10 Fontos Bibliai Idézet Az Egyedüllétről:

10 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz az Istennel való egyedüllétről és a világban való egyedüllétről.

Mit mond a Biblia az egyedüllétről?

#1. Egyedül lenni Istennel – példa Jézus Krisztusról.
Lukács 5:15-16, A dolog híre mégis egyre jobban elterjedt. Nagy tömeg gyűlt egybe, hogy hallgassa, és ki-ki meggyógyuljon betegségéből. Ő azonban elvonult a pusztába, és imádkozott.

#2. Nem vagy egyedül a világban. Isten veled van. Isten soha nem hagy el téged. Isten soha nem hagy el téged!
Zsidókhoz írt levél 13:5,  Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”
Zsoltárok 27:10, Ha apám, anyám el is felednének, az Úr akkor is fölemelne.

#3. Ne szokj hozzá, hogy mindig elszigeteled magad. Mindannyiunknak szüksége van egymásra.
Példabeszédek 18:1, Vágya után fut a különcködő, rohan minden után, ami sikert ígér.

#4. A barátságban és a társaságban van szépség.
1Mózes 2:18, Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.
Prédikátor 4:9-10, Jobban járnak, akik ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegítheti. De jaj a magányosnak: ha elesik, nincs senki, aki fölsegítené!

#5. A barátságban és a társaságban van erő.
Prédikátor 4:12, És ha valaki megtámadja az egyiket, ketten szállnak vele szembe. Mi több: a háromágú kötél nem szakad el egyhamar.

#6. Egyedül érzed magad? AZ ÚR KÖZEL VAN!
Zsoltárok 34:18, Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól.
1 Péter 5:7, Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.

#7. Ha barátokat akarsz, légy barát! De jobb egyedül lenni, mint rossz társaságban.
Példabeszédek 18:24, Van barát, aki pusztulásba vezet, de van olyan is, aki hűségesebb, mint a testvér.

#8. Ne feledd, Jézus a legjobb barát, akit valaha is szerezhettél.
János 15:15, Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.
János 15:13, Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért.

#9. Nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van.
János 16:32-33, De eljön az az óra, sőt már el is jött, amikor elszéledtek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok: de én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.”

#10. Igen, ISTEN VELÜNK VAN. JÉZUS VELÜNK VAN. Nem vagyunk egyedül!
Máté 28:20, …tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”
Zsoltárok 73:23, De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.
Zsoltárok 23:4, Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
Zsidókhoz írt levél 13:6, Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember mit árthat énnekem?

Ajánlott Írásaink: