Tartsd Tisztán A Lelkiismereted: 10 Bátorító Bibliai Idézet

Tartsd tisztán a lelkiismeretedet azáltal, hogy ragaszkodsz a Jézusba vetett hitedhez. Imádkozom, hogy ezek a szentírások áldás és bátorítás legyenek ma számodra.

10 Tiszta lelkiismeret bibliai idézet:

1 Péter 3:15-16, Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat.

ApCsel 24:16, Magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek előtt.

Jób 27:6, Igazamhoz ragaszkodom, nem mondok le róla. Egyetlen napomért sem szégyenkezik szívem.

2 Timóteus 1:3, Hálát adok az Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben.

Zsidók 13:18, Imádkozzatok értünk! Mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni.

1 Korinthus 4:4, Mert semmi vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá, mert aki felettem ítélkezik, az Úr az.

1 Timóteus 1:5, A tanítás célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.

ApCsel 23:1, Pál a főtanácsra szegezte tekintetét és megszólalt: „Testvérek, férfiak! Mind a mai napig teljesen tiszta lelkiismerettel éltem az Isten színe előtt.”

Róma 9:1, Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által.

1 Timóteus 1:19, Tarts ki a hitben, és őrizd meg tisztán a lelkiismeretedet. Ezt néhányan elvesztették, s ezért a hitben hajótörést szenvedtek.

Ajánlott Írásaink: