25 Erőteljes Ima Hitért És Útmutatásért:

Ha naponta jársz és beszélgetsz az Úrral, az biztosítja, hogy az Ő akaratán belül élsz. Ezek az erőteljes imák a hitért és az útmutatásért minden egyes lépésnél bátorítani fognak téged.

25 ima útmutatásért és a hitünk megerősítéséért:

Hitben járni ima

Örökkévaló Atyánk, köszönöm a nemzedékeken átívelő hűségedet. Hit által látom hatalmas kezedet a teremtésben és néped életében a történelem során. Hit által gyermekeid követtek téged a pusztaságon keresztül. Hit által néped békéért és kegyelemért kiáltott hozzád. A Jézusba vetett hit által gyermekeid megmenekültek a bűntől. Segíts nekem, hogy higgyek ígéreteidben. Segíts, hogy rád szegezzem tekintetemet, miközben futok az élet versenyében. Segíts, hogy hitben és ne látás szerint járjak. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Útmutató ima

Teremtő Isten, te teremtettél engem, és te szeretsz engem. A körülményeim nem határoznak meg engem, az én identitásom a te gyermeked. Igéd azt mondja, hogy bár az emberek szívükben tervezik útjukat, te vagy az, aki megszabod lépteinket. Bármit is teszek ma, szerető szemed rajtam van, és megígérted, hogy vezetsz engem. Semmit sem tudok megtenni anélkül, hogy te ne adnál erőt hozzá. Szívem vágyai csak benned teljesedhetnek be. Vezesd lépteimet, Uram, hogy téged kövesselek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Hit Jézusban ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. Hallgasd meg a hitért mondott imámat. Amikor Jézus látta, hogy a béna embert leeresztik a tetőn keresztül, látta az ember barátainak hitét. Az ő hitük az volt, hogy Jézus képes tenni valamit a helyzetükkel kapcsolatban. Adj nekem is ugyanezt a hitet. Kérlek, segíts, hogy minden problémámmal és nyomással hozzád forduljak, tudva, hogy ha hozzád fordulok, te meg tudod változtatni a helyzetet. Te vagy a korok királya, halhatatlan, láthatatlan, az egyetlen Isten. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mutasd meg nekem a te útjaidat ima

Uram Jézus Krisztus, amikor bizonytalan vagyok, hogy mit tegyek, mutasd meg nekem a te utadat. Amikor nem tudom, merre forduljak, taníts meg a te ösvényeidre. Segíts, hogy figyeljek a te hangodra, amikor vezetsz engem az életben. A te igéd lámpás a lábamnak. Te vagy az én Megváltóm, te mentettél meg a bűntől, és kérlek, óvj meg attól, hogy bűnös döntéseket hozzak. Ragyogtasd be szereteted fényét zavarodottságomba. Hozz világosságot elmémbe. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Hűséges Atya imája

Hűséges Atyám, segíts, hogy hitem növekedjen, amikor emlékeztetsz a te hűségedre, amely soha nem szűnik meg. Segíts, hogy hitem növekedjen, amikor a keresztre nézek, és látom, hogy Jézus széttöri a bűn és a halál láncait. Segíts, hogy hitem növekedjen, amikor az üres sírra nézek, és látom Jézust diadalmasan feltámadni a sírból. Segíts, hogy hegyeket mozdítsak meg a hitben. Jézus Krisztus nevében minden lehetséges. Hitem a te szeretetedre és irgalmadra adott válaszként fog növekedni. Segíts, hogy életem minden részét rád bízzam. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Kövesd az utadat ima

Kegyelmes Mennyei Atyám, szavad azt mondja, hogy mindig vezetni fogsz engem. Engedd, hogy teljes szívemből rád támaszkodjak, ahelyett, hogy saját tökéletlen értelmemre hagyatkoznék. Adj világos útmutatást az életemben, Uram. Te kielégíted szükségleteimet, amikor csalódottnak érzem magam, és megerősítesz, amikor az élet elfáraszt. Segíts, hogy a te utadat kövessem, amikor a gyümölcsöző és örömteli életbe vezetsz engem. Ahogy alávetem magam neked, tudom, hogy te fogod irányítani az utamat, és bízhatok abban, hogy a te irányod mindig a legjobb út. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Növeld a hitemet ima

Hatalmas Isten, köszönöm, hogy hűséges vagy és minden ígéretedet teljesíted. Azt mondtad, hogy a hit Isten igéjének hallásából fakad. Nyisd meg a fülemet, hogy figyeljek a te szavadra. Segíts, hogy hallgassak és válaszoljak. Emlékeztess arra, hogy te megbízható vagy. Te soha nem hagyod cserben gyermekeidet. Növeld hitemet, hogy tudjam, sem halál, sem élet, sem angyalok vagy uralkodók, sem jelenvaló vagy jövőbeli dolgok, sem magasság vagy mélység, sem semmi más az egész teremtésben nem lesz képes elválasztani engem a te szeretetedtől. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Vezesd lépteimet ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy a világ világossága vagy, és a te utadon vezeted lépteimet. Igéd azt mondja, hogy ha teljes szívemből bízom benned, és nem támaszkodom saját értelmemre, minden utamon neked engedelmeskedem, akkor te egyengeted ösvényeimet. Vezesd szavaimat, gondolataimat és tetteimet. Te sokkal bőségesebben meg tudod tenni mindazt, amit kérek vagy elképzelek, a bennem munkálkodó erő szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Hittel teli ima

Mindentudó Jézus, köszönöm, hogy védelmeződ és gondviselőd vagy. A te igéd azt mondja, hogy hit által igazulok meg, nem pedig cselekedetek által. Nem azért engedelmeskedem neked, hogy kiérdemeljem az elfogadást, hanem a Jézusba vetett hit által vagyok elfogadva. Nem azért hallgatod meg imáimat, mert kiérdemeltem a meghallgatás jogát, hanem a Jézusba vetett hit miatt. Engedd, hogy hittel teljen meg a lelkem, és a hitnek ebben az életében találjam meg a szabadságot. Uram, áldj meg és tarts meg engem, tedd ragyogóvá az arcodat rám. Fordítsd felém arcodat, és adj nekem békességet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Irány ima

Szerető Atyám, kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy vezessen engem. Azt mondtad, hogy a te Lelked megtanít mindenre, és elvezet engem minden igazságra. Most vezetést és útmutatást kérek tőled, Uram, és imádkozom, hogy válaszolj kérésemre. Te egy tökéletesen jó Atya vagy, aki mindig csak jó ajándékokat ad gyermekeinek. Amikor túlterhelnek az előttem álló döntések, kérlek, add meg nekem azt a békességet, amely minden értelmet felülmúl. Tisztítsd meg elmémet, hogy teljes szívemből, teljes lelkemmel, teljes elmémmel és teljes erőmmel téged kövesselek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Mustármag ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ismered minden szükségemet. Te mondtad, hogy ha olyan kicsi a hitem, mint egy mustármag, akkor hegyeket tudok megmozgatni, hogy semmi sem lehetetlen számomra. Uram, a hitem olyan gyengének érzem, de köszönöm, hogy erős vagy. Nem a hitem ereje teszi meg a lehetetlent, hanem a te erőd. Engedd, hogy hitem növekedjen, ahogy bízom a te erődben. Veled semmi sem lehetetlen. Legyen kegyelmed a lelkemmel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Bölcsesség ima

Minden bölcsesség Istene, megígérted, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, kérjen téged, és te megadod nekünk azt a bölcsességet. Én most bölcsességet kérek tőled Uram. Segíts, hogy bölcs döntéseket hozzak, amelyek az én javamat és a te dicsőségedet szolgálják. Amikor nem tudom, merre menjek, kérlek, hogy érezzem a te jelenlétedet a közelemben, amely a helyes irányba vezet. Nem akarok nélküled menni sehová, Uram, mert a te jelenlétedben lenni a legjobb hely számomra. Védj meg a bajtól, és irányítsd lépteimet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A hit felemelkedik ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te vagy az az Isten, aki minden vihart le tud csendesíteni. A tanítványokhoz hasonlóan az én hitem is gyakran meginog, amikor körülnézek a körülményeimre. Segíts, hogy hitem felemelkedjen, mert tudom, hogy te velem vagy a vihar közepette is. Engedd, hogy megdöbbenjek a te fenségedtől és hatalmadtól. Miközben az élet szelei és hullámai ide-oda hánykolódnak bennem, hitem növekedjék, amint rád szegezem tekintetemet. Megvan a hatalmad, hogy egyetlen szavaddal bármilyen helyzetet átformálj. Éljek olyan életet, amely téged dicsőít. Hatalmas nevedben. Ámen.

Gondviselés ima

Teremtő Isten, te teremtettél engem, és jobban ismersz, mint bárki más. Jobban ismersz engem, mint én magamat. A te szemed figyelte fejlődésemet anyám méhében, és minden napom be van írva a te könyvedbe, mielőtt még megszülettem volna. Segíts nekem, hogy bízzak gondviselésedben, Uram. Te vagy az én gondviselőm és védelmezőm. Te vagy az én bölcsességem és az én világosságom. Vezesd gondolataimat, szavaimat és cselekedeteimet, ahogyan élem az életemet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Istenbe vetett bizalom ima

Teremtő Isten, te vagy a világegyetem alkotója és fenntartója. Testem minden sejtjét a te szavad tartja össze. Növeld hitemet, amikor emlékeztetsz a te megtartó erődre. Ahogy látom, hogy gondoskodsz minden teremtményedről, növekedjen bennem a hit, hogy te gondoskodsz minden szükségletemről. Kövessem Jézus szavait, és gondoljak arra, hogy a madaraknak táplálékot, a virágoknak pedig szépséget adsz, hagyva, hogy a teremtés táplálja hitemet. Bízzak gondviselésedben egész életemben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Útmutatás és béke ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy olyan terveid vannak velem, amelyek az én javamat és a te dicsőségedet szolgálják. Igéd azt mondja, hogy mindig vezetni fogsz engem, kielégíted szükségleteimet és megerősíted testemet. Adj nekem erőt, hogy Szentlelkedet kövessem, ahogyan vezetsz engem az életemben. Adj bölcsességet és útmutatást minden döntésemben, amellyel szembenézek. A te békességed, amely felülmúl minden értelmet, őrizze szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ha még szeretnél békéről szóló imákat olvasni, akkor nézd meg a korábbi írásunkat is a témában: 5 ima a lelki békéért

Erősítsd meg hitemet ima

Uram Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy hitünk szerzője és befejezője. Azt mondtad tanítványaidnak, hogy azért imádkoztál, hogy hitük ne veszítsen. Kérlek, Uram, erősítsd meg hitemet, hogy a bajok idején se vesszen el, hanem továbbra is ragaszkodjak hozzád. Azt is mondtad tanítványaidnak, hogy ezt a hitet arra kell használniuk, hogy egymást erősítsék. Használj fel engem, hogy segítsek megerősíteni barátaim és családom hitét, és hogy én is megerősödjek általuk. Segíts, hogy életem minden területén bízzak benned. Erőteljes neved által. Ámen.

Királyok Királya ima

Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy kegyelmes és könyörületes vagy, lassú a haragra és bőséges a szeretetben. Megígérted, hogy mindent a javamra fordítasz. Emlékeztess arra, hogy Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, hogy lakjon a szívemben, hogy vezessen, tanítson és emlékeztessen ígéreteidre. Legyek érzékeny arra, hogy meghalljam hangodat, és kövessem vezetésedet, bármerre is járj. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a lelkemmel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A hit hősei ima

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy hűséges vagy népedhez. Segíts, hogy hitem növekedjen, amint néped hitéből tanulok. Mint Noé, add meg nekem a hitet, hogy kövesselek téged, amikor körülöttem senki sem követ téged. Ábrahámhoz hasonlóan add meg nekem a hitet, hogy kövesselek téged egy ismeretlen jövőbe. Mint József, adj nekem hitet, hogy kövesselek téged, amikor úgy tűnik, hogy a dolgok nem a terv szerint alakulnak. Mózeshez hasonlóan adj nekem hitet, hogy kövesselek téged, amikor az előttem álló akadályok leküzdhetetlennek tűnnek. Növeld a hitemet, Uram. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Fény a sötétségben ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy minden igazi öröm forrása vagy az életben. Te mondtad, hogy aki kér, annak megadatik, aki keresi, megtalálja, és aki zörget, annak megnyílik az ajtó. Hallgasd meg imámat, és ragyogtasd rám életed fényét, miközben a sötétségben járok. Vezesd lábamat a béke ösvényére. Legyenek kedvesek előtted szájam szavai és szívem elmélkedése. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Példák a hit imájára

Jákob Istene, köszönöm, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. Segíts, hogy hitem növekedjen, amint néped hitéből tanulok. Adj nekem Dávidhoz hasonlóan hitet, hogy bízzak benned, amikor óriásokkal kell szembenéznem. A prófétákhoz hasonlóan adj nekem hitet, hogy bízzak a te szavadban. Máriához hasonlóan adj nekem hitet, hogy bízzak benned, amikor a világom a feje tetejére állni látszik. A tanítványokhoz hasonlóan add meg nekem a hitet, hogy bízzak benned, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy vártam. Alakítsd át az életemet, Uram, és tölts el hittel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szilárd alapítványi ima

Szerető Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én pajzsom és erőm. A Biblia azt mondja, hogy terveid és szándékod van velem, olyan terveid, hogy jólétben legyek, nem pedig rosszban. Kérlek, segíts, hogy rád tekintsek, hogy megalapozd lépteimet és megvilágítsd utamat. Lábaim álljanak a te szilárd alapodon, Istenem. Te vagy a remény Istene. Tölts be engem minden örömmel és békességgel a hitben, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjek a reménységben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Bizalom ima

Mindentudó Isten, köszönöm, hogy minden vágyamat és szükségemet ki tudod elégíteni. Igéd azt mondja, hogy a hit a remélt dolgok tartalma, bizalom a nem látható dolgokban. Kérlek, segíts, hogy a szememmel látható dolgokon túlra tekintsek, és bízzak benned. Krisztus lakozzék szívemben a hit által, hogy a szeretetben gyökerezve és megalapozva legyen erőm megismerni Krisztus szeretetét, amely felülmúlja az ismeretet. Töltsön be engem Isten egész teljessége. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Döntéshozó ima

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy a bőséges, örök élet ajándékát adod. Igéd azt mondja, hogy bölcsességet adsz mindenkinek, aki kér. Hallgasd meg bölcsességért való imámat és válaszolj, Uram. Vezess engem a ma meghozandó döntéseimben. Lelked vezessen engem minden döntésemben. Te sokkal bőségesebben tudsz cselekedni mindannál, amit kérek vagy elképzelek, a bennem munkálkodó erő szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Vigasztalás és béke ima

Örökkévaló Atyánk, köszönöm, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. Megígérted, hogy még ha a legsötétebb völgyben járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; vessződ és botod vigasztal engem. Emlékeztess arra, hogy minden jó az életemben tőled származik. Kövesselek téged egész életemmel, ahogyan te vezeted az utat a számomra legjobb élethez. A te békességed, amely minden értelmet felülmúl, őrizze szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ajánlott Írásaink: