30 Erőteljes Ima Istenhez Útmutatásért És Irányításért:

Amikor úgy érzed, hogy letértél a helyes útról, vagy elveszett vagy az életben, ezek az erőteljes imák Istenhez útmutatásért és irányításért bátorítani fognak, hogy visszatérj a helyes útra, és hűséges maradj az Úr akaratához az életeddel kapcsolatban.

Imák Istenhez Útmutatásért És Irányításért:

Jó Atya ima

Nagylelkű Atyám, azt mondtad, hogy kérjek tőled bármit, amire szükségem van. Azt mondtad, hogy ha kérem, megadatik. Ha keresem, meg fogom találni. Ha kopogok, kinyílik előttem az ajtó. Most útmutatást és irányítást kérek tőled, Uram, és imádkozom, hogy válaszolj a kérésemre. Te egy tökéletesen jó Atya vagy, aki mindig csak jó ajándékokat ad gyermekeinek. Te szeretsz jó ajándékokat adni azoknak, akik kérnek. Alázatos gyermekedként ma a bölcsesség ajándékát kérem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Útmutató ima

Uram, Istenem, segíts, hogy döntéseimet és jövőmet rád bízhassam. Engedd, hogy teljes szívemből rád támaszkodjak, ahelyett, hogy saját tökéletlen értelmemre hagyatkoznék. Adj világos útmutatást az életemben, Uram. Ahogy alávetem magam neked, tudom, hogy te irányítod utamat, és bízhatok abban, hogy a te irányod mindig a legjobb út. Hallgasd meg imámat, Atyám. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Segíts nekem, hogy megkapjam az irányítást ima

Szerető Atyám, segíts nekem, hogy ápoljam a lelki fegyelmet, így jobban tudom fogadni, amit mondani akarsz nekem, és készségesebb vagyok megtenni, amit megkövetelsz. Ne csak szükségleteimmel, dicséretemmel és hálaadásommal jöjjek hozzád, hanem váljon szokásommá, hogy időt töltök az imádó hallgatással. Segíts, hogy ne engedjem, hogy a közösségi média zavaró tényezői és az élet elfoglaltsága elnyomja csendes kis hangodat. Segíts, hogy mindenben te vezess engem, ne pedig a saját tökéletlen ítélőképességem. Ámen.

Isten jelenlétének imája

Hatalmas Isten, ha megpróbálom nélküled élni az életemet, elbukom. Réges-régen elküldted jelenlétedet egy tornyosuló felhőben és égő tűzoszlopban, hogy népedet a pusztán keresztül vezesd. Amikor nem tudom, merre menjek, kérem, hogy érezzem magam mellettem a te jelenlétedet, amely a helyes irányba vezet. Nem akarok nélküled menni sehová, Uram, mert a te jelenlétedben lenni a legjobb hely számomra. Védj meg a bajtól, és irányítsd lépteimet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság a Lélek kitöltéséért

Drága Istenem, engedd, hogy a te Lelked ma bölcsesség és útmutatás szavaival szóljon életem felett. Megígérted a Vigasztalót, aki minden lépésemnél velem lesz, hogy vezessen és ellásson, amire szükségem van. Légy velem, Atyám. Segíts, hogy a helyes szavakat mondjam, a helyes döntéseket hozzam, és a helyes lehetőségeket válasszam. A döntések meghozatala zavarba ejtő lehet. Szentlélek, ne engedd, hogy hibázzak. Segíts nekem meghatározni, hogy melyik irány nyitja meg a megfelelő ajtókat, és eredményes kapcsolatokat virágoztat. Ámen.

Kövesd az utadat ima

Kegyelmes Mennyei Atyám, szavad azt mondja, hogy mindig vezetni fogsz engem. Nem hagysz engem bolyongani az életben, hanem minden nap minden pillanatában velem vagy. Te kielégíted szükségleteimet, amikor csalódottnak érzem magam, és megerősítesz, amikor az élet elfáraszt. Segíts, hogy a te utadat kövessem, amikor a gyümölcsöző és örömteli életbe vezetsz engem. Legyek olyan, mint a jól öntözött kert, amely virágzik, mert gyökerei szilárdan a te szeretetedben gyökereznek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Irányadó ima a kapcsolatokért és a kapcsolatokért

Atyám, Istenem, imádkozom, hogy vezess engem a kapcsolataimban. Kérlek, vezess engem a megfelelő kapcsolatokhoz és barátságokhoz. Irányítsd utamat olyan emberekkel való kereszteződésre, akik segítenek abban, hogy jellememben növekedjek, és jobbá váljak a munkámban és más képességeimben és tehetségeimben. Drága Istenem, köss össze olyan emberekkel, akik a megfelelő módon vezethetnek és befolyásolhatnak engem. Istenem, te mindent tudsz, ezért kérlek, teremts olyan helyzeteket, hogy kapcsolatba kerüljek valakivel, aki bemutathat egy olyan vállalkozásnak vagy irodának, ahol dolgozhatok. Áldj meg ma gyümölcsöző kapcsolatokkal és barátságokkal, Ámen.

Imádság a lelki megkülönböztetésért

Istenem, taníts meg és adj nekem lelki megkülönböztető képességet. Szentlelked és igéd vezessen a helyes útra. Óvj meg a hamis tanításoktól és a te természeted és akaratod helytelen megértésétől. Óvj meg az ellenfél hazugságaitól. Miközben ezen a szárazföldön utazom, táplálj és frissíts fel engem igéddel és bölcsességeddel. Gyenge vagyok, de te vagy az én erős tornyom. Bízom a te hatalmas erődben, hogy vezet és megtart engem. Ámen.

Imádság a jó döntésekért

Mindenható Isten, adj nekem ma megkülönböztető képességet. Élesítsd meg érzékeimet, hogy jó ítélőképességgel tudjak élni az életemben. Segíts meglátnom és helyesen értékelnem a pozitív és negatívumokat minden helyzetben, lehetőségben és döntésben, amellyel szembesülök. Vezess engem, amikor döntéseket hozok. Segíts, hogy lemondjak arról, ami rossz és legkevésbé hasznos, és segíts, hogy azt kövessem, ami elégedettséget, növekedést és gyümölcsözőséget hoz az életemben. Atyám, segíts, hogy válogassak és soha ne legyek impulzív. Fejlessz bennem óvatos és türelmes hajlamot, hogy ne hozzak meggondolatlan döntéseket és cselekedeteket. És adj bátorságot, hogy megragadjak és kövessek minden lehetőséget és célt, amit az életemre szántál. Ámen.

Vezess engem ima

Szerető Atyám, kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy vezessen engem. Azt mondtad, hogy a te Lelked megtanít engem mindenre, és elvezet engem minden igazságra. Emlékeztess Jézus szavaira, amikor ma döntéseket hozok. Amikor túlterheltek az előttem álló döntések, kérlek, add meg nekem azt a békességet, amely minden értelmet felülmúl. Tisztítsd meg elmémet, hogy teljes szívemből, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és teljes erőmmel kövesselek téged. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság a védelemért

Hatalmas Uram, kérlek, légy velem minden nap. Vigyázz lépteimre, és tarts meg biztonságban, amikor cselekszem és döntéseket hozok az életemben. Mindenben, amit teszek, akadályozd meg, hogy rossz lépéseket, beszédet és döntéseket hozzak, amelyek pénzügyi és személyes kudarcokhoz vezethetnek. Tarts távol az álnok emberektől és a hamis lehetőségektől, amelyek csak arra törekszenek, hogy átverjék az embereket, és megfosszák őket nehezen megkeresett pénzüktől, sőt még a személyazonosságuktól is. Istenem, kérlek, védj meg a gonosz emberektől, akik jó és segítőkész embereket zsákmányolnak ki. Vezesd utamat, és irányíts olyan emberekhez, akik őszinték és jóindulatúak. És vezess olyan munkalehetőségekhez és üzleti lehetőségekhez, amelyek tisztességesen fizetnek. Ezért imádkozom, Ámen.

Vezess engem a béke útján

Atyám, köszönöm neked, hogy te vagy az én fényem, amely világít a sötétségben. Amikor nem tudom, merre forduljak, a te fényedhez futhatok. Uram, világítsd be fényeddel szívem és elmém sötét helyeit. Vezesd lábamat a béke és az áldás útján. Amikor a félelem és a csüggedés sötét szakadékában vagyok, légy az én napfelkeltém, hozd el a biztonságot és a tudást, hogy hogyan tovább. Tarts meg engem a te tökéletes akaratodban. Ámen.

Imádság a munkahelyi és pénzügyi lehetőségekkel kapcsolatos útmutatásért

Bőkezű Istenem, kérlek, nyisd meg számomra ma a pénzügyi lehetőségeket. Nyisd ki a menny ablakát, és áraszd ki áldásodat az életemre. Bőséget ígértél. Kijelentetted, hogy minden szükségletemről gondoskodni fogsz. Azt mondtad, hogy benned megtalálom a jólétet az életben. Bízom benned, Uram. Segíts, hogy találjak egy jobb munkát, amely jobban fizet és több lehetőséget ad a fejlődésre. Vezess jó üzleti lehetőségekhez, ahol biztonságosan és eredményesen befektethetem pénzemet, időmet és erőfeszítéseimet. Vezess és irányíts ma engem. Ámen.

Irányítsd lépteimet ima

Minden Igazság Istene, oly sok időt töltök azzal, hogy gondolkodom, tervezgetek és aggódom az életemmel kapcsolatban. A te igéd azt mondja, hogy bár az emberek szívükben tervezik az útjukat, te vagy az, aki megszabod lépteinket. Segíts nekem, hogy téged tegyelek a tervezésem középpontjává. Semmit sem tudok megtenni anélkül, hogy te ne adnál erőt hozzá. Semmit sem tudok tervezni anélkül, hogy te ne adnád az elmét a tervezéshez. Szívem vágyai csak benned teljesedhetnek be. Irányítsd lépteimet, Uram, hogy téged kövesselek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Fogd meg a kezemet ima

Hűséges Istenem, megvallom, hogy sokszor hiányzik belőlem a józan ész, vagy nem gyakorlom azt. Gyakran hiányzik belőlem a tudás, hogy mit kellene tennem, vagy tudom, de nem teszem meg. Ezekben az időkben, Uram, kérlek, fogd meg a jobb kezemet. Óvj meg attól, hogy megbotoljak vagy veszélybe kerüljek. Légy számomra hűséges Atyám, vezess engem tanácsoddal. Ki más van nekem a mennyben, mint te? És a földön csak téged kívánlak. Te vagy szívem ereje és örökkévaló részem. Ámen.

Taníts engem ima

Istenem, te teremtettél engem, és te szeretsz engem. A körülményeim nem határoznak meg engem, az én identitásom a te gyermeked. Bármit is teszek ma, szerető szemed rajtam van, és megígérted, hogy tanácsot adsz nekem. Segíts nekem, hogy mindent, ami az életemben történik, eléd tárjak. Amikor bizonytalan vagyok, segíts, hogy rád nézzek. Taníts és taníts meg engem, Uram, arra az útra, amelyen járnom kell, és az ösvényekre, amelyeken járnom kell. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Gondviselés ima

Isten, minden dolgok teremtője, te teremtettél engem, és jobban ismersz engem, mint bárki más. Jobban ismersz engem, mint én magamat. A te szemed figyelte fejlődésemet anyám méhében, és minden napom be van írva a te könyvedbe, még mielőtt megszülettem volna. Segíts nekem, Uram, hogy bízzak gondviselésedben. Te vagy az én gondviselőm és védelmezőm. Te vagy az én bölcsességem és az én világosságom. Vezesd gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet, miközben élem az életemet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Hallgass meg engem ima

Uram, benned találtam menedéket. Hallgass meg engem, és jöjj el gyorsan, hogy segíts nekem. Légy menedékem sziklája, szabadulásom erőssége. Ó, sziklám és erődöm, vezess és vezess engem nevedért. Szabadíts meg az ellenség által nekem állított csapdákból, mert te vagy az én megváltóm és az igazság Istene. Neked ajánlom útjaimat, döntéseimet és jólétemet. Ámen.

Tiszta elme ima

Istenem, a te igéd élő és tevékeny. Segíts, hogy figyeljek a te hangodra, amikor vezetsz engem az életben. A te igéd lámpás a lábamnak. Amikor nem tudom, merre megyek, segíts, hogy rád hallgassak, és kövessem az utat, amelyet mutatsz nekem. Te vagy a sötétségben ragyogó fény. Amikor nem tudom, merre forduljak, világítsd be szereteted fényét a zűrzavar felhőjébe. Hozz világosságot elmémbe. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság az Igazság Szelleméhez

Uram, gondviselőm, köszönöm, hogy megáldottál minket, akik hiszünk benned, az Igazság Lelkével. És most, Szentlélek, kérlek, vezess engem minden igazságra, és segíts, hogy használjam igazságod erejét. Szólj hozzám, amit az Atyától hallasz, és hirdesd nekem, hogy mi fog következni. Mutass utat az ismeretlen területen, és tárd fel Isten kincseit. Mennyei tüzeddel világosítsd meg lelki szemeimet, hogy úgy lássak, ahogyan te látsz. Ámen.

Bizonytalan idők imája

Uram, Jézus Krisztus, amikor bizonytalan vagyok, hogy mit tegyek, mutasd meg nekem a te utadat. Amikor nem tudom, merre forduljak, taníts meg a te ösvényeidre. Mindenben, amit teszek, kérlek, hogy vezess engem. Reményem benned van, attól a pillanattól kezdve, hogy felébredek, egészen addig a pillanatig, amíg elalszom. Te vagy az én Megváltóm. Megmentettél a bűntől, és kérlek, hogy óvj meg attól, hogy bűnös döntéseket hozzak. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Engedelmeskedés a Lélek vezetésének

Atyám, segíts, hogy ne csak felfedezzem és megértsem vezetésedet és akaratodat, hanem akaratomat is engedelmeskedjem a tiédnek. Adj nekem fület, hogy figyelmesen hallgassam, mit kell tennem, és készséges szívet, hogy végrehajtsam utasításaidat. Vezess engem minden bölcsességre, még akkor is, ha az másnak látszik, mint a világ „bölcsessége”. Segíts, hogy azt mondjam, amit mondasz, és azt tegyem, amit mondasz. Köszönöm, hogy tanítasz engem. Ámen.

Bölcsesség ima

Minden bölcsesség Istene, megígérted, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen téged, és te megadod nekünk azt a bölcsességet. Én most bölcsességet kérek tőled, Uram. Segíts, hogy bölcs döntéseket hozzak, amelyek az én javamat és a te dicsőségedet szolgálják. Nem azért adod nekem a bölcsességet, mert kiérdemeltem, hanem mert ingyenes és kegyelmes ajándék. Te nagylelkű, szerető Atya vagy, és minden bölcsesség benned található. Adj meg nekem minden bölcsességet, amire most szükségem van. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ismeretlen ösvények ima

Uram, segítőm, miközben ismeretlen ösvényeken járok, vezess engem. A sötétséget változtasd előttem világossággá, és a rögös helyeket egyenes talajjá. Nem tudom, mi van a következő kanyarban, vagy milyen váratlan dolgok jönnek az utamba, de te mindent tudsz. Csendes hittel bízom magam a kezedbe. Köszönöm neked örökös jelenlétedet – hogy bennem maradsz, amikor én benned maradok. A te jelenlétedben fény van. Ámen.

Isten lámpása ima

Igazság Istene, köszönöm parancsaidat és tanításodat. Elhatároztam, hogy nem hagyom el őket, hanem mindig a szívemre kötöm. Miközben járok, tanításod vezessen és adjon irányt nekem. Amikor lefekszem, vigyázzanak rám. Amikor felébredek, szóljanak hozzám. A te parancsaid az én lámpásom, és a te tanításaid megvilágosítják értelmemet. Köszönöm, hogy bölcs és tanító fegyelmed megőrzi és meghosszabbítja életemet. Ámen.

Tedd rám a kezed ima

Istenem, te jól ismersz engem. Te érted gondolataimat és ismered minden utamat. Még mielőtt egy szó is elhangozna a nyelvemen, tudod, mit fogok mondani. Köszönöm, hogy előttem és mögöttem jársz, és rám teszed a kezed. Ez az egész olyan csodálatos! Jelenléted és Lelked mindig velem van. Bármerre is megyek, a te kezed vezet és megtart. Számodra még a sötétség is világosság. Köszönöm, örökké jelenlévő Uram, hogy mindenben állandóan útmutatást adsz. Ámen.

Irányítsd a szívemet ima

Uram, irányítsd szívemet a te szeretetedbe – egy állhatatos, megszokott, mindent kielégítő szeretetbe. Vezesd szívemet a krisztusi állhatatosságba – töretlen nyugalom, kitartás és állhatatosság a szolgálatban. Amikor a gonosszal szembesülök, vezess át a viharon a szeretet szívével és kitartással, hogy jó cselekedeteket tegyek országodért. Választásaimat és prioritásaimat a te, lelkem szeretője iránti tiszta szeretet vezérelje. Tetteimet az a tudat vezérelje, hogy amikor hitet gyakorlok, te gyakorolsz hatalmat – bennem és általam. Ámen.

Útmutatás a döntésekhez Imádság

Uram, eléd hozom ezeket a fontos döntéseket, amelyeket meg kell hoznom az életemmel kapcsolatban. Tudom, hogy döntéseim alakítják a jövőmet, ezért irányíts engem bölcsességben. Segíts, hogy világosan meghatározhassam céljaimat – és azok legyenek összhangban a te terveiddel. Segíts, hogy gondosan kutassam és mérlegeljem a rendelkezésemre álló lehetőségeket. Segíts nekem mérlegelni az előnyöket és hátrányokat, valamint az egyes döntések következményeit. És miután minden lehetőséget alaposan megfontoltam és imádkoztam, hadd döntsek magabiztosan, anélkül, hogy kétségbe vonnám magam. Ámen.

A változások idején ima

Uram, én Erőm, sok változáson megyek keresztül az életemben, ami gyakran elbizonytalanít. Gyakran érzem magam feszültnek és félek, hogy rossz lépést teszek. Uram, kérlek, vezess és irányíts engem ezeken a változásokon keresztül, és segíts, hogy rugalmasabb legyek. Segíts, hogy kifejlesszem azokat az új készségeket, amelyekre szükségem van ahhoz, hogy megbirkózzak ezekkel az új kihívásokkal. Segíts, hogy pozitívan álljak hozzá, és ne ragaszkodjak a rajtam kívül álló dolgokhoz. Segíts, hogy megkeressem és megkapjam a szükséges támogatást a családomtól és a barátaimtól. Ámen.

Navigálás egy új évszakban Imádság

Igazságos Atyám, a te igéd azt mondja nekem, hogy mindennek megvan az ideje, és minden célnak megvan az ideje az ég alatt. Szentlélek, kérlek, vezess engem ebben az új évszakban. Segíts felismerni ennek az évszaknak az értékét és a megfelelő lépéseket, amelyeket meg kell tennem. Óvj meg attól, hogy káros döntéseket hozzak. Segíts, hogy ebben az időszakban minél többet tanuljak, hogy felkészüljek a jövőre. Segíts, hogy elérjem, amit ebben az évszakban szeretnél, hogy elérjem. Ámen.

Ha szeretnél még több előre megírt imádságot látni, akkor nézd meg a napi imáinkat, amelyek száma minden egyes nappal tovább gyarapszik.

Ajánlott Írásaink: