11 Felemelő Ima A Reménytelen Helyzetekre:

Sok élethelyzetben úgy érezhetjük, hogy elhasználódtunk és megtörtünk. Ez a 11 felemelő ima reménytelen helyzetekre segít abban, hogy újra Krisztusra és az Ő ígéreteire összpontosíts.

Felemelő imák a reménytelen helyzetekre:

Imádság Istenhez, a segítőmhöz

Istenem, én Segítőm, megvallom, hogy alkalmatlan vagyok a körülményeimmel szemben. Jöjj el nagy erővel és ments meg engem! Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj könyörgésemre! A Te segítségeddel nemcsak túlélni, hanem gyarapodni is fogok ezen keresztül! Fordítsd el tőlem mindazokat az erőket, amelyek ellenem jöttek. Dicsérni fogom a Te nevedet, Uram, mert Te teljesíted ígéreteidet. Ámen.

Imádság a megmentő Istenemhez

Megmentőm Istene, ne hagyd figyelmen kívül segélykiáltásomat! Kérlek, hallgass meg és válaszolj nekem, mert nyomasztanak a gondjaim. A szívem a mellkasomban dobog, és nem tudom abbahagyni a remegést. Tudom, hogy Te meg tudod fordítani ezt a reménytelen helyzetet. Megszabadítasz a gondjaimtól, és segítesz diadalmaskodni a leglehetetlenebb esélyekkel szemben. Reggel, délben és este Hozzád kiáltok, Uram, és köszönöm Neked, hogy meghallod a hangomat. Ámen.

Imádság az örökké uralkodó Istenhez

Ó Uram, félelemmel és reszketéssel és mély kétségbeeséssel jövök Hozzád. Bárcsak szárnyaim lennének, hogy elrepülhessek egy csendes helyre, ahol megpihenhetek. Uram, minden darabokra hullik. Kérlek, hogy emelj ki ebből a helyzetből. Kiáltok szorultságomban, és Te meghallod hangomat. Te megóvsz engem ettől az ellenem vívott harctól. Istenem, Te uralkodsz örökké, és köszönöm Neked, hogy meghallgattál, és lecsendesíted ezt a vihart. Ámen.

Hozom terheimet ima

Uram, hozzád viszem terheimet, tudva, hogy gondoskodni fogsz rólam. Nem engeded, hogy megcsússzam és elessek. Bízom benned, hogy megmentesz ebből a reménytelen helyzetből. Istenem, könyörülj rajtam, mert úgy érzem, hogy egész nap üldöznek. De én beléd vetem bizalmamat. Dicsőítelek Téged a szabadításról szóló ígéreteidért. Bízom benned, miért kellene tehát félnem? Köszönöm, hogy hordozod a terheimet. Ámen.

Könnyek a palackban ima

Istenem, Te számon tartod minden bánatomat; minden könnyemet összegyűjtötted a palackodban. Teljes bizalommal fordulok Hozzád, hogy ez a kétségbeejtő probléma visszavonul, ha segítségül hívlak Téged. Te az én oldalamon állsz – ezt tudom! Már most is köszönöm Neked a segítségedet, mert megóvtad lábamat a csúszástól. Istenem, milyen csodálatos a Te jelenlétedben, a Te életadó fényedben járni. Ámen.

Szárnyaid oltalmában ima

Könyörülj rajtam, Istenem, könyörülj rajtam! Hozzád fordulok védelemért. Szárnyaid oltalma alá bújok, amíg ez a csapás elmúlik. Magasságos Istenem, kérlek, küldj segítséget a mennyből. Küldd el kimeríthetetlen szeretetedet és hűségedet! Magasztallak Téged a legmagasabb egek fölé! Dicsőséged ragyogjon az egész földön! Köszönöm, hogy utat készítettél a reménytelenség e tengerén keresztül. Ámen.

Emelj ki ebből a gödörből ima

Istenem, kétségbeesett csapdába estem. Elfáradtam a nyomorúságtól. Egy mély gödörben vagyok. És mégis, bármi történjék is, szívem bízik Benned. Még most is, bármi történjék is, dicsőítő énekeimmel felébresztem a hajnalt. Uram, kimeríthetetlen szereteted olyan magas, mint az ég, és hűséged a felhőkig ér. Köszönöm, hogy kiemelsz ebből a gödörből, és szilárd talajra helyezel. Ámen.

Imádság az igazságosságért

Istenem, én védelmezőm, tehetetlenségemben igazságot keresve jövök Hozzád. Eléd hozom ügyemet. Engedd, hogy ez az igazságtalan helyzet eltűnjön, mint a víz a szomjas földben. Oldódjon fel előttem, ó, Igazságos Bíró. Örülni fogok, mert valóban van jutalma azoknak, akik Istennek élnek. Te fogod felvállalni az ügyemet, és győztesnek nyilvánítasz engem! Ámen.

Mutasd meg nekem a kiutat ima

Ó Szabadítások Istene, reménytelenség vesz körül. Körülvesz a baj, és nincs kiút. Jöjj, Istenem, segíts rajtam! Lásd, mi történik, és segíts rajtam! Te vagy az én erőm; várom, hogy megmutasd nekem a kiutat. Te, ó Istenem, te vagy az én erődöm. A Te kimeríthetetlen szeretetedben mellettem állsz, és együtt nézünk le diadalmasan mindezen csapások fölé. Ámen!

Legyőzni minden problémát ima

Ó Uram, az én Pajzsom, úgy érzem, hogy elutasítottnak, összetörtnek és védtelennek érzem magam. Emelj fölém zászlót ezekkel a támadásokkal szemben. Ments meg engem a Te hatalmad által. A Te segítségeddel diadalmas kiáltást fogok felemelni kétségbeejtő helyzetem felett, mert Te hozod el a győzelmet. Ez a helyzet emberileg lehetetlen, de Te velem menetelsz, és együtt eltaposunk minden problémát. Ámen!

Vezess a sziklához ima

Istenem, segítségért kiáltok Hozzád, amikor szívemet elborítja a teher. Vezess engem a reménytelenségemből a biztonságot nyújtó, tornyosuló sziklához. Te vagy az én biztonságos menedékem, egy erőd, ahol a baj nem érhet el engem. Pihenjek szárnyaid árnyékában, a Te védelmed alatt. Kimeríthetetlen szereteted és végtelen hűséged vigyázzon rám. Örökké dicsérni fogom a Te nevedet. Ámen.

Ha még mindig nehezen tudod lecsillapítani a benned kavargó gondolatokat, akkor nézd meg ezt az 5 imát is a lelki békéről, hátha segítenek!

Ajánlott Írásaink: