Nem Vagy Egyedül! 10 Bátorító Bibliai Vers A Témában:

9 bátorító és erőteljes bibliai vers, és idézet, amelyek megerősítik ezt az igazságot: NEM VAGY EGYEDÜL. Dicsérd Istent!

Nem vagy egyedül: 9 erőteljesen bátorító bibliai vers és szentírási idézet.

#1. Nem vagy egyedül. Isten velünk van életünk minden szakaszában. Isten soha nem felejt el téged.
Zefánia 3:17, Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel,

#2. Nem vagy egyedül. Isten soha nem hagy el téged.
5Mózes 31:6, Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened vonul majd veled, nem hagy cserben téged, és nem hagy el.

#3. Nem vagy egyedül. Isten soha nem fog elhagyni téged.
5Móz 31:8, Maga az ÚR vonul majd előtted, ő maga lesz veled. Nem hagy cserben téged, és nem hagy el: ne félj hát, és ne rettegj!

#4. Nem vagy egyedül. Isten soha nem fog lemondani rólad.
Zsoltárok 107:1, Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad.

#5. Nem vagy egyedül. Isten mindig jelen van!
Zsoltárok 46:1, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.

#6. Nem vagy egyedül. Isten a te oldaladon áll. Soha nem vagy egyedül!
Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

#7. Nem vagy egyedül. Isten folyamatosan gondol rád.
Zsoltárok 139:17-18, Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok.

#8-9. Nem vagy egyedül. Isten szeret téged, és csodálatos terve van az életeddel!
Jeremiás 31:3, A messzeségben is megjelent az ÚR: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.
Jeremiás 29:11, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

Ajánlott Írásaink: