11 Ima Segítségért A Nehéz Időkben:

Amikor túl sok a baj az életedben, hogy elviseld, ezen nagyszerű imák bármelyikének elmondása elvezet a megoldáshoz. Ezek a nagyszerű imák kiváló inspirációs forrást jelentenek, és arra bátorítanak, hogy ma is folytass személyes beszélgetést az Úrral.

11 ima a nehéz időkre:

Imádság segítségért

Uram, én Istenem, te vagy az én menedékem és erőm. Te vagy az én örökkévaló segítségem a bajban. Amikor úgy tűnik, hogy a világom összeomlik körülöttem, és életem viharai hánytorgatnak, vedd el a félelmemet. Amikor gyenge vagyok, te vagy az én erőm. Amikor sebezhető vagyok, te vagy a menedékem. Amikor segítségért kiáltok, te válaszolsz. Emlékeztess Uram, hogy mindig velem vagy, soha nem hagysz el és nem hagysz el. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Minden nevek fölött álló név ima

Uram Jézus Krisztus, te vagy a minden más nevet felülmúló név. Neved olyan, mint egy megerősített torony, amelyben biztonságot és védelmet találok. Ha bajban vagyok, a te nevedben békét találok. Amikor gyengének érzem magam, a te nevedben erőt találok. Amikor úgy érzem, hogy el vagyok nyomva, a te nevedben megnyugvást találok. Amikor úgy érzem, hogy minden oldalról nyomás vesz körül, a te nevedben stabilitást találok. Gyönyörű a neved, Uram, segíts, hogy rád támaszkodhassak. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Isten hatalmas keze ima

Teremtő Isten, a te kezed dobta a csillagokat az űrbe, és ugyanez a kéz nyúl le hozzám gyengéd érintéssel. Nincs erőm megbirkózni azzal a helyzettel, amivel szembenézek, kérlek, tarts meg engem igazságos jobb kezeddel. Nem tudom, mit tegyek, kérlek, segíts rajtam. Azt mondod, hogy nem kell félnem vagy megijednem, mert te vagy az én Istenem, és te velem vagy. Segíts, hogy a körülményeim közepette is megismerjem jelenlétedet, és erőt merítsek belőled. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Győzelmi ima

Mennyei Atyám, te vagy az én erőm és énekem. Méltó vagy minden dicséretemre, függetlenül attól, hogy milyenek a körülményeim. Amikor Jézus halálára és feltámadására tekintek, a legnagyobb győzelmet látom, amelyet már megnyertek értem. Imádkozom, hogy ebben a győzelemben találjak bizalmat, és hogy életemet a te szereteted fényében éljem, bármi történjék is körülöttem. Segíts, Atyám! Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Örökkévaló szeretet ima

Örökkévaló Isten, te soha nem mulasztod el megsegíteni népedet. A történelem során végig látjuk, hogy szeretetben cselekszel gyermekeiddel szemben. Amikor hozzád kiáltanak, te meghallgatsz és válaszolsz. Amikor kudarcot vallanak és elfordulnak tőled, te nem fordítasz nekik hátat. A bajok idején adj nekem szilárd lelket, és tölts el békességgel, amikor beléd vetem bizalmamat. Veled nem fogok összeomlani, mint a homokra épített ház, hanem szilárdan állok majd, lábam rajtad, az örökkévaló sziklán. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Nyugtasd meg félelmeimet ima

Örökkévaló Atyám, te ismered múltamat, jelenemet és jövőmet, semmi sem ismeretlen előtted. Amikor aggódom amiatt, ami előttem áll, kérlek, nyugtasd meg félelmeimet azzal a tudattal, hogy te előttem jársz. Soha nem leszek egyedül, mert te mindig velem leszel. Megígérted, hogy nem hagysz cserben és nem hagysz el, és te hűséges vagy, hogy minden ígéretedet megtartod. Vedd el a félelmemet, és helyettesítsd a végtelen szeretetedbe vetett hittel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Isten az én sziklám ima

Uram, sziklám és megváltóm, te mindent tudsz rólam. Megmentettél bűneimtől, nevemen szólítottál. Hozzád tartozom. Miközben átmegyek az élet viharain, te velem vagy. Te mondod, hogy nem fog elárasztani az árvíz, és nem emészt meg a tűz. Te vagy a Megváltóm életem minden területén. Te adsz nekem mindent, amire szükségem van. A lélegzet, amellyel ezt az imát imádkozom, a te ajándékod. Segíts, hogy rád támaszkodhassak. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

A Béke Hercege ima

Uram Jézus Krisztus, te vagy a béke fejedelme, te leheltél tanítványaidra és adtad nekik a te békédet. Kérlek, add meg nekem a te békédet a bajban. Amikor szorongok, emlékeztess arra, hogy igéd szerint nem kell aggódnom, hanem mindenben hozzád kell imádkoznom. A te békéd, amely felülmúlja az értelmet, megvédi majd szívemet és elmémet. Kérlek, add meg nekem ezt a békességet ebben az időben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Távolítsd el a félelmemet ima

Kegyesen szerető Atyám, te meghallgatod néped imáit. Kérlek, fordítsd füledet segélykiáltásomra. Ahogy téged kereslek, válaszolj és szabadíts meg minden félelmemtől. A félelmeknek, amelyek azzal fenyegetnek, hogy elnyomnak, nincs esélyük szerető hatalmad fényében. Amikor úgy érzem, hogy elvesztettem az irányítást, emlékeztess arra, hogy te irányítasz. Minden dolgot a javamra fordítasz, még akkor is, ha nem értem, hogyan lehetséges ez. Növeld a beléd vetett hitemet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Isten békéje ima

Minden békesség Istene, te vagy minden reménység forrása az életben. A körülményeim jelenleg messze nem békések, Uram, de a te békéd nem az a béke, amit a világ kínál. A te békéd képes túllépni azon a helyzeten, amelyben vagyok. Szívem nyugtalan, Uram, te mondtad, hogy el tudod venni a félelmemet. Add meg nekem a te békédet, és engedd, hogy átalakítsa elmémet, szívemet és cselekedeteimet. Nem látom a kiutat, de te utat tudsz teremteni. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ha még mindig a békét keresed, akkor nézd meg ezt a cikkünket is, amelyben összeszedtünk 5 imát a lelki békéért

Isten velem van ima

Hűséges Atyám, te soha nem hagytál el engem. Bár gyakran elkalandoztam tőled, te mindig mellettem maradtál. Veled az oldalamon nem fogok meginogni, bármit is dobjon az élet. Segíts nekem, hogy mindig téged helyezzelek a középpontba, aki vezeti utamat és megvéd a gonosztól. Miközben megtapasztalom e világ összetörtségét, frissítsd fel lelkemet, hogy továbbra is téged dicsérjelek. Nincs hozzád hasonló Isten, te méltó vagy minden dicséretemre. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ajánlott Írásaink: