12 Inspiráló Bibliai Idézet Isten Alkotásának Tiszteletéről:

Az alábbiakban 12 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset, szentírást, idézetet és szöveget találsz Isten teremtésének tiszteletéről.

Kedves Barátaim, imádkozom, hogy ezek az Isten alkotásának tiszteletben tartásáról szóló szentírási részek áldássá váljanak számotokra és a tiétek számára.

12 inspiráló bibliai idézet Isten alkotásának tiszteletéről:

Mózes 1:1 és 31, Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.

Lukács 12:6, „Ugye, öt verebet adnak két fillérért: mégsem feledkezik meg közülük egyről sem az Isten.

Példabeszédek 12:10, Gondját viseli az igaz a jószágnak, a gonosznak kegyetlen a szíve.

2Mózes 23:12, Hat napon át végezd munkádat, de a hetedik napon nyugodjál, hogy pihenjen az ökröd és szamarad, és lélegzethez jusson szolgálód fia és a jövevény.

4Mózes 35:33 és 34, Ne szentségtelenítsétek meg azt a földet, amelyen laktok, mert a vér megszentségteleníti a földet, és a földnek nem lehet engesztelést szerezni a rajta kiontott vérért, csak annak a vérével, aki kiontotta. Ne tegyétek tisztátalanná azt a földet, amelyen laktok, és ahol én is lakozom, mert én, az ÚR Izráel fiai között lakozom.

5Mózes 25:4, Nyomtató ökörnek ne kösd be a száját!

5Mózes 20:19, Ha egy várost hosszabb időn át kell ostromolnod, hogy legyőzd és elfoglald, ne pusztítsd ki a fákat, fejszét emelve rájuk! Egyél róluk, de ne vágd ki azokat, mert nem ember a mezőn levő fa, hogy az is ostrom alá kerüljön miattad.

5Móz 22:6, Ha útközben valamely fán vagy a földön madárfészket találsz, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákról.

Nehemia 9:6, Te vagy, Uram, az Egyetlen! Te alkottad az eget, az egek egét és minden seregét, a földet és mind, ami rajta van, a tengereket és mind, ami bennük van. Te éltetsz mindent, és az égi sereg hódol előtted.

5Mózes 5:14, De a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se ökröd, se szamarad, és semminémű barmod, se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van, hogy megnyugodjék a te szolgád és szolgálóleányod, mint te magad;

Kolossé 1:15-16, Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.

Példabeszédek 27:23, Vigyázz rá, hogy milyen juhaid külseje, és fordíts gondot a nyájaidra!

Kolossé 1:16, Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.

Ajánlott Írásaink: