10 Bibliai Vers A Kegyelemről:

10 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz a kegyelemről, a kegyelemről másoknak, a kegyelemről nyomás alatt és a kegyelemről a nehéz időkben.

10 bibliai vers a másoknak való kegyelemmutatásról:

#1. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy megbocsátunk azoknak, akik megsértettek vagy megbántottak minket.

Kolossé 3:13, Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

#2. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy kedvesek és lágyszívűek vagyunk.

Efézus 4:32, Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

#3. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy nem vonunk le elhamarkodott következtetéseket róluk.

Példabeszédek 25:8, Ne vidd elsietve a bíróság elé! Mert aztán végül is mit teszel majd akkor, ha az embertársad átkozva megcáfol?

#4. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy úgy bánunk velük, ahogy mi szeretnénk, hogy velünk bánjanak.

Lukács 6:31, És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.

#5. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy mi is kegyelemben részesülünk – Istentől és másoktól is.

Titus 2:11, Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.

#6. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy tisztelünk másokat és előzékenyek vagyunk.

1 Péter 2:17, Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.

#7. Kegyelmet mutatunk másoknak azáltal, hogy szándékosan a kegyelem, az irgalom és az együttérzés magatartását öltjük magunkra.

Kolossé 3:12, Öltsetek tehát magatokra – mint Isten választottai, szentek és szeretettek – könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet.

#8. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy Isten segítségére támaszkodunk.

Zsidók 4:16, Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

#9. Azzal mutatunk kegyelmet másoknak, hogy Isten példáját követjük és Istent utánozzuk.

Efézus 5:1-2, Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.”

#10. Áldottak vagyunk, amikor kegyelmet mutatunk másoknak!

Máté 5:7, Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.

Ajánlott Írásaink: