10 Bátorító Bibliai Vers A Szülők Tiszteletéről:

Mit mond a Biblia a szülők tiszteletéről? Fedezz fel 10 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset a szüleid tiszteletéről.

Legyetek bátorítva, miközben olvassátok, és mindig emlékezzetek arra, hogy szüleink tisztelete az Isten tiszteletének alapvető része. Ámen.

10 bibliai vers a szüleid tiszteletéről:

2Mózes 20:12, Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!

Példabeszédek 23:22, Hallgass apádra, ő nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, ha megöregszik!

Efézusbeliekhez 6:1, Ti gyermekek szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban; mert ez az igaz.

Efézus 6:2-3, „Tiszteld apádat és anyádat”: ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik, mégpedig ez: „hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön.”

Kolossé 3:20, Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.

1 Péter 5:5-6, Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.

Példabeszédek 1:8-9, Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását! Hisz díszes koszorú ez a fejedre, ékes aranylánc a nyakadba.

Példabeszédek 20:20, Annak, aki elátkozza az apját és az anyját, alkonyatkor kialszik lámpása.

1 Timóteus 5:8, Aki övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta hitét, és rosszabb a hitetlennél.

5Móz 5:16, Tiszteld apádat és anyádat, ahogyan megparancsolta neked Istened, az ÚR, hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!

Ajánlott Írásaink: