9 Imádság Az Akadályok Leküzdéséért:

Amikor az élet kihívásai frontálisan érnek, az Úrra való tekintés a legjobb módja annak, hogy megtaláljuk a módját, hogyan győzzük le az életünkben lévő akadályokat.

Ha érdekelnek még hasonló rövid imák, akkor nézd meg a korábbi írásunkat is a 35 rövid esti imáról, amelyekkel békében zárhatod a napot.

Minden további nélkül, íme néhány nagyszerű ima a lelki harcodhoz és vigasztalásodhoz.

Az akadályok leküzdésére vonatkozó ima

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy kegyelmed mérhetetlenül nagy. Az örökkévalóságon keresztül az én javamra és minden néped javára munkálkodtál. Ismerjem meg hatalmadat és kegyelmedet, hogy legyőzzem az életemben lévő akadályokat. Legyenek az utamban álló dolgok a te határtalan hatalmad példái. Öltöztess fel engem erővel, ahogyan a te igaz nevedben élem az életemet. Járjak jól, és hozzak neked dicsőséget a földön. Legyek állhatatos, rendíthetetlen, mindig bővelkedő az Úr munkájában. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Erő az élethez ima

Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy erős és igaz vagy, és bővelkedsz az irántam való szeretetben. Amikor leküzdhetetlennek tűnő akadályokkal nézek szembe, kérlek, mutasd meg erődet, és adj nekem győzelmet és sikert. Életem minden napján azt kérem, hogy add meg nekem az erőt, amelyre szükségem van ahhoz, hogy lefussam az előttem álló versenyt. Imádkozom, hogy életem legyen bizonyságtétel kegyelmedről és szeretetedről. Adj erőt a kitartáshoz, erőt a győzelemhez és békességet, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Minden dicséret és tisztelet a tiéd legyen. Ámen.

Győzedelmes ima

Szerető Atyám, köszönöm, hogy te vagy a teremtőm, te teremtettél és szeretsz engem. Amikor úgy érzem, hogy elárasztanak az akadályok, amelyek az utamban állnak, emeld fel a szemem, hogy meglássam a te hatalmadat és dicsőségedet. Te vagy az Isten, aki a csillagokat a kezedben tartod, és mégis leérsz, hogy megáldj engem. Lássam a te mindent legyőző hatalmadat munkálkodni. Örvendezzek dicsőséges győzelmednek, dicsőítsem fenséges nevedet. Éljek szeretett gyermekedként, örökkévaló jóságodban részesülve. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Győzelmi ima

Hatalmas Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én sziklám és megváltóm. Te vagy a megbékélés Istene. Amikor egy helyzetben vagyok, és nem látom a megoldást, emlékeztess arra, hogy semmi sem áll a te kiengesztelő hatalmadon kívül. Ismerjem meg szeretetedet, és találjak bátorítást, hogy soha nem engedsz el. A kereszten Jézus végső győzelmet aratott a Sátán, a bűn és a halál felett. Éljek az e győzelem által kivívott szabadságban. Amikor kudarcokkal szembesülök, kérlek, hogy a kudarcot győzelemmé, a fájdalmat pedig dicséretté változtasd. Ámen.

Harcolj értem ima

Uram, Istenem, a te hatalmad megmarad minden nemzedéken át. A nehézségekben, amelyekkel szembe kell néznem, tudjam, hogy előttem jársz és harcolsz értem. Hadd pihenjek meg benned, miközben te vívod meg csatáimat. Ahogy Dávid legyőzte Góliátot, úgy hívlak téged, hogy győzd le az életemben lévő óriási akadályokat. Te vagy a szilárd alap, amelyre az életemet építem, tedd biztonságossá az eljövendő viharokban. Most pedig neked, aki sokkal bőségesebben tudsz cselekedni mindannál, amit kérek, legyen dicsőség minden nemzedékben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szuverén Király ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy Jézus vére által minden bűnöm megbocsátást nyert. Ezért bizalommal imádkozhatok hozzád, hogy meghallgatsz és cselekszel védelmemben. Törj le minden akadályt, amely a számomra tervezett utadon áll. A te szereteted csodálatos és soha nem fogy el, kérlek, hogy bőségesen áraszd ki az életembe. Útjaid kifürkészhetetlenek, Uram, hadd bízzak abban, hogy te irányítod lépteimet, és csak a te erődre van szükségem. Neked, a szuverén Királynak legyen minden dicsőség. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Erőteljes névimádság

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy végtelen hatalmadat az én javamra használod. Elhagytad a mennyei trónt, hogy belépj a mi világunkba. Hatalmad meggyógyította a betegeket és kiűzte a démonokat, kérem, hogy ugyanezt a hatalmat használd arra, hogy lerombold az előttem álló akadályokat. Fényed kiűzhet minden sötétséget, amely körülvesz engem. Szavad széttörheti a láncokat, amelyek lefognak engem. Ismerjem meg a szabadságot, amely benned van, és töltsön el a te szereteted, hogy olyan életet élhessek, amely méltó a te csodálatos nevedhez. Ámen.

Örök perspektíva ima

Örökkévaló Istenem, köszönöm, hogy bármit is tettem, nem merítettem ki kegyelmed készletét. Amikor egy zsákutcában állok, ahonnan nincs kiút, segíts, hogy szememet rád szegezzem. Köszönöm, hogy nem kell félnem semmilyen kárhozattól, mert Jézus bennem él, és én is benne élek. Éljem életemet azzal a reménnyel telve, hogy a te dicsőségeddel koronázol meg az örökkévalóságban. Adj nekem egy örökkévaló gondolkodásmódot, amely földi problémáimat a megfelelő perspektívába helyezi. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Akadályok legyőzése ima

Minden szeretet Istene, köszönöm, hogy a mennyei örömöt kiárasztod az életembe. Tölts el engem a te erőddel, hogy minden akadályt legyőzzek, és minden vihart túléljek. Hallgasd meg imámat, és bánj velem irgalmasan, Uram, könyörületes szíved szerint. Amikor elmém nyugtalan és bizalmam megrendül, hadd emlékeztess engem a nekem tett ígéreteidre. Szabadítsd meg szívemet a kudarctól való félelemtől, és adj áttörést jelenlegi helyzetemben. Te vagy a mindenható király, akinek uralma soha véget nem ér. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Isten hatalmának imája

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te vagy az én Megváltóm és Megváltóm. Miközben kihívásokkal nézek szembe, kérlek, hogy lépj be a körülményeimbe, és szabadíts meg minden bajból. Áldj meg engem, hogy áldás lehessek mások számára. Segíts, hogy úgy szeressek, ahogyan te szeretnél, úgy szolgáljak, ahogyan te szolgálnál, és olyan életet éljek, amilyenre terveztek. Kérlek, hogy alakítsd át az életemet, hogy hasonlítsak hozzád. Neked, Istenem, legyen dicsőség, fenség, uralom és hatalom minden idők előtt, most és mindörökké. A te hatalmas nevedben. Ámen.

Ajánlott Írásaink: