13 Erőteljes Ima Az Eltévelyedett Fiakért:

A körülöttünk lévő világban annyi kísértés van, amelyek könnyen megragadhatják gyermekeink figyelmét. Íme 13 erőteljes ima egy önfejű fiúért, amelyek arra bátorítanak, hogy Isten erejét és bátorítását keresd, hogy segítsd gyermekedet visszahozni az Úrhoz.

13 Ima az eltévelyedett fiú megtéréséért:

Imádság a tékozló fiúért

Könyörületes Uram, közbenjárok fiamért, aki meggondolatlan és kicsapongó életmóddal elpazarolja az életét. Uram, olyan szívfájdalmat érzek, mert elutasít mindent, amit mi és az egyház tanítottunk neki. Uram, add, hogy Szentlelked továbbra is munkálkodjon az életében, hogy bűnbánatra és bűnbánatra késztesse őt bűnei miatt, és hogy visszavezesse őt a Te Igéd szerinti élethez. Ámen.

Imádság a határok kijelöléséért

Kegyelmes Atyám, a fiam lázadozik, és bölcsességedet kérem, hogy átvészeljük ezt a kaotikus időszakot. Segíts, hogy világosan megfogalmazzam a viselkedésével kapcsolatos elvárásaimat és a szabályok megszegésének következményeit. Segíts, hogy igazsággal és szeretettel vezessem őt, és szavaim és cselekedeteim a Te Igédre épüljenek, hogy hiteles példát mutassak a helyes viselkedésre. Vezesd el őt arra, hogy tisztelje szüleit és a tekintélyt gyakorló személyeket. Ámen.

Imádság a dühös magatartásért

Béke Istene, fiunk belesodródott abba, hogy negatív módon kommunikáljon velünk. Vitatkozik, visszahúzódik, és haragos és sértődött magatartást tanúsít. Atyám, Te tudod, mennyire vágyunk a békére otthonunkban. Kérlek, segíts nekünk, hogy szelíden válaszoljunk neki, és közvetítsük felé a törődésünket. Segíts, hogy hitelesek és következetesek legyünk. És állítsd helyre a békét benne és közöttünk, imádkozunk. Ámen.

Imádság az eltévelyedett fiúért

Irgalmasság Istene, fiam eltévedt – kérlek, vezesd vissza. Segíts, hogy tudjam, mi a különbség aközött, hogy segítek neki, vagy hogy lehetővé teszem számára a felelőtlen viselkedést. Segíts, hogy megfelelően reagáljak, amikor goromba, manipulatív vagy követelőző. Uram, a Te gondviselésedre bízom őt. Rád és a Te kegyelmedre támaszkodom. Vond őt magadhoz és vond ki őt a tévelygés ezen időszakából. Ámen.

Imádság a rossz döntésekért

Örökkévaló Atyám, gyakran megdöbbentenek a fiam rossz döntései. Elpazarolja a lehetőségeit és a lehetőségeit, és kisiklatja egy egészséges és eredményes életet. Segíts emlékeznem arra, hogy soha nem késő a megváltáshoz. Segíts, hogy tudjam, mikor kell konstruktív javaslatokat tennem, és mikor kell csak csendben maradnom. Segíts nekem, hogy határozott határokat mutassak, de ugyanakkor feltétel nélküli szeretetet és támogatást mutassak. Ámen.

Imádság egy függőségben szenvedő fiúért

Hűséges, hozzád hozom fiamat, aki szenvedélybetegségeknek engedett. Annyira csalódott és frusztrált vagyok. Amikor vele kommunikálok, segíts, hogy ne legyek vádló, ítélkező vagy kritikus. Segíts, hogy tudjam, mikor és hogyan kell megfelelően beavatkoznom. Segíts a fiamnak, hogy felismerje a kábítószerrel való visszaélésének negatív következményeit. Mutasd meg, hogyan segíthetek neki abban, hogy megkapja a szükséges segítséget. Ámen.

Imádság a hitét elhagyó fiáért

Élő Isten, fiam elhagyta a hitet, amelyben neveltük. Nincs elköteleződése irántad, nem érdekli a templom vagy a Szentírás, és nem érzi, hogy a Te Igédnek kellene irányítania az erkölcsét. Segíts, hogy szeretettel és tisztelettel mutassam meg neki, mennyire fontos vagy Te a saját életemben. Add, hogy megismerjen Téged, mint az ő Élő Istenét, aki fontos az életében, és aki minden szükségletének forrása. Ámen.

Imádság, hogy fiamat észhez térítsem

Kegyelmes Istenem, könyörögve fordulok Hozzád a fiamért, aki a drogok, az alkohol és más bűnök életmódjába tévedt. Kérlek, térítsd őt észhez, és tedd képessé arra, hogy meglássa mindennek az ürességét. Hozz az útjába néhány keresztényt, akik élő és örömteli hitet mutatnak, és arra ösztönzik, hogy visszatérjen gyermekkora hitéhez. Hadd jusson el életének ehhez a kereszteződéséhez, és forduljon Hozzád. Ámen.

Imádság a lehetetlenért

Korok Ura, hozzád fordulok, és a lehetetlent kérem fiamért. Ő messzire eltávolodott tőlünk, messze tőled, és az erkölcstelenség és a veszélyek életébe tévedt. Úgy tűnik, hogy reménytelen, de nálad minden lehetséges. Segíts, hogy bátorítsam őt, szeressem őt, és engedjem a Te kezedbe, hogy meggyőzd a szívét, és éhséget és szomjúságot ébresszek benne irántad. Ámen.

Imádság a Fiúért, hogy vonzódjon az igazsághoz

Isteni Védelmező, megtört szívvel és tanácstalanul állok a fiam romboló döntései előtt. Uram, imádkozom, hogy fiam tisztán lássa Jézust, olyannak, amilyen valójában, és engedd, hogy az igazsághoz vonzódjon. Uram, segíts, hogy nyitva tartsam a kommunikációt, hogy tudassa vele, hogy szeretem őt – én, és ami még fontosabb, Te. A Te szereteted vonzza őt vissza. Ámen.

Imádság a Fiú megváltásáért

Istenem, rokonom-megváltóm, imádkozom fiam megváltásáért. Zavar, hogy tönkreteszi az életét, de segíts, hogy szelíd legyek, még akkor is, ha megdöbbenek a viselkedésén. Még szomorúságomban is a remény vezérelje szavaimat és tetteimet, ne pedig a harag. Segíts, hogy megtaláljam a módját annak, hogy hatékonyan bátorítsam őt a Te Igédből, és ő lássa a Te örömödet az életemben. Ámen.

Imádság a fal lebontásáért

Ó Szent, fiam eltökélte, hogy a saját útját járja, és minden idejét olyan emberekkel tölti, akik egy új életmódra bátorítják – egy olyan életmódra, amely nem egyezik a Te Igéddel. Elszántan követi a saját útját. Segíts lebontani ezt a falat, amely közénk állt. Segíts, hogy megtestesítsem a Te szeretetedet és jellemedet iránta, hogy ő is hozzád vonzódjon. Ámen.

Imádság azért, hogy cselekedjünk fiam életében

Igazságos Uram, eléd hozom fiamat, kérve, hogy cselekedj valamit az életében. Hátat fordít nekünk, és káros és veszélyes barátok és tevékenységek közé keveredik. Segíts nekem, hogy óvatosan és megfontoltan kommunikáljak vele, szórva a Te Igédet és igazságodat a megfelelő alkalmakkor a beszélgetéseinkbe. Segíts neki tudni, hogy a minket elválasztó problémák ellenére én még mindig szeretem őt, és Te még jobban szereted őt. Ámen.

Ha mindezek után megnyugvást keresel, akkor nézd meg ezeket a rövid imákat a lelki békéért, és tedd le a gondjaidat Isten lába elé.

Ajánlott Írásaink: