25 Erőteljes Ima A Kitartásért:

Ha nehéz idők jönnek, vagy ha valami, amiért keményen dolgoztál, nem történik olyan gyorsan, mint ahogy azt gondolod, nehéz lehet továbblépni.

Íme a 25 legerősebb ima a kitartásért:

Kitartás az isteni bizalomban ima

Atyám, a Te szavad megbízható és minden dicséretre méltó. Szavad igaz, és ígéreteid hűségesek. Amikor a nehézségek félelmet keltenek a szívemben, tudom, hogy hozzád fordulhatok segítségért. Rád bízom az életemet. Nem kell félnem, mert nincs semmi, amit egy egyszerű ember tehetne velem. Amikor bajok jönnek, kérlek, emlékeztess arra, hogy mindig bízzak Benned. Amikor nehézségek merülnek fel, taníts meg arra, hogy folyamatosan Rád hagyatkozzam. Amikor az előttem álló kihívások nyomasztónak tűnnek, vigyél át kegyelmed által. Ámen.

Kitartás Isten ereje által ima

Mindenható Atyánk, Benned, a mi Istenünkben találjuk meg azt a támaszt, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni az életben. Összegyűjtjük az erőt, amire szükségünk van, hogy elviseljük az élet nehézségeinek elviselését. Saját fizikai képességeink és motivációs késztetéseink sokszor cserben hagyhatnak bennünket, de Te hűségesen megmentesz minket. Te vagy az erő forrása, amelyre a legnagyobb szükségünk van. Szabadítsd meg szívemet a félelemtől, tudva, hogy Te mindig velem vagy. Tisztítsd meg elmémet a nyugtalanító gondolatoktól, tudva, hogy Te vagy az én Mindenható Istenem, szívem Alapsziklája és Erőssége. Ámen.

Bizalom Istentől ima

Istenem, Te hűséges és igazságos vagy mindenben, amit teszel. A Te szavad igaz. Ígéreteid megszeghetetlenek. A Te munkád megbízható. Segítsd, hogy szívem megőrizze és ápolja ezeket az igazságokat, hogy a Te ígéreteidből és biztosítékaidból merített erővel, magabiztosan állhatok ki küzdelmeimben. Irányíts el engem a kételyeimtől és attól a hajlamomtól, hogy türelmetlenül vegyem kezembe a dolgok irányítását. Óvj meg attól, hogy pusztán emberi megértésre és képességekre hagyatkozzam. Taníts meg arra, hogy Rád összpontosítsak, és teljes bizalmat találjak Benned. Ámen.

Kitartás és béke a szükség idején Imádság

Uram, Te árasztasz belénk belső erőt, amire szükségünk van. A Te erőd által képesek vagyunk mindent elviselni. Azáltal, hogy bízunk a Te Igédben, és igyekszünk úgy élni, ahogyan Te megparancsoltad, békességet és megelégedettséget tanulunk minden körülmények között. Megelégedettséget találunk, akár bőség, akár hiány van. Amikor az élet nehéz, és anyagilag szűkölködünk, taníts meg minket arra, hogy bízzunk és kitartsunk ezekben a nehéz időkben, szemünkkel rád tekintve, hogy irányt mutassunk. Érezzük, hogy jelenléted teljessége lakozik bennünk, miközben rád várunk, hogy átsegíts minket a pénzügyi nehézségeken. Ámen.

Isten bölcsességében bízva ima

Kedves Atyám, a Te utaid meghaladják a mi felfogóképességünket, és a Te bölcsességed meghaladja a mi értelmünk határát. Engedd meg, hogy teljesen átadjuk magunkat neked, bízva az általad kijelölt úton. Lehet, hogy nem értjük teljesen a gondjainkat, de tudjuk, hogy mérhetetlen bölcsességedben tökéletesen megtervezted a dolgokat, és a mi érdekeinket tartod szem előtt. Engedd meg nekünk, imádkozom, hogy bölcsességedből merítsünk, hogy a Te szemszögedből lássuk a dolgokat, és megerősödjünk, hogy továbbra is a Te akaratodat kövessük. Ámen.

Kitartás a reményben (megígért jutalmak) ima

Bőkezű Atyám, Te igazságos Isten vagy, igazságos a Te bánásmódodban és kegyes azokhoz, akik engedelmeskednek Neked és a Te tiszteletedre élnek. Újra és újra emlékeztetsz minket arra, hogy az élet nem lesz mindig kényelmes vagy könnyű, és szeretettel figyelmeztetsz minket, hogy legyünk éberek az akadályok előtt, és számítsunk a nehézségekre. De biztosítasz minket állandó jelenlétedről, hűséges támogatásodról és kegyes jutalmaidról is. Segíts nekünk kitartani, tudva, hogy a Te Igéd igaz, és a Te jutalmad biztos, itt és most, és a túlvilági életben is. Ámen.

Kitartás a személyes növekedésért ima

Mennyei Atyánk, a Te utaid tökéletesek, és beteljesítik igaz terveidet. A nehéz megpróbáltatások, amelyeket időnként megengedsz nekünk, hogy elviseljünk, először rejtélyesnek és érthetetlennek tűnnek, de végül olyan eredményeket hoznak, amelyekre mi magunk is vágyunk. Taníts minket arra, hogy mindig bízzunk abban, ahogyan Te vezetsz minket az élet leckéin keresztül. Segíts nekünk, hogy következetesen lássuk, hogy hitünk próbatételei azt az állhatatosságot hozzák létre, amelyre nagy szükségünk van. Engedd, hogy felismerjük, hogy folyamatos kitartásunk az érettséghez és az istenfélelemhez vezet, amelyet Te annyira kívánsz az életünkben. Ámen.

Kitartás és bölcsesség a kapcsolatok kezelésében Imádság

Szerető Isten, a Te bölcsességed tökéletes. A Te tudásod abszolút. Te lehetővé teszed számunkra, hogy útjainkat és kapcsolatainkat jobb perspektívából lássuk. Segítesz nekünk felismerni, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy kitartóak legyünk és legyőzzük a kapcsolati konfliktusokat. Bölcsességed segít nekünk jobban megérteni önmagunkat és másokat. Rád bízom a segítséget és az erőt, hogy ma képes legyek megoldani a szeretteimmel fennálló konfliktusokat. Segíts, hogy soha ne mondjak le róluk, és ők se mondjanak le rólam. Adj türelmet és megértést, hogy hasznos kompromisszumokat és áldozatokat tudjunk hozni a jobb kapcsolat érdekében. Ámen.

Annak megértése, hogy Isten mindig emlékszik az imára

Hűséges Atyánk, Te mindig emlékszel fáradozásainkra, küzdelmeinkre, nehézségeinkre és szenvedéseinkre, amikor arra törekszünk, hogy szilárdan megmaradjunk a Te dicsőségedért való életben. Te látod, hogyan törekszünk arra, hogy még inkább olyanok legyünk, mint Te. Segíts, hogy erre az igazságra összpontosítsunk, és adj bátorságot, hogy a Benned való reménységünk teljes bizonyosságával haladjunk előre, tudva, hogy a hit és a türelem által végül teljesen megvalósítjuk és megtapasztaljuk ígéreteidet. Ámen.

Jézusra összpontosító ima

Uram, Te vagy hitünk forrása és az, aki végső tökéletességre juttatja azt. Te tetted ezt lehetővé azzal, hogy igazságtalan halált szenvedtél, és megengedted, hogy megszégyenítsenek a kereszten. Elhagytad a mennyei kényelmet, hogy Te magad legyél számunkra a szenvedés és az állhatatosság példája. Amikor az élet kihívásaival és viszontagságaival szembesülünk, segíts, hogy tanuljunk Tőled, és arra összpontosítsunk, amit értünk tettél. Taníts minket arra, hogy türelmes kitartással fussuk az élet számunkra kijelölt útját. Ámen.

Isten szüntelen szeretetétől megerősödve Imádság

Atyám, Te vagy a mi örökké hűséges és szerető Istenünk. Te kivétel nélkül gondoskodsz rólunk. Te támogatsz bennünket minden körülmények között. Amikor szorongó gondolatok gyötörnek, Te vigasztaló jelenléteddel felvidítasz. Amikor a kétségek és a gyengeség elbizonytalanítanak, Te fenntartasz engem kimeríthetetlen szereteteddel. Ha nem lennél állandó segítségem, depresszióba és kétségbeesésbe zuhantam volna. Emlékeztess állandóan állhatatos szeretetedre, és add meg nekem az elszántságot, hogy kitartsak a nehézségeken keresztül, mert a Te szereteted soha nem szűnik meg, és a Te segítséged soha nem szűnik meg. Ámen.

Kitartás a munkámban ima

Atyám, Te helyreállítasz és megerősítesz minket, miután szenvedéseket tapasztalunk. Te építesz fel minket újra a nehézségeink után. Bár sokszor nehézségeken megyünk keresztül, és sokszor érezzük magunkat legyőzöttnek, mégis biztosak vagyunk szerető gondoskodásodban. Kegyelmed által legyőzhetünk, amíg kitartóak vagyunk. Segíts, hogy mindezeket szilárdan szem előtt tartsam, amikor mindennapi munkámat végzem. Tarts meg erősnek és kitartónak, miközben kezelem felelősségeimet és kötelességeimet. Adj energiát, amikor fáradt vagyok. Legyek rendíthetetlenül eltökélt az életben kitűzött céljaim elérésében. Ámen.

Türelmesen kitartó ima

Teremtő Isten, mindannyian a Te kezed művei vagyunk. Te vagy a fazekasunk, mi pedig az agyag. Azt szeretnéd, hogy önmagunk lehető legjobb változatává formálódjunk. Az élet nehézségein keresztül Te lassan, precízen formálsz minket. Segíts nekünk, hogy türelmesen szembenézzünk a megpróbáltatásokkal és kitartóan elviseljük a megpróbáltatásokat, tudva, hogy ezekben a szenvedésekben Te azon dolgozol, hogy megalkossuk a Te remekművedet. Taníts meg minket arra, hogy a megpróbáltatásokkal szemben nyugodtak és türelmesek legyünk, és mint az agyag, készségesen és bizalommal engedjük alá magunkat a fazekas kezének. Ámen.

Állhatatosan Isten ereje által ima

A remény Istene, Te vagy a mindenható Isten. A Te hatalmad a legfőbb, és Te páratlan vagy. Köszönjük Neked, hogy kegyesen megadod nekünk azt a kiváltságot, hogy a Te dicsőséges hatalmad szerint erőt kapjunk. Kérünk, adj nekünk elég erőt, hogy elviseljük az élet megpróbáltatásait, hogy ne essünk kísértésbe feladni. Adj nekünk bátorságot és bizalmat, hogy türelmesen nyugodtak tudjunk lenni a szorongatások közepette, és ne essünk kétségbeesésbe és reménytelenségbe. Túláradó örömmel köszönjük szeretetteljes felhatalmazásodat és az általa hozott békességet. Ámen.

Isten ígérete által fenntartott siker imája

Atyám, Te kegyesen adsz nekünk lehetőségeket az életben, és nagylelkűen jutalmazod azokat közülünk, akik felnőnek ezekhez az alkalmakhoz. De tudjuk, hogy az élet kihívásai néha nyomasztóak lehetnek. Időnként demoralizálóak lehetnek, elszívják az energiánkat és legyengítik a lelkünket. Te azonban ígéretet tettél nekünk a kellő időben bekövetkező sikerre, ha kitartunk erőfeszítéseinkben és kitartunk céljaink mellett. Bátoríts minket ezzel az igazsággal, hogy ne fáradjunk el, mert biztosan tudjuk, hogy erőfeszítéseink gyümölcsöt fognak hozni. Ámen.

Kitartás a betegség alatt ima

Mennyei Atyám, Hozzád menekülök, mert Te vagy az én sziklám és erődöm. Megvédesz, amikor elnyomnak, és megvédesz a bajban. Te vagy az én pajzsom. Ma ezt az igazságot követelem. Emlékezzek arra, hogy ki vagy Te, és mit teszel értem a betegség idején. Miközben megbirkózom a fizikai és szellemi korlátokkal, ne csüggedjek el, és ne szenvedjek vereséget. Tartsd szem előtt, hogy benned új erőre kapok, és megújul a kitartásra való akaratom. Ámen.

Istenre támaszkodva az irányításért ima

Mennyei Atyám, Te vezeted azoknak az útját, akik gyönyörködnek benned. Időnként a gondok összezavarják elmémet, és a problémák félrevezetik és elbizonytalanítják szívemet. Alázatosan könyörgök világos útmutatásodért. Add, hogy szavaid megértést adjanak nekem. Vezess engem az igazság útjára, hogy megismerjem a Te akaratodat és irányodat az életemre nézve. Erősíts meg, hogy kitartsak a helyes úton, tudva, hogy bár megbotlok és elesek, Te mindig ott leszel, hogy segíts felállni. Ámen.

Kitartás Isten gondviselése alatt Imádság

Gondoskodó Atyánk, Te hűségesen őrködsz felettünk, soha nem szűnsz meg gondoskodni arról, hogy biztonságban legyünk, és soha nem veszed le rólunk a szemed, miközben őrzöl minket. Bár bajba kerülhetünk, tudjuk, hogy Te továbbra is erőt adsz nekünk, hogy szilárdan a helyes irányba tartsuk lábunkat. Amikor küszködünk, add meg nekünk a békességet, hogy felismerjük, Te megszabadítottad utunkat a felesleges problémáktól. A megpróbáltatásokkal szemben tarts meg minket szilárdan, hogy kitartsunk a Te hűséges jelenléted bizonyossága által. Ámen.

Kitartás az örömteli reményben ima

Drága Istenünk, reménységünk benned horgonyozódik le, mert egyedül Te vagy méltó erre a bizalomra és függésre. A Te hatalmad mérhetetlen, és a Te bölcsességed felfoghatatlan. A Te terveid velünk tökéletesek, és a Te munkád az életünkben csodálatos. Ez az okunk az örvendezésre, mert Te vagy a mi Istenünk, és örökkévaló szeretettel gondoskodsz rólunk. Veled az oldalunkon kitarthatunk, és bizalommal nézhetünk szembe az élet nehéz kihívásaival, teljes tudatában annak, hogy az állandó imádságban örömre lelünk, mivel benned reménykedünk. Ámen.

Kitartás a kudarc után ima

Üdvösségem Istene, Te vagy az én Megváltóm és Szabadítóm. Te mentesz meg, amikor bajban vagyok. Te vagy a reménységem a kudarc közepette. Alázatosan járulok Hozzád, átadva félelmeimet, kétségeimet és aggodalmaimat. Javíts meg, amikor hitem megingott, és vigasztalj meg újra a Te igazságoddal. Add meg nekem a bátorságot, hogy újra felálljak, miután kudarcot vallottam. Add, hogy a Te ígéreteid adják meg nekem azt a bizalmat, amelyre szükségem van ahhoz, hogy tovább haladjak előre, és kövessem életem célját. Ámen.

Kitartás Isten időszerű védelme alatt ima

Atyánk, Istenünk, Te vagy a mi védelmezőnk és vigasztalónk. A legnehezebb pillanatainkban hűségesen biztosítod, hogy semmi olyannal ne kerüljünk szembe, ami meghaladja képességeinket. Amikor megpróbáltatásokkal szembesülünk, Te garantálod nekünk a segítséget, hogy képesek legyünk kitartani. És amikor a dolgok elviselhetetlenné válnak, Te időben megkönnyebbülést biztosítasz nekünk. Segíts, hogy megszívleljük ezt az igazságot, és ösztönösen hagyatkozzunk Rád. A nehéz időkben tedd lehetővé számunkra, hogy kitartsunk, hogy folytassuk céljainkat, és soha ne adjuk fel. Ámen.

A Teremtőm által megerősített ima

Teremtőm, Te vagy az ég és a föld Teremtője. A Te szavaddal teremtetted az eget. Lélegzeteddel teremtetted a csillagokat. Te vagy a Mindenható. Hatalmadnak nincs párja. Ne engedd, hogy elfelejtsem ezt az igazságot, amikor nehézségekkel találkozom. Ne hagyd, hogy ez kivesszen a fejemből, amikor megpróbáltatásokkal szembesülök. Taníts meg arra, hogy a leküzdhetetlennek tűnő problémák ne tántorítsanak el, és segíts, hogy a nyomasztó nehézségek sem tántorítsanak el. Segítségem tőled, Teremtőmtől származik. Ámen.

Isten által bátorított Fenntartónk imája

Drága Uram, Te vagy a mi szerető Istenünk és Fenntartónk. Soha nem engeded, hogy teljesen elbukjunk. Nem engeded, hogy félelmeink legyőzzenek bennünket, mert Te szeretettel gondoskodsz jólétünkről. Győzd le félelmeinket és kétségeinket azzal az örömmel és bizalommal, amelyet ígéreteid hoznak. Söpörd el kísértő kudarcainkat és hibáinkat a Te mindig jelenlévő és feltétel nélküli szereteted megváltoztathatatlan igazságával. Frissítsd fel és összpontosítsd újra elménket Rád, hogy legyen erőnk kitartani a Te nevedben. Ámen.

Istenre hagyatkozva az én pásztorom imája

Atyám, Te vagy az én Nagy Pásztorom. Te gondoskodsz minden szükségemről. Te vezetsz engem a helyes útra. Megvédesz engem minden bajtól. Egyedül Benned találok meg mindent, amire szükségem van ahhoz, hogy teljes életet éljek. A Te segítségeddel hatékonyan és kitartóan tudok megbirkózni az élet kihívásaival. Taníts meg arra, hogy olyan legyek, mint a juhok, akik engedelmesen követik vezetésedet, magabiztosan bíznak oltalmadban, és biztosan támaszkodnak gondviselésedre. Segíts, hogy teljes szívvel alávessem magam vezetésednek, hogy továbbra is a helyes utat kövessem életemben. Ámen.

Istenben felfrissülve az én pihenésem ima

Uram, egyedül Benned találjuk meg az igazi megnyugvást. Te vagy a fáradtak megkönnyebbülése. Te vagy a megterheltek nyugalma. Időnként tanácstalanul és céltalanul küzdünk az élet gondjai között. Te ott vagy, hogy útmutatást és irányt adj. Tanuljuk meg a Te erődre bízni azt, amivel mi magunk nem tudunk megbirkózni, hogy kitartsunk. Add, hogy alázattal, teljes mértékben Rád hagyatkozzunk, amikor a végsőkig el vagyunk keseredve. Ne engedd, hogy reménytelenségbe essünk. Ehelyett emlékeztess minket állandóan arra, hogy hozzád jöjjünk megnyugvásért. Újíts meg minket az előttünk álló kihívásokra. Ámen.

Ajánlott Írásaink: