Egy Rövid Ima A Bűnbánatról, Ha Vétkeztél:

Imádkozz, hogy fordulj el bűneidtől, és járj helyette Isten útján. Imádkozz a bűnbánatért és az üdvösségért.

Napi ima a bűnbánatért

Mennyei és Mindenható Isten, megalázva és szomorúan járulok eléd, tudatában bűneimnek, és kész vagyok a bűnbánatra. Uram, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem előtted. Mosd le bűneimet, tisztíts meg, és segíts, hogy elforduljak ettől a bűntől. Vezess engem, hogy a te utadon járjak helyette, magam mögött hagyva régi életemet, és új életet kezdve benned. Uram, te, aki szerető és igazságos vagy, könyörülj rajtam, áraszd rám irgalmadat. Mindezt Fiad, Jézus Krisztus által kérem, aki azért jött, hogy megmentsen minket bűneinktől. Ámen.

2 Korinthus 7:9-11

De most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését! Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben.

Ajánlott Írásaink: