9 Erős Lelki Harci Ima, Amit Lefekvés Előtt Érdemes Elmondanod:

A Sátán még akkor is ott kószál, amikor mi pihenünk, és próbálja megtalálni a módját, hogy megtámadja azokat, akik lelkileg sebezhetőek. Ezek az erős lelki harci imák az alváshoz segítenek megerősíteni a lelki erődet, és Isten páncélját rád helyezni alvás közben.

Ha pedig még inkább szeretnél rendet tenni a lelkedben, akkor nézd meg ezeket az imákat a lelki békéért is.

9 lefekvés előtti lelki harc ima:

Harcolj értem ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az Isten, és nincs más. Te vagy az Isten, és nincs hozzád hasonló. A te igéd azt mondja, hogy te harcolsz értem, amíg én mozdulatlanul, benned gyökerezve megmaradok. Kérlek, hogy harcolj értem, amíg alszom. Nincs mitől félnem, ha te őrködsz. Kérlek, segíts, hogy bízzak benned. Szentlelked vegyen körül engem és azokat, akiket szeretek. Pihenjek nyugodt ölelésedben, hadd melegítse szívemet hangod hangja. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Védelem az éjszakában ima

Hatalmas Isten, köszönöm, hogy minden általad és érted teremtetett, te vagy mindenek előtt, és benned van minden. Imádkozom, hogy védj meg engem a Sátán, a bűn és a halál ellenségeitől. Nincs olyan hatalom, amely ellened állhatna. Emlékeztess arra, hogy biztonságban alhatok a te hatalmas kezed alatt. Te vagy az én pajzsom és erődöm, benned találom meg a biztonságot, amire szükségem van. Lássam szépségedet, érezzem szeretetedet, ismerjem meg bölcsességedet és tapasztaljam meg hatalmadat. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Az alvás ajándéka ima

Mindenség Istene, köszönöm, hogy minden jó és tökéletes ajándék tőled, a világosság Atyjától származik. Áldj meg az alvás és a pihenés ajándékával. Igéd azt mondja, hogy amikor lefekszem, nem kell félnem, és hogy édes álmot adsz nekem. Engedd, hogy békésen aludjak ölelésed oltalmában. Találjam meg benned a vigasztalást, amire vágyom, és a te nevedben az erőt, amire szükségem van. Legyen jelenléted velem a nap minden órájában. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Nyugtasd meg az elmémet ima

Béke Fejedelme, köszönöm, hogy soha nem vagyok egyedül, jelenléted megnyugtatja életem háborgó tengerét, és békét beszél lelkemnek. A Biblia azt mondja, hogy le tudok feküdni és el tudok aludni, mert te támogatsz engem. Bár lelki csaták tombolnak körülöttem, te megszabadítasz és megvédesz engem. Adj nekem bizonyosságot, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el engem. Isten békessége uralkodjék életemben, Isten szeretete vegyen körül, Isten Lelke adjon erőt, és Isten öröme tartson meg. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Vigyázz rám ima

Irgalmas Istenem, köszönöm, hogy nincs olyan hely, ahová ne mehetnék el, ami a te jelenlétedtől távol lenne. Igéd azt mondja, hogy nem hagysz elesni, mert te soha nem alszol és nem szunnyadsz. Miközben szükségem van alvásra és pihenésre, te soha nem szűnsz meg értem dolgozni, védelmezni és harcolni értem. Hadd töltsön el az a vigasz és biztonság, amely abból a tudatból fakad, hogy biztonságban vagyok a kezedben. Segíts nekem aludni, Uram. Áldás és dicsőség, bölcsesség és hálaadás, tisztelet, hatalom és erő legyen neked, Istenem, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Lelki védelmi ima

Minden nevek feletti név, köszönöm, hogy mindenható vagy, mindent megtehetsz, amit csak akarsz. Te vagy a seregek Ura, a mennyei seregek parancsnoka. Neved hallatán a démonok reszketnek és menekülnek. Aludjak ma éjjel és minden éjjel neved hatalmas védelme alatt. Hallgasd meg imámat és harcolj értem, Uram. Te, minden kegyelem Istene, aki Krisztus Jézus által az örök dicsőségbe hívtál, tégy engem szentté, erőssé és békességgel telivé. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Természetfeletti béke ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Te mondtad, hogy a te békességed, amely minden értelmet felülmúl, őrzi szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Add meg nekem természetfeletti békességedet, amikor ma éjjel alszom. Vegyél körül engem mindenható jelenléteddel. Te aludtál a vihar közepén, mert tudtad, hogy a vihar elcsendesedik egyetlen szavadra. Mondd ki hatalmas, megnyugtató szavadat az életemben lévő viharokra, és segíts, hogy aludni tudjak a viharok közepette. Vigyázz rám és tarts meg engem. A te mindenható nevedben, Ámen.

Védelmi ima

Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy mindent te teremtettél, és benned minden összetart. Te teremtettél engem, és te tartasz össze. Megvédesz engem, és megvívod a csatáimat az én nevemben. Imádkozom a te védelmedért az ellenséggel, az ő szolgáival, műveikkel és hatásaikkal szemben. Töltsd meg elmémet gondolatokkal rólad és a te jó teremtésedről, amikor ma éjjel alszom. Emlékeztess arra, hogy sem a halál, sem az élet, sem az angyalok, sem az uralkodók, sem a jelen vagy a jövő dolgai, sem a magasság vagy a mélység, sem semmi más az egész teremtésben nem lesz képes elválasztani engem a te szeretetedtől. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Béke és nyugalom ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy a bölcsesség, jóság és hatalom végtelen gazdagságával rendelkezel. Igéd azt mondja, hogy teremtésed hetedik napján megpihentél, és engem is úgy teremtettél, hogy ugyanerre a pihenésre legyen szükségem. Sajnálom, Uram, hogy sokszor elhanyagoltam a pihenés ajándékát, és saját erőmre és hatalmamra támaszkodtam. Engedd, hogy bölcsességeddel és békéddel töltsön el engem. Pihenjek és aludjak abban a tudatban, hogy te továbbra is a javamra munkálkodsz. Magasztaltassék az egek fölé, Istenem. Dicsőséged legyen az egész föld felett. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ha szeretnél hasonló imádságokat látni, akkor nézd meg az esti ima gyűjteményünket is!

Ajánlott Írásaink: