11 Bátorító Bibliai Idézet Isten Segítségéről:

11 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers Isten segítségéről a szükség idején és Isten segítségéről a bajban. Isten áldjon és tartson meg mindig, még akkor is, ha folyamatosan Isten segítségére támaszkodsz!

Ezen túl pedig, ha bátorításra van szükséged ahhoz, hogy tovább küzdj a megpróbáltatásaid során, akkor nézd meg a korábbi írásunkat, amelyben felelevenítettünk 10 bibliai idézetet a kedvességről.

11 bibliai vers Isten segítségéről:

#1. Isten a mi nagyon is jelenlévő segítségünk!
Zsoltárok 46:1, Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.

#2. Isten a mi segítségünk a szükség idején! A mi segítségünk Istentől származik!
Zsoltárok 121:1-2, Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Zsoltárok 54:4, Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj szám szavára!

#3. Isten segítségével nem fogok félni!
Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

#4. Isten segítségével meg tudok mászni egy falat!
Zsoltárok 18:29, Igen, te vagy világosságom, Uram, Istenem, te megvilágítod sötétségemet.

#5. Isten segítségével semmi sem lehetetlen!
Lukács 1:37, Mert Istennél semmi sem lehetetlen.

#6. Isten segítségével hatalmas dolgokat fogunk tenni!
Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

#7. Isten segítségével túl fogjuk szárnyalni az elvárásokat!
Filippi 4:6, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;
Efézus 3:20-21, Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Ámen.

#8. Isten segítségével győzni fogunk!
Zsoltárok 91:14-15, „Hű volt hozzám, azért megmentem, védelmezem, mert ismeri nevemet. Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá, megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.

#9. Isten segítségével a szükségleteim teljesülnek!
Zsidók 4:16, Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.
Filippi 4:19, Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.

#10. Isten segítségével minden lehetséges!
Máté 19:26, Jézus rájuk nézett, és így szólt: „Embernek ez lehetetlen, Istennek azonban minden lehetséges.”

#11: Bátorítsátok magatokat az Úrban! Isten a TE segítséged!
Zsoltárok 54:3, Segíts meg, Isten, neved által, légy hatalmas szószólója ügyemnek!

Ajánlott Írásaink: