11 Bátorító Bibliai Idézet Az Önértékelésről:

11 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz az önértékelésről. Mit mond a Biblia az önértékelésről?

11 bátorító bibliai vers az önértékelésről:

#1. Nem vagy egy hiba – Félelmesen és csodálatosan teremtett vagy.
Zsoltárok 139:13-15, Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.

#2. Szeretnek és megbecsülnek – ne felejtsd el! Értékes vagy Isten számára!
Lukács 12:6-7, Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek.

#3. Ne veszítsd el a bátorságod – a jövőd Isten kezében van!
Jeremiás 29:11, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

#4. Meditálj Isten irántad való olthatatlan szeretetén!
Róma 5:8, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

#5. Ne kritizáld magad! Gyakorold naponta az önszeretetet!
Efézus 5:29, Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat

#6. Ne arra koncentrálj, hogy mások mit mondanak rólad – koncentrálj arra, hogy mit mond Isten rólad!
János 1:12, Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében

#7. Emlékezz arra, hogy ki vagy! Isten gyermeke vagy! Fókuszálj a JÓRA, és Fókuszálj az IGAZSÁGRA!
Filippi 4:8, Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

#8. Tedd a reményedet Istenbe – Isten soha nem hagy el téged.
Zsidókhoz írt levél 13:5, Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”

#9. Ne add fel – bízz továbbra is Istenben, és menj Istenhez imádságban!
Filippi 4:6-7, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

#10. Ne add fel! Bízz továbbra is Istenben, és szegezd szemeidet továbbra is Istenre!
Példabeszédek 3:5-6, Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

#11. Ne add fel – Isten fedez téged! Isten még NEM végzett veled.
Filippi 2:13, Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően.

Ajánlott Írásaink: