25 Bátorító Ima A Lelki Békéért:

A nyugtalan elme aggodalmat és nyugtalan lelket szül. Íme a 25 legbátorítóbb ima a lelki békéért, amelyeket használhatsz vagy megoszthatsz.

Ha érdekelnek még hasonló imák, akkor nézd meg a korábbi írásunkat is amelyben összeszedtünk még imákat a lelki békéért.

25 Ima a lelki békéért:

Imádság az elmém lecsendesítéséért

Köszönöm Neked, Istenem, Megváltóm, hogy hűségesen válaszolsz imáimra, ilyen csodálatos módon. Teremtőm, Te formáltad a hegyeket a Te hatalmaddal, és bízom benned, hogy gondoskodsz ezekről az aggodalmakról és gondokról, amelyek ellopják a békémet. Te lecsendesítetted a tomboló óceánokat, és most arra kérlek Téged, hogy csendesítsd le elmémet. Jézus, az Élet Kenyere nevében imádkozom, Ámen.

Lábadhoz teszem ima

Mindenható Istenem, amikor gondolataim felcsapnak, és megpróbálják megrendíteni a Benned való nyugalmamat, amikor aggodalom, izgatottság és félelem tör fel, hogy megzavarjanak, kérlek, emlékeztess arra, hogy imádságban mindent hozzád vigyek, hogy mindent a Te lábaid elé tegyek hálával a Te gondviselésedért és gondoskodásodért, hogy semmi se törje meg a nyugalmat és biztonságot, amelyet Benned birtokolok. Köszönöm Neked, irgalmas és kegyelmes Istenem, hogy minden kérésemet és terhemet Hozzád vihetem. Ámen.

Imádság a nyugtalan elmétől való védelemért

Uram, hozzád fordulok a nyugtalan elmétől való védelemért. Fordítsd felém a füledet, és szabadíts fel. Elmém el van nyomva, a félelem kegyetlen karmai között. Mindig dicsérni foglak Téged, mert velem voltál, gondoskodtál rólam, mióta anyám méhében voltam, és egész életemben Te voltál az én erőm és védelmem. És most ne tégy félre, ne hagyj el engem. Légy számomra, Istenem, a biztonság sziklája. Ámen.

Imádság a tiszta elméért

Ó, Istenem, a kerubok fölött trónolva mutasd meg ragyogó dicsőségedet. Mutasd meg nekem hatalmas hatalmadat. Jöjj, hogy megments engem, mert elmémet megzavarják az ellentmondásos gondolatok és a döntések, amelyeket meg kell hoznom. A Te arcod ragyogjon rám, és hozz tiszta elmét, amely mentes a zavarodottságtól, és bölcsességet, hogy tudjam, mit kell tennem. Tisztítsd meg előttem az utat, és ébressz fel engem, Mennyei Seregek Ura. Ámen.

Emelj ki engem a nyomorúságomból ima

Atyám, égre emelt kézzel imádkozom Hozzád, kérve, hogy emelj ki szorongásomból, és áldd meg elmémet tökéletes békével. Eláraszt a vágyakozás a Te segítséged után. Mélységes bajomban Téged kereslek, Uram. Felidézem mindazt, amit tettél, mert Te vagy a nagy csodák Istene! Istenem, szentek a Te utaid, és erős karoddal megváltottál engem. Ámen.

Imádság a kínoktól mentes elméért

Ó Uram, minden nemzetek vágya, Te megengedted, hogy sok szenvedésen menjek keresztül, de bízom abban, hogy Te újra vissza fogsz adni a bőséges élethez, és felemelsz a depresszió e mélységeiből. Kérlek, adj nekem kínoktól mentes elmét, és vigasztalj meg újra. Dicsőítelek Téged, mert hűséges vagy ígéreteidhez, Istenem, örömmel kiáltok, mert megváltottál engem. Ámen.

Imádság a Béke Urához

Béke Ura, szívből jövő vágyam, hogy minden időben és minden helyzetben a Te békédet add nekem. Köszönöm Neked, hogy a Te Jelenléted békével borít be, amikor Benned maradok, és a Te szavaid bennem maradnak. Uram, Te vagy az egyetlen igazi békességadó, és Te ismered a nyugtalanságot, amely szívemet gyötri. Kérlek, add meg nekem a Te áldott nyugalmadat a lelkemben. Minden tisztelet, dicsőség és dicséret a Te nevednek, Ámen.

Öntsd ki Jézus békéjét ima

Ó Istenem, én Erőm, kérlek, áraszd ki azt a békességet, amelyet Fiad, Jézus mutatott ki, amikor a földön járt. Öntsd ki a szív és a lélek nyugalmát, azt a rendíthetetlen nyugalmat, a csapások, az élet változásai és az élet minden nyomása és stressze ellenére. A Te békéd tartsa meg szívemet az áldozatokon, fájdalmakon és küzdelmeken keresztül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Imádság a béke ajándékáért

A szeretet és a béke Istene, kérlek, áldj meg a lelki és szívbéke ajándékával. Olyan hálás vagyok, hogy a békét, amit Te adsz, nem kaphatom meg senkitől és semmitől a világon. Nem kell félnem vagy nyugtalankodnom, mert a Te békéd az én örökségem, amint akaratomat összhangba hozom a Te akaratoddal. Dicsőítelek Téged, mert a Te békéd ad erőt, hogy a legvadabb félelmeimet is kordában tartsam. Ámen.

Imádság szívem mély nyugtalanságáért

Uram és Tanítóm, megvallom szívem mély nyugtalanságát. Kétségbeesetten szükségem van a lelki békére, amelyet csak Te adhatsz. Hálát adok Neked, hogy megáldottál Szentlelkeddel, hogy bennem lakozzék – a Te jelenléted bennem van, és a Te békéd elválaszthatatlan a Te jelenlétedtől. Uram, engedd meg, hogy szándékosan megragadjam a Te békédet, amely legyőz minden konfliktust és versengő vágyat. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében, Ámen.

Imádság a békét adó erőért

Egyetlen Igaz Istenem, ahogy egyszerű hittel megnyitom szívemet, fogadjam el a Te nyugalmadat. Miközben a Veled való közösség töretlen tudatában élek, kedves Atyám, akaratomat a Te akaratodnak alávetve és teljes függőségben élve Tőled, legyek a Te békét adó hatalmad középpontja és alapja. Örök hálában élek, hogy Fiad, Jézus nagy áldozata biztosította minden valódi béke igazi kezdetét, és tökéletes összhangba hozott minket Veled. Ámen.

Imádság Isten nyugalmáért, hogy behatoljon

Minden kegyelem Istene, azért imádkozom, hogy a Te pihenésed lényem gyökereiig hatoljon. Lelkem vágyik arra a nyugodt, csendes, bevehetetlen, mindent átható és központi nyugalomra, amely akkor jön el, amikor közvetlenül Veled vagyok, amikor Rád összpontosítok, és semmi sincs közöttünk. Szentlélek, kérlek, vezess engem erre a helyre, és győzz meg a bűnökről, amelyek gátolják ezt az egységet az én Urammal. Jézus nevében imádkozom, aki a Veled való helyes kapcsolatba hozott minket. Ámen.

Imádság a harmonizált természet csendjéért

Ó Isten, aki mindent összetartasz, könyörgök a harmonizált természet csendjéért, miközben Téged teszlek minden gondolatom és vágyam, igazságom, mindenem Urává. Csak akkor olvadnak el a kielégítetlen vágyak és a belső széthúzások. Krisztus, Téged fogadlak el elmém Fényének, vágyaim otthonának, erőfeszítéseim céljának. Te elég vagy nekem, Te vagy az én kincsem, Te vagy az én csendes megelégedésem. Ámen.

Imádság a belső viszályok gyógyulásáért

Uram és Mesterem, imádkozom, hogy gyógyítsd meg elmém belső viszályát. Úgy érzem, hogy széttöredezett vagyok mindazoktól a versengő erőktől, amelyek követelik a figyelmemet és nyugtalanságot hoznak. Uram, kérlek, lépj be elmémbe, és kösd mindezeket a Te kezed alá, és tereld őket a Te vezetésed alá. Szelíd vagy, mégis hatalmas, és kérlek, hogy nyugtasd meg viharos lelkemet. Jézus, az én Igaz Szőlőm nevében imádkozom. Ámen.

Imádság az igazi nyugalomért

Istenem, Te vagy a Legfelsőbb az egész teremtés felett. Kérlek, hogy adj nekem igazi nyugalmat, amikor békére törekszem másokkal. A Te Igéd arra tanít, hogy a konfliktusok alapvető oka a központi önzésünk. Ahogy isteni szereteted szívembe árad, tisztítson meg minden énközpontúságtól, és helyettesítsd azt a Te szelídségeddel, együttérzéseddel, könyörületességeddel, belátásoddal és türelmeddel. Legyek a Te békéd eszköze, és ezáltal kapjam meg a Te lelki békédet. Ámen.

Az Isten szuverenitásának való alávetettség imája

Uram, Te vagy az Első mindenben, és én átadom magam a Te uralmadnak akaratom felett. Kérem a menedéket a nyugtalanság e viharától, miközben megpihenek a Te szuverenitásodban, tudva, hogy minden együtt van azoknak javára, akik szeretnek Téged. Szentlélek, kérlek, emlékeztess arra, hogy semmi sem ingathatja meg azt a nyugodt békét, amely az én örökségem, ha emlékszem arra, hogy Te irányítasz, hogy Te értem vagy, és semmi sem lehet ellenem. Ámen.

Imádság a megnyugtató gyengédségért

Békességem Ura, hozzád jövök az élet rohanásától és elfoglaltságától teli elmével, amelynek összpontosításra és pihenésre van szüksége. Uram, kérlek, emlékeztess arra, hogy nem baj, ha csendben vagyok, mert akkor meghallom csendes, halk suttogásodat. Emlékeztess arra, hogy rendben van, ha csak ülök és elmélkedem Rólad és a Te ígéreteidről, mert ez az, ami megszabadít ebből a nyomorúságos állapotból. Hozd elém megnyugtató gyengédségedet. Ámen.

Imádság azért, hogy Isten békéje uralkodjon a szívemben

Mennyei Atyám, imádkozom, hogy a Krisztusból származó békesség uralkodjon a szívemben. Köszönöm, hogy arra hívtál el, hogy békességben éljek. Hálás vagyok, hogy Te minden szükségemet kielégíted, és hogy nem kell aggódnom vagy szoronganom a helyzetek miatt. Segíts, hogy ne izgasson fel az, amit mások tesznek vagy mondanak, hanem engedjek nekik, és bocsássak meg azoknak, akik megbántanak. Add meg nekem azt a szelídséget és türelmet, amelyre szükségem van a lelki békémhez. Ámen.

Imádság a lelkem egészségéért

Uram, köszönöm Neked a békédet, amely a Veled és a Krisztusban lévő testvéreimmel való egységből fakad. Imádkozom lelkem belső nyugalmáért és egészségéért. Köszönöm Neked a Te Lelked tanúságtételét, amely az én belső védelmezőm. Tudom, hogy lelkem akkor fog gyarapodni, ha tele vagyok a Te Igéddel és tudatában vagyok a benned lévő kegyelemnek. Jézus, az Isten és ember közötti közvetítőnk nevében, Ámen.

Imádság a túlterhelt szívért

Istenem, hallgasd meg kiáltásomat! Szívem túlterhelt. Csendesen várok Rád, győzelmemre, rendíthetetlen váramra. Amikor elmém darabokra törve érzi magát, hozzád jövök helyreállításért, és kiöntöm Neked szívemet. Bízom Benned minden időben. Köszönöm Neked, drága Uram, a Te hatalmadat és kimeríthetetlen szeretetedet, amely támogat és győzelemre vezet engem. Dicsőítelek Téged az örökkévalóságig, Ámen.

Megmentő ima

Kérlek, Istenem, ments meg engem! Gyere gyorsan, Uram, és segíts meg engem! Zavarodottnak és kétségekkel telinek érzem magam, és elmémben szorongó gondolatok cikáznak. Kérlek, siess segítségemre, Istenem! Te vagy az én Segítőm és Megváltóm; Uram, ne késlekedj! Hozz világosságot a gondolkodásban és nyugodt bizonyosságot. Köszönöm Neked, hogy amikor Téged kereslek, öröm és boldogság tölt el benned. Jézus, a Feltámadás és az Élet nevében, Ámen.

Imádság a csodák Istenéhez

Csodák Istene, kérlek, siess segítségemre! Továbbra is reménykedem a Te segítségedben, hogy nyugalmat teremtsek gondolataimban. Most is dicsőítelek Téged, tudva, hogy gyógyulást és szabadulást hozol. Megnyugszom a Te megmentő hatalmadban, és dicsőítelek hatalmas csodáidért. Igazságod, Istenem, a legmagasabb egekig ér. Ki tudna hozzád hasonlítani? Ámen.

Vezess engem a Te tanácsoddal Imádság

Uram, kérlek, könyörülj rajtam, mert szűkölködöm. Kérlek, ments meg és védj meg ezektől a szorongó gondolatoktól, amelyek elnyomnak és megtámadnak. Úgy érzem, hogy elveszítem a talajt a lábam alól, hogy a sötétségbe csúszom, és minden nap fájdalmat érzek. De amikor csendben leülök előtted, Szentlelked tanít engem, Te fogod jobb kezemet, és tanácsoddal vezetsz engem. Köszönöm, Jézus, hogy közbenjársz értem. Ámen.

Állítsd helyre az elmémet ima

Istenem, ki más van nekem a mennyben, mint Te? Egészségem megromlott, és lelkem gyenge, de Te, Istenem, maradj szívem ereje. Kérlek, állítsd vissza elmém tökéletes egészségét és teljességét. Te örökké az enyém vagy, és jobban vágyom Rád, mint bármi másra a földön. Uram, szuverén Uram, Téged tettelek menedékemmé. Jó a közelségedben lenni, Istenem. Mindenkinek el fogom mondani, hogy milyen csodálatos dolgokat teszel. Ámen.

Szabadíts meg ettől a tehertől ima

Istenem, erőm, szabadítsd meg vállamat ettől a tehertől. Te ismered az összes gondot és aggodalmat, amelyek uralják gondolataimat, és megnehezítik lelkemet. Szabadíts meg, Uram, hogy szívem és elmém megnyugodhasson. Tudom, hogy Te vagy a jó dolgok adományozója. Uram, hallgatni fogok Rád, és követni fogom vezetésedet, mert tudom, hogy Te utat készítesz ezen a pusztaságon keresztül. Ámen.

Ajánlott Írásaink: