11 Felemelő Ima A Szomorú Szívek Gyógyulásáért:

Sok olyan pillanat van az életben, amely érzelmileg megtör minket, és megkérdőjelezi Isten nagyszerű tervét az életünkkel kapcsolatban. Ezek a felemelő imák szomorú szíveknek emlékeztetnek Isten ígéreteire, és emlékeztetnek az Ő jóságára.

Ha pedig ez nem lenne elég, akkor nézd meg ezt az 5 imát a lelki békéért is, hátha segítenek visszanyerni az egyensúlyt az életedben.

11 ima a szomorú szívekért:

Szomorú szív ima

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy te vagy minden vigasztalás és öröm Istene. Imádkozom, hogy küldd el Lelkedet, hogy felemelje szomorú szívemet. Ragyogtasd be fényed melegítő sugarait szívemre, amelyet most hidegnek érzek. Szereteted felolvaszthatja a szomorúságot, és átváltoztathat engem örömmel. Szereteted meghaladja az én felfogóképességemet. Szereteted minden félelmet képes enyhíteni. Imádkozom, hogy ez a szeretet töltsön el szívem, elmém és lelkem minden területén. Nincs semmi, ami elválaszthatna engem a te szeretetedtől. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Végtelen kegyelem ima

Minden kegyelem Istene, te megmutattad hűségedet népedhez nemzedékeken át. Köszönöm neked, hogy bár most nehéznek érzem a szívemet, nem hagytál el engem. Kegyelmi készleted számomra végtelen, soha nem fogom kimeríteni szeretetedet. Jöjjek hozzád, és találjak megnyugvást a terhektől, amelyek nyomasztanak. Ebben a nyugalomban imádkozom, hogy szívem könnyebbnek érezze magát. Tapasztaljam meg szereteted erejét, amely átalakítja életemet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a lelkemmel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

A bánat leküzdése ima

Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy folyamatosan jó ajándékokat adsz gyermekeidnek. Te ismered a szomorúságot, amit most érzek, és kérlek, add meg nekem, amire szükségem van, hogy legyőzzem ezt a szomorúságot. Irgalmasságod trónusára tekintek, hogy enyhülést találjak fájdalmamban. Miközben előtted térdelek, imádkozom, hogy hallgasd meg kiáltásomat és gyógyítsd meg szívemet. Minden vigasztalás tőled ered, te vagy az élet forrása. Nincs más reményem, csak te, köszönöm, hogy soha nem hagysz cserben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Isten jelenlétének imája

Szerető Istenem, köszönöm, hogy megígérted, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el. Bár szívemet távolinak és hidegnek érzem, tudom, hogy te mellettem vagy. Kérem, hogy jelenléted lágyítsa meg szívemet. Dicsérlek téged, hogy csodálatos szereteted által megváltottál a haláltól. Mint egy pásztor, aki vezet engem és gondoskodik rólam, kérem, hogy adj meg mindent, amire ebben a helyzetben szükségem van. Félelmetes jelenléted fényében imádkozom, hogy ajkam hirdesse dicsőségedet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Távolítsd el a szomorúságomat ima

Uram Jézus, köszönöm, hogy te vagy a Béke Fejedelme, és békét adsz népednek. Kérlek, vedd el szomorúságomat, és helyettesítsd azt békével és örömmel. Te szenvedtél és meghaltál értem, bizonyítva nagy szeretetedet. Te fizetted a legnagyobb árat, hogy kielégítsd legmélyebb szükségemet, és így életem minden más területét is rád bízhatom. Te vagy az én reménységem sziklája, téged elutasítottak és elhagytak, hogy engem soha ne utasítsanak el és ne hagyjanak el tőled. Azt kérem, hogy mindig benned bízzak. Hatalmas nevedben, Ámen.

Imádság a reményért

Hűséges Istenem, köszönöm, hogy te vagy az Isten, aki reményt adsz a reménytelennek. Kérlek, hogy töltsd meg nehéz szívemet reménységgel ebben az időben. Segíts, hogy dicsérni tudjalak a jó és a rossz időkben is. A körülményeim változhatnak, de a te szereteted nem változik. Köszönöm, hogy nem egy távoli Isten vagy, hanem élő és tevékeny vagy az életemben. Láthatom, hogy hatalmad és erőd munkálkodik az életemben. Legyenek kedvesek előtted szájam szavai és szívem elmélkedései. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Állj szilárdan ima

Csodálatos Tanácsadó, köszönöm neked, hogy te vagy az a szikla, amely lehetővé teszi számomra, hogy szilárdan megálljak az élet viharai közepette. Jelen pillanatban szívem szomorúságot érez életem körülményei miatt, és kérlek, hogy adj vigaszt és gyógyulást. Ébressd fel szívemet, Uram, és szólj erővel lelkemhez. Nyúlj le a mennyből és érints meg szereteteddel és áldásoddal. Gyújtsd fel újra a tüzet a szívemben, hogy újra megismerjem az örömöt és a boldogságot. Magasztaltassék a te neved a mennyben és a földön. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Beszélj az örömről ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szavad örömöt tud szólni szomorú szívemhez. Imádkozom, hogy felüdülést adj fáradt lelkemnek. Áldj meg engem igéd minden ígérete szerint. te mindig az igazságot mondod, és megígérted, hogy meghallgatod imámat Jézus nevében. Tisztíts meg bűneimtől, és Szentlelked által lakozz szívemben. Egyedül a tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mostantól az örökkévalóságig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Biztonságban Isten karjaiban ima

Irgalmas Isten, köszönöm, hogy a bőséges, örök élet ajándékát adod. Enyhítsd le szomorúságomat, és segíts megtapasztalni azt az áldott életet, amelyet te készítettél nekem. Találjak vigasztalást abban a tudatban, hogy biztonságban vagyok a te karjaidban. Amikor közel húzol magadhoz, nincs mitől félnem a világtól. Ismerjem meg azt az édes nyugalmat, amely abból fakad, hogy a te jelenlétedben lakozom. Érintsd meg szívemet, és segíts, hogy örüljek nevednek és szeretetednek. Dicsérjelek téged az örökkévalóságig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Vigasztaló szavak ima

Teremtő Isten, köszönöm, hogy semmi sem választhat el engem a te szeretetedtől. A világ gondjai szomorúságot okoztak szívemben. Kérlek, hogy szólj hozzám egy vigasztaló szót. Imádkozom, hogy Lelked munkálkodjon bennem, hogy megszabadítson a bánattól, a kétségektől és a félelmektől. Töröld le könnyeimet, és segíts, hogy megkönnyebbülést találjak a te jelenlétedben. Találjak menedéket szeretetedben, és biztonságot árnyékodban. Növeld hitemet, hogy megtapasztalhassam a boldogságot és az örömöt örökkévaló országodban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ideiglenes nyomorúságok imája

Uram, Istenem, segíts, hogy felemeljem tekintetemet rád, hiszen te vagy minden segítség forrása. Szívem szomorúságában tudatosítsd bennem, hogy közelebb vagy hozzám, mint a legközelebbi barát. Segíts, hogy veled járhassak a fény és az élet útján. Tarts közel hozzád, és akadályozd meg, hogy elkóboroljak. Vedd le szememet a világ múló örömeiről, és irányítsd örök örömödre. Segíts, hogy életem örökkévaló perspektívája legyen, hogy körülményeimet könnyűnek és átmeneti nyomorúságnak tekintsem, ha összehasonlítom a rám váró dicsőség súlyával. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ajánlott Írásaink: