25 Erőteljes Ima A Gyógyulásért, Vigasztalásért, Felépülésért És Erőért:

Az életben nincsenek garanciák. Sok olyan nyomorúságos és fájdalmas pillanattal fogunk szembesülni, amikor az Urat kell keresnünk, mint menedékünket és erőnket. Ezek a gyógyulásért, vigasztalásért, felépülésért és erőért szóló erőteljes imák megadják neked azt a bátorítást, amit a szükség órájában keresel.

25 Erőteljes Ima:

Gyógyító ima

Mennyei Atyám, hallgasd meg gyógyulásért szóló imámat. Köszönöm, hogy te vagy a feltámadás és az élet, a halálnak nincs hatalma feletted. Igéd azt mondja, hogy te leszel mindazok kiáltása, akik hozzád kiáltanak. Azt mondod, hogy elküldöd szavadat és meggyógyítod őket. Növeld hitemet, hogy a te kimeríthetetlen szeretetedet hívhassam segítségül a gyógyulásért és a gyógyulásért, amire szükségem van. Uram, áldj meg és tarts meg engem, tedd ragyogóvá arcaidat rám. Fordítsd felém arcodat, és adj nekem békességet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Gyógyulási ima

Mennyei Atyám, azt mondod, hogy kérjek tőled bármit, amire szükségem van. Aki kér, annak megadatik. Aki keres, megtalálja. Aki kopogtat, annak kinyílik az ajtó. Ma gyógyulást és gyógyulást kérek tőled. Te vagy minden reménység Istene, ezért rád tekintek a szükség idején. Te vagy a gyógyító Isten, kérlek, hozz gyógyulást. Te vagy a Vigasztaló, kérlek, hozz vigasztalást. Te vagy az élő víz forrása, segíts, hogy benned találjam meg az életet teljes teljességében. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Állítsd helyre az egészségemet ima

Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy te vagy az én sziklám és erődöm, mindig menedéket találok nálad. Te mondtad, hogy te vagy az Isten, aki megbocsátod bűneimet és meggyógyítod betegségemet, megváltod életemet a gödörből, és szeretettel és könyörületességgel koronázol meg. Hallgasd meg imámat, amint hatalmas nevedet segítségül hívom, és állítsd vissza teljes egészségemet. Sem halál, sem élet, sem angyalok vagy uralkodók, sem jelen vagy jövő dolgok, sem magasság vagy mélység, sem semmi más az egész teremtésben nem lesz képes elválasztani engem a te szeretetedtől. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Erőt a fáradtaknak ima

Uram, Istenem, köszönöm, hogy ismered minden szükségemet. Megígérted, hogy erőt adsz a megfáradtaknak, és növeled a gyengék erejét. Kérlek, segíts, hogy erőt meríthessek a te erődből, amikor gyengének érzem magam, hogy gyógyulásodban részesüljek, amikor fájdalmat érzek, és hogy megismerjem vigasztalásodat nyomorúságom közepette. Te vagy a kitartás és a bátorítás Istene. Segíts, hogy tökéletes harmóniában éljek veled, és dicsőítselek gondolataimmal, szavaimmal és tetteimmel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Fenntartó erő ima

Teremtő Isten, te olyan világot teremtettél, ahol nincs betegség, fájdalom és halál, de a bűn miatt ezek mindenkit érintenek a világon. Nem tudom irányítani azokat a dolgokat, amelyek velem történnek, beléd kell kapaszkodnom. Amikor egészségügyi problémákat tapasztalok, emlékeztetnek arra, hogy mennyire függök a te megtartó erődtől. Te tudsz egészséget hozni a testemnek és gyógyulást a csontjaimnak. Vissza tudod adni az erőmet, reményt tudsz adni a küzdelmemben. Köszönöm, hogy életem minden területét a te szerető kezedre bízhatom. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Tarts meg engem ima

Szerető Atyám, köszönöm, hogy te vagy az élet minden igazi örömének forrása. Te mondtad, hogy nincs mitől félnem, ha te velem vagy. Veled mellettem nem fogok megijedni, te megerősítesz és meggyógyítasz, igaz jobb kezeddel támogatsz engem. Kérlek, állítsd helyre az egészségemet, Uram. Te vagy a reménység Istene. Tölts be engem minden örömmel és békességgel a hitben, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjek a reménységben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Gyógyító erő ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy hűséges vagy minden ígéreted teljesítéséhez. A Biblia azt mondja, hogy te vetted magadra fájdalmamat, te viselted szenvedésemet, te átszúrtattál vétkeimért, te összetörtél vétkeimért, büntetésed békességet hoz nekem, és sebeid által meggyógyultam. Engedd, hogy gyógyító hatalmad által helyreálljak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velem mindig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Könnyíts a fájdalmamon ima

Uram Jézus Krisztus, Királyok Királya, te teremtettél mindent, és te tartasz fenn mindent. Enyhítsd fájdalmamat és erősíts meg, amikor úgy érzem, hogy képtelen vagyok továbblépni. Azt mondod, hogy az igaz ember imája erős és hatékony. Emlékeztess arra, hogy bűneimet kiengesztelted, és tökéletes igazságodba öltöztettél. A te igazságosságodba vetett bizalmam alapján imádkozom, nem a sajátom alapján. Irgalmasságodban, Uram, hallgasd meg imámat, és fordítsd felém arcodat. A te hatalmad elég nagy ahhoz, hogy meggyógyítson minden betegséget, és kérlek, nyújtsd felém gyógyító kezedet. Hatalmas nevedben. Ámen.

Az élet teljessége ima

Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én pajzsom és erőm. Te mondtad, hogy neked van hatalmad helyreállítani egészségemet és megadni nekem az élet teljességét. Szeretetedben megóvsz a pusztulástól. Gyógyíts meg engem, és használd fel a szenvedésem idejét arra, hogy növeld beléd vetett hitemet. Krisztus lakozzék szívemben a hit által, hogy a szeretetben gyökerezve és megalapozva legyen erőm megismerni Krisztus szeretetét, amely felülmúlja az ismeretet. Töltsön be engem a te teljes teljességed. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Vigasztaló ima

Csodálatos Tanácsadó, köszönöm, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el engem. Megígérted, hogy vigyázol rám, és hogy meggyógyítasz. Azt mondtad, hogy útmutatást adsz és visszaadod a gyötrelemben szenvedők vigasztalását. Hozz nekem békét és gyógyulást, Uram. Köszönöm, hogy mindig közel vagy, és füled kész meghallgatni imámat. Sokkal bőségesebben tudsz cselekedni, mint amit kérek vagy elképzelek, a bennem munkálkodó erő szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Gyógyító érintés ima

Gyógyító Isten, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. A Biblia azt mondja, hogy minden szükségemet kielégíted a Krisztus Jézusban való dicsőséged gazdagsága szerint. Nézd meg ma testi, érzelmi és lelki szükségleteimet, Uram, és nyújtsd ki gyógyító érintésedet. Emlékeztess arra, hogy nincs semmi, amivel találkozom, ami a te irányításodon kívül esik, és nincs semmi, amit tettem, ami szereteted hatókörén kívülre vinne. A te békességed, amely minden értelmet felülmúl, őrizze szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Nem kell többé könnyeket hullatni ima

Hűséges Atyám, köszönöm, hogy ismersz és szeretsz engem. Igéd azt mondja, hogy eljön a nap, amikor letörlöd minden könnyemet a szememről. Azon a napon nem lesz többé sírás, fájdalom, bűn és halál. Adj nekem erőt a kitartáshoz, és a reményt, hogy te majd vigasztalást hozol nekem. Krisztus igéje lakozzék bennem gazdagon, tanítva engem minden bölcsességre. Bármit teszek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyek, hálát adva az Atya Istennek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Könyörületes Isten imája

Uram Jézus Krisztus, te vagy a könyörületesség Istene. Amikor tömegek gyűltek köréd, könyörögtek neked, hogy a betegek csak köpenyed szélét érintsék meg. Te nem utasítottad el őket, hanem könyörületesen tekintettél rájuk, és meggyógyítottad őket. Most eléd hozom szükségemet, és arra kérlek, hogy ismét nézz rám könyörületesen és gyógyíts meg. Megvan a hatalmad, hogy bármilyen helyzetet megfordíts. Olyan hittel kiáltok hozzád, amely tudja, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Újítsd meg az erőmet ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy akik benned reménykednek, azoknak megújul az erejük. Szárnyakon szárnyalnak majd, mint a sasok; futnak és nem fáradnak el, járnak és nem fáradnak el. A te igéd életet ad azoknak, akik hallgatnak rád, és egészséget a testnek azok számára, akik téged hívnak segítségül. Kérlek, segíts, hogy hittel imádkozzam hozzád, hogy meghallgatsz. Segíts, hogy növekedjek és bővelkedjek a mások iránti szeretetben. Add, hogy szívemet szentségben feddhetetlenné tedd előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Béke ima

Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy ha a legsötétebb völgyben járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; botod és botod vigasztal engem. Emlékeztess arra, hogy kegyelmed az én erőm a szükség idején, szereteted az én reményem a nyomorúság idején. Te vagy a békesség Istene. Szentelj meg engem teljesen, és tartsd meg egész szellememet, lelkemet és testemet feddhetetlennek az Úr Jézus Krisztus eljövetelekor. Te, aki elhívtál engem, hűséges vagy mindvégig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Vigasztalás a szívemben ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy bölcsességet adsz mindenkinek, aki kér. A Biblia azt mondja, hogy ha valaki beteg, vallja meg bűneit, és imádkozzanak egymásért, hogy meggyógyuljanak. Megvallom neked bűneimet Uram, és kérem bocsánatodat. Ahogy imádkozom hozzád magamért és másokért, add, hogy meggyógyuljak. Az Úr Jézus Krisztus, aki szeretett engem és kegyelem által örök vigaszt és jó reménységet ad, vigasztalja meg szívemet és erősítsen meg minden jó cselekedetben és igében. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Adj nekem nyugalmat ima

Mindentudó Isten, köszönöm, hogy mindazok, akik megfáradtak és megterheltek, hozzád jöjjenek, és te megnyugvást adsz. Könnyű a te igád és könnyű a te terhed. Igéd azt mondja, hogy az igaz ember imája erős és hatékony. Uram, nem bízom a saját igazságomban, de hálás vagyok, hogy Jézus igazságába öltözve állok előtted. Kérlek, segíts, hogy imádkozzak a szükségleteimért, tudva, hogy imáim erőteljesek és hatékonyak. Te vagy a korok királya, halhatatlan, láthatatlan, az egyetlen Isten. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Teljes erővel imádkozni

A világmindenség Istene, köszönöm, hogy közel vagy mindazokhoz, akik téged hívnak, mindazokhoz, akik igazságban hívnak téged. Ahogy Jézus keresztjére nézek, látom a bűn halálát és az igazságos életet. Gyógyulásomat a te sebeidben találom meg. Kérlek, segíts, hogy teljes erőre kapjak. Te vagy a királyok uralkodó Királya és az urak Ura, akinek egyedül van halhatatlansága, aki megközelíthetetlen világosságban lakik. Neked legyen tisztelet és örök uralom. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Gyógyulás és felépülés imája

Mennyei Atyánk, a te igéd azt mondja, hogy ha valaki bajban van, imádkozzon. Ha valaki boldog, énekeljen dicsőítő énekeket, és ha valaki beteg, imádkozzon az Úr Jézus nevében. Ma a gyógyulásomért és a gyógyulásomért szeretnék imádkozni. Azt mondod, hogy a hittel felajánlott ima meggyógyítja a beteget, ezért ezt az imát hittel ajánlom fel neked. A hitem nem az imám erejében van, vagy bármiben, amit tenni tudok, hanem a te jellemedben és hatalmadban bízom. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Egészség ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy harcolsz értem, amíg megmaradok mozdulatlanul, benned gyökerezve. Imádkozom, hogy harcolj a gyógyulásomért és a felépülésemért ebben az időben. Gyógyíts meg belsőleg és külsőleg. Gyógyítsd meg lelkemet, testemet és szellememet. Segíts, hogy kegyelmedben és irgalmadban bőséges életet találjak. Alakítsd át az életemet, Uram. Te vagy a békesség Istene, a juhok nagy pásztora. Készíts fel engem minden jóval, hogy a te akaratodat teljesíthessem. Működj bennem, hogy kedves legyek előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Ébressze fel a lelkemet ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem kell semmiért aggódnom, hanem minden helyzetben neked kell bemutatnom kéréseimet. Te képes vagy gyógyulást hozni. Képes vagy visszaadni az erőmet. Képes vagy újraéleszteni a lelkemet. Képes vagy megszüntetni a félelmemet. Képes vagy megóvni engem a botlástól, és nagy örömmel bemutatni engem feddhetetlenül dicsőséged színe előtt. Neked, Istenem, legyen dicsőség, fenség, uralom és hatalom minden idők előtt, most és mindörökké. A te hatalmas nevedben. Ámen.

Minden nevek fölött álló név ima

Uram Jézus, a minden nevet felülmúló név, köszönöm, hogy könyörületesen tekintesz népedre. Legyek olyan, mint a leprás, aki egyszerű hittel jött hozzád, és kérte, hogy gyógyuljon meg. Te szeretettel néztél rá, és meggyógyítottad. Most én is ugyanilyen hittel állok eléd a te hatalmadba és irgalmasságodba vetett hittel. Hálával válaszoljak neked. Életem legyen tele hálával a te szeretetedért. Te szerettél engem és megszabadítottál bűneimtől a te véred által. Neked dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Csodálatos nevedben. Ámen.

Mindig jelenlévő segítség ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én örökkévaló segítségem a bajban. Hallom Jézus szavait: Ne félj, csak higgy, és meggyógyulsz. Vedd el félelmemet és hitetlenségemet, segíts, hogy bízzak a te hatalmadban, amely gyógyulást és helyreállítást hoz. Növeld benned való hitemet, hogy tisztábban lássam munkádat. Növekedjem Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neked legyen a dicsőség most és az örökkévalóság napjáig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Gyógyítsd meg a beteget ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. Elküldted tanítványaidat azzal a paranccsal, hogy gyógyítsák meg a betegeket, támasszák fel a halottakat, tisztítsák meg a leprásokat és űzzék ki a démonokat. Mindezt a bennük és általuk munkálkodó hatalmas hatalmadnak köszönhetően tudták megtenni. Kérem, hogy ugyanez a hatalom érintse meg az én életemet is, és adja meg a gyógyulást és a gyógyulást, amire szükségem van. Számodra semmi sem lehetetlen. Többre vagy képes, mint amit kérni vagy elképzelni tudok. Terjeszd ki gyógyító érintésedet rám, Uram. Hatalmas nevedben. Ámen.

Gyógyító fény ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy minden vágyamat és szükségemet ki tudod elégíteni. Igéd azt mondja, hogy azok számára, akik tisztelik nevedet, az igazságosság napja gyógyító sugarakkal kel fel. Add, hogy fényed ragyogjon rám ebben az időben, és állítsd vissza teljes egészségemet. Kérlek, segíts, hogy erőt találjak benned, bármilyenek is legyenek a körülményeim. Legyen velem kegyelem, irgalom és békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a Fiútól és a Szentlélektől az igazságban és a szeretetben. Ámen.

Ajánlott Írásaink: