krisztus, taníts minket engedelmességedre, hogy engedelmesek legyünk szüleinknek és mindenkinek, kortól, osztálytól és karriertől függetlenül. Add, hogy az engedelmességért ígért jutalomra összpontosítsunk. Add, hogy megértsük minden családtag erősségeit és gyengeségeit, hogy ne ítélkezzünk, hanem támogassuk őket mindenben, amit tesznek. Segíts, hogy mindenkivel megőrizzük a békét, és olyan életet éljünk, amely téged dicsőít. Ámen.

Harmónia ima

Mennyei Atyám, eléd járulok, hogy segítségedet kérjem a béke és harmónia fenntartásában családomban. Jó és kellemes, ha néped békében él együtt. Az ördög családtagjaink vádaskodásaival fenyegeti harmóniánkat, de kijelentjük, hogy vereségre van ítélve. Jézus Krisztus vére borít be minket, és az ördög nem tud elpusztítani minket. Terheinket családként átadjuk neked. Adj nekünk megnyugvást. Bízunk benned. Ámen.

Nyisd meg a szívünket ima

Királyok Királya, megalázkodunk előtted, egységet kérve családunkban. Sok minden történt, és eltávolodtunk egymástól. Mindegyikünknek megvan a saját véleménye, és bármilyen döntés meghozatala nehézzé vált. Nyisd meg szívünket, hogy megértsük egymás véleményét, és közös nevezőre jussunk a családi kérdésekben, amelyeket meg akarunk oldani. Törekedjünk arra, hogy békésen éljünk egymással, függetlenül a nézeteltéréseinktől. Segíts, hogy inkább az áldásainkat számoljuk, mintsem a problémáinkon rágódjunk. Te ismered vágyainkat, és akaratod szerint teljesíted őket. Ámen.

Nehézségek imája

Csodálatos Atyánk, bocsánatot kérünk, hogy családként mindig panaszkodunk, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan szeretnénk. Ez sértés számodra; minden, ami az életünkben történik, a te akaratod szerint történik. Segíts, hogy megtaláljuk a nehézségeinkben a tanulságokat, és maradjunk erősek benned, mert a nehézségek közelebb hoznak minket, mint családot. Add, hogy egységünk dicsőséget hozzon neked. Köszönjük neked, hogy családunk oszlopos tagja vagy. Ámen.

Erősíts minket ima

Örökkévaló Isten, a te segítségedet kérjük, hogy visszahozzuk az egységet családunkba. Kihívásaink eltávolítottak minket egymástól. Arra vágyunk, hogy újra boldogok és egységesek legyünk. Imádkozunk, hogy erősíts meg bennünket, hogy legyőzzük kihívásainkat, és túllássunk rajtuk, mint jutalmat azért, hogy minden bizalmunkat beléd helyeztük. Imádkozzunk egymásért, és osszuk meg a szeretet és a remény üzenetét, miközben engedelmeskedünk az életünkre vonatkozó akaratodnak. Ámen.

Folytatódó egység ima

Mindenható Atyánk, azért imádkozunk, hogy segíts nekünk egységet teremteni családunkban. Már régóta egységben vagyunk. Leráztuk az ördög műveit, amelyek megpróbálják megbontani békénket. Vannak nézeteltéréseink, de nem engedjük, hogy közénk álljanak. Segíts minket, hogy most ne kezdjünk el harcolni. Köszönjük neked őseinket, akik a családi egység fontosságát belénk nevelték. Segíts, hogy büszkék lehessünk rájuk. Add, hogy szereteted áradjon az életünkben. Ámen.

Megbékélési ima

Hatalmas Atyánk, unokatestvérekként térdelünk előtted, kérve közbenjárásodat családjaink összehozásában. Szüleinknek vannak nézeteltéréseik, és mi nem akarunk ebben részt venni. Nem akarjuk örökölni a haragjukat. Segíteni akarunk nekik kibékíteni a nézeteltéréseiket. Segíts nekünk, hogy ez megtörténjen, Uram. Egységre vágyunk a családunkban. Azt akarjuk, hogy mindenkinek ugyanaz legyen a célja, ami a következő: feltétel nélküli támogatás egymás iránt jó és rossz időkben egyaránt. Rád vagyunk utalva. Ámen.

Nyisd meg a szemünket ima

Urunk, köszönjük neked az egységet családunkban. Imádkozunk, hogy segíts minket abban, hogy továbbra is harmóniában éljünk, és elősegítsük az önzetlenséget egymás között. Add, hogy szereteted átjárja szívünket, és nyisd meg szemünket erre a csodálatos ajándékra, amely előttünk van. Bocsásd meg, hogy természetesnek vesszük. Kérjük áldásodat és védelmedet. Ámen.

Formálj minket ima

Mennyei Atyánk, azért imádkozunk, hogy olyan családdá formálj minket, amely a helyes életmódot követi; olyan életmódot, amely neked tetszik. Egyesíts minket szeretetben, hogy minden helyzetben számíthassunk egymásra. Adj nekünk erőt, hogy a nehézségeket úgy kezeljük, hogy az harmóniát és békét elősegítsük. Engedd, hogy minden szemünk Jézus keresztfán végzett munkájára összpontosuljon. Minden, amit teszünk, legyen a te szolgálatod. Ámen.

Útmutató ima

Mennyei Atyánk, megalázkodunk előtted, kérve útmutatásodat az egységes és boldog családok fenntartásához. Add, hogy a férjek szeressék és értsék meg feleségüket, mint a családok fejét. Segítsd őket, hogy atyai szerepüket számodra elfogadható módon töltsék be. Add, hogy a feleségek szeressék, tiszteljék férjüket, és engedelmeskedjenek neki, mint társuknak. Segítsétek őket, hogy a tőlük elvárt módon végezzék a feleségi- és anyai feladataikat. A gyermekek engedelmeskedjenek szüleiknek, hogy hosszú életet élhessenek. Imádkozunk, hogy semmi se zavarja meg a családok közötti békét. Jézus nevében imádkozunk ezért. Ámen.

Problémás családok imája

Mennyei Atyánk, eléd járulunk, hogy segítő kezedet kérve békét és egységet teremtsünk a bajba jutott családokban. Add, hogy megismerjék a harmónia értékét a háztartásokban. Segítsd a szülőket, hogy békésen és gyorsan megoldják problémáikat, hogy biztonságos és kedvező környezetet teremtsenek a gyermekneveléshez. Adj nekik alázatot, hogy bocsánatot kérjenek, ha tévedtek, és hogy megbocsássanak, ha bocsánatot kérnek tőlük. Adja meg nekik a vágyat, hogy a családi kihívások ellenére mindig boldogok legyenek. Ámen.

Felelősségi ima

Istenünk, meghajlunk előtted, kérve, hogy segíts megoldani a széthúzást a családunkban. Állítsd helyre az egységet közöttünk. Add meg nekünk az alázatot, hogy mindenkivel egyformán bánjunk, és mindenki véleményét tiszteletben tartsuk. Add, hogy mindannyian felelősséget vállaljunk azért, hogy mindenkivel békét kössünk, hogy elkerüljük a haragot. Segíts, hogy tartózkodjunk a pletykától; ez táplálja az ellenségeskedést a családon belül. Óvd meg gondolatainkat attól, hogy ne kívánjuk, hogy másokkal rossz helyzetek történjenek. Kívánjunk mindig jót egymásnak. Ámen.

Keresztény élet ima

Mindenható Isten, egységet kérünk családunkban. Rád támaszkodunk a te békédért, amely meghaladja az emberi értelmet. Hozz össze minket, hogy jóban-rosszban kiálljunk egymás mellett. Add, hogy Szentlelked szolgáljon nekünk a keresztény életmódról, amely elősegíti a békét és a harmóniát közöttünk. Engedd, hogy Ő vezessen minket mindenben, amit teszünk, mondunk és gondolunk, hogy dicsőséget szerezzünk neked. Szégyenítsd meg az ördögöt, amiért célba vette a családunkat. Ámen.

Helyreállítási ima

Hatalmas Isten, engedelmességgel járulunk eléd. Hallgasd meg imáinkat családunk egységéért. Összetörtünk. Az ellenségnek sikerült szétszakítania minket. Állíts helyre minket, Uram. Segítsd, hogy kibékítsük nézeteltéréseinket, és hozzuk vissza a korábbi boldog és békés napokat. Legyen a te utad a családunkban, mert a te utad tökéletes. Vezesd az utat a megbékéléshez, és hozz nekünk békét. Te vagy a mi egyetlen reménységünk forrása. Ámen.

Lásd a Jót ima

Mennyei Urunk, leborulunk előtted, hogy vigasztalásodat keressük az ilyen nehéz időkben. Családunk széthullott. Nincs benne béke. Nincs egység. Idegenek vagyunk egymás számára. Add, hogy szereteted áradjon életünkben, hogy minden családtagban meglássuk a jót. Add, hogy értékeljük mindenkinek az erőfeszítéseit, hogy megpróbáljuk megteremteni az egységet. Segíts, hogy vágyakozzunk a korábbi harmónia után, és dolgozzunk annak helyreállításán. Adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy ezt elérjük. A te kegyelmedre támaszkodunk, Istenünk. Ámen.

Ha szeretnél még több imáról olvasni, akkor nézd meg a napi ima szekciónkat is, amely naponta frissül!

Ajánlott Írásaink: