pio-atya-idézetek

80 Híres Idézet Pio Atyától, Ami Vég Nélkül Inspirálni Fog Téged:

A pietrelcinai Pio atya az egyik leghíresebb pap volt, és ma is az, aki arról ismert, hogy 50 hosszú éven át viselte a stigmákat – Krisztus szent sebeit! Tisztított, gyógyított, prófétált és sok hívőt vezetett Isten akaratának követésére. Ez az írás tisztelettel adózik neki néhány értékes szavának felidézésével.

Bemutatunk 80 híres idézetet Pio atyától, amelyek megváltoztatják az életszemléletedet.

Sok más isteni ajándéka mellett Pio atya a misztika ajándékával is rendelkezett. 1947-ben átvette egy fiatal lengyel pap, Karol Józef Wojtyła gyóntatását, és azt mondta neki, hogy egy napon „az Egyház legmagasabb tisztségébe fog emelkedni, bár még további megerősítésre van szükség”.

Ezt a papot később II. János Pál pápaként ismerte meg a világ.

Pio atya mindig hangsúlyozta, hogy szent életet kell élni. Pio atya azt is mondta, hogy igazi küldetése halála után kezdődik, és igen, sok katolikus hívő imádkozik hozzá éjjel-nappal, és keresi gyógyító érintését.

Értékes szavai azok közé tartoznak, amelyeket Pio atya ránk hagyott, szavak, amelyek felbecsülhetetlen értékűek azok számára, akik az ő áldását és a lelki és vallásos élet helyes útját keresik.

A következő rész néhány istenien inspiráló és szemet gyönyörködtető idézetből áll, amelyek képesek leporolni a bűn rétegét szívünkről és lelkünkről.

Ha többet szeretnél megtudni Pio atyáról, akkor nézd meg korábbi írásunkat, amelyben részletesen írtunk Pio atya életéről és tanításairól.

híres-idézetek-pio-atya

80 csodálatos idézet és mondás Pio atyától

Pio atya, akire egyesek kemény, mások kedves, mások együttérző, megint mások pedig állhatatos papként emlékeznek, határozott gondolkodású pap volt, aki egyáltalán nem tűrte a bűnt, legyen szó akár gondolatokról, szavakról vagy az ember öltözködéséről. Pio atya éjjel-nappal gyóntatott, és azonnal elkapta azokat, akik nem gyónták meg minden bűnüket. Még akkor is, ha az olyan apróság volt, mint a diszkóba járás, vagy a pletykálkodás, vagy a rövid ruhák viselése!

Minden joga és tudása megvolt ahhoz, hogy azt mondja vagy tegye, amit tett. Ez azért volt így, mert megvolt a tisztasága és a megértése ahhoz, hogy lássa, hová tart az ember. Minden tekintetben isteni volt, és elismerte, hogy nem más, mint a Szűzanya, az Úr Jézus Krisztus és két őrangyala – Szent József és Szent Ferenc – tartotta őt minden útján, és segített neki vezetni és gyógyítani azokat, akik a segítségét kérték. A következő szavak tükrözik az önzetlenség és tisztaság szellemét, amellyel Pio atya segített (és segít ma is) gyermekeinek.

✝ Mindig tartsd meg magad alázatos szeretettel Isten és az emberek előtt, mert Isten azokhoz szól, akik igazán alázatos szívűek, és gazdagítja őket ajándékaival.

✝ Aki nem elmélkedik, az olyan, mint aki soha nem néz a tükörbe, mielőtt elmegy, nem törődik azzal, hogy rendben van-e, és lehet, hogy piszkosul megy ki, anélkül, hogy tudná. Aki meditál, és Isten felé fordítja elméjét, aki lelke tükre, az igyekszik megismerni hibáit, igyekszik kijavítani azokat, mérsékli indulatait, és rendbe teszi lelkiismeretét.

✝ Panaszkodsz, mert ugyanazok a megpróbáltatások állandóan visszatérnek. De nézzétek csak, mitől kell félnetek? Féltek az isteni mesterembertől, aki így akarja tökéletesíteni remekművét? Szeretnétek, ha egy ilyen csodálatos Művész kezéből csak vázlatként kerülne ki, és nem többként?

✝ Ó, milyen értékes az idő! Boldogok azok, akik tudják, hogyan kell jól kihasználni. Ó, ha mindenki megértené, milyen értékes az idő, kétségtelenül mindenki mindent megtenne, hogy dicséretes módon töltse el!

✝ Azért, hogy vonzóvá tegyen minket, az Úr sok kegyelmet ad nekünk, amelyekről azt hisszük, hogy könnyen elnyerhetjük a Mennyországot számunkra. Nem tudjuk azonban, hogy a növekedéshez kemény kenyérre van szükségünk: a keresztre, a megaláztatásra, a próbákra és a tagadásra.

✝ Az öröm a békével együtt a szeretet testvére. Szolgáljátok az Urat nevetve.

✝ Minden szabadidődben, ha végeztél állami kötelességeiddel, térdelj le és imádkozd a rózsafüzért. Imádkozzátok a rózsafüzért a Szentséges Szentség előtt vagy egy feszület előtt.

Pio atya az imádkozásról

✝ Az imádság a legjobb fegyverünk; ez a kulcs Isten szívéhez. Nemcsak ajkaddal, hanem szíveddel is beszélned kell Jézushoz. Sőt, bizonyos alkalmakkor csakis a szíveddel beszélj hozzá.

✝ Kötődjünk szorosan Mennyei Édesanyánk Fájdalmas Szívéhez, és gondolkodjunk el határtalan bánatán, és azon, hogy milyen értékes a mi lelkünk.

✝ Legyetek türelmesek és kitartóak az elmélkedés szent gyakorlatában; elégedjetek meg azzal, hogy kis lépésekkel kezditek, amíg nem lesznek lábatok a futáshoz, még jobb, ha szárnyatok a repüléshez. Elégedjetek meg az engedelmességgel, ami sohasem kis dolog egy olyan lélek számára, amely Istent választotta részéül. És nyugodj bele, hogy egyelőre csak egy kis méhecske vagy a kaptárban, amelyből hamarosan nagy méhecske lesz, amely képes lesz mézet készíteni.

✝ Legyen bátorságod és ne félj az ördög támadásaitól. Emlékezz erre örökké; egészséges jel, ha az ördög ordít és morajlik a lelkiismereted körül, mert ez azt mutatja, hogy nincs az akaratodban.

✝ Az ima a lélek oxigénje.

✝ Minél hosszabb a próba, amelynek Isten alávet téged, annál nagyobb a jósága, hogy megvigasztaljon téged a próba idején és a harc utáni felmagasztaláskor.

✝ Vannak, akik, amikor a jókkal vannak, jók; amikor a rosszakkal vannak, a rosszat követik. Ez azt jelenti, hogy fél lelkiismeretük van; ez azt jelenti, hogy úgy viselkednek, mint a gyerekek, akik idegenek jelenlétében visszaélnek az alkalommal, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyek az ízlésüknek tetszenek, biztosak abban, hogy a szülők nem fogják megdorgálni őket.

✝ A kísértések, a csüggedés és a nyugtalanság az ellenség által kínált áruk. Ne feledjétek: ha az ördög zajt csap, az annak a jele, hogy még mindig kint van, és még nincs bent. Ami meg kell, hogy rémítsen bennünket, az az ő békéje és egyetértése az emberi lélekkel. Ami a Sátántól jön, az nyugalommal kezdődik, és viharban, közönyben és apátiában végződik.

✝ Isten gazdagítja azt a lelket, amely kiüríti magát mindenből.

Pio atya a bűnbeesésről

✝ Ne féljetek. Jézus hatalmasabb minden pokolnál. Nevének segítségül hívására minden térdnek meg kell hajolnia Jézus előtt a mennyben, a földön és a pokolban; ez vigasztalás a jóknak és rémület a gonoszoknak.

✝ Én csak egy szegény szerzetes akarok lenni, aki imádkozik – ha Isten még az angyalokban is lát hibákat, el tudjátok képzelni, mit lát bennem!

✝ Ne feledjétek, hogy nem a bűntudat érzése a bűn, hanem a bűnbe való beleegyezés. Csak a szabad akarat képes jóra vagy rosszra. De amikor az akarat a kísértő próbája alatt sóhajtozik, és nem akarja azt, amit eléje tárnak, akkor nemcsak hogy nincs hiba, hanem erény is van.

✝ Ha pletykálsz valakiről, az azt jelenti, hogy eltávolítottad az illetőt a szívedből. De vigyázz, amikor eltávolítasz egy embert a szívedből, akkor Jézus is eltávolodik a szívedből azzal az emberrel együtt.

✝ Ahol nincs engedelmesség, ott nincs erény, ahol nincs erény, ott nincs jó, ahol nincs jó, ott nincs szeretet, ahol nincs szeretet, ott nincs Isten, és ahol nincs Isten, ott nincs Paradicsom.

✝ Isten lelke a béke lelke, és súlyos bűn esetén is nyugodt bánatot, alázatot, bizalmat ébreszt bennünk, és ez éppen az Ő irgalmasságának köszönhető. A démon szelleme ezzel szemben izgat, felbosszant, és a bánatunkban valami haragszerűséget ébreszt bennünk önmagunkkal szemben, holott az első szeretetünknek önmagunkkal szemben kell lennie, és így ha bizonyos gondolatok izgatnak, ez az izgatottság sohasem Istentől származik, aki nyugalmat ad, mivel a Béke Lelke. Az ilyen izgatottság az ördögtől származik.

✝ Soha ne légy elégedett magaddal valami jóság miatt, amit esetleg felfedezel magadban, mert mindez Istentől származik, és Neki kell adnod a tiszteletet és a dicsőséget.

✝ Hívd meg őrangyalodat, aki majd megvilágosít téged. Isten ezért adta neked az őrangyalodat. Vegyétek hát igénybe Angyalotok szolgálatát.

Pio atya a hitről és az áldozatvállalásról

✝ Egyszerűen járj az Úr útján, ne gyötörd lelkedet. Mondd az igazságot, mindig az igazságot.

✝ Érezd magad otthon a szenvedésekben, amelyeket Jézusnak tetszik, hogy küld neked, hiszen mindig együtt kell élned velük. Így cselekedve kevésbé gondolsz arra, hogy megszabadulsz tőlük. Jézus, aki nem szenvedhet sokáig, hogy nyomorúságban tartson, eljön, hogy megkönnyítse és megvigasztalja, friss bátorságot öntve lelkedbe.

✝ Ne engedd, hogy az emberi igazságtalanság szomorú látványa elszomorítsa lelkedet; egy napon látni fogod, hogy Isten kimeríthetetlen igazságossága győzedelmeskedik fölötte!

✝ Ha bármilyen megpróbáltatásnak vagy kitéve, legyen az fizikai vagy erkölcsi, testi vagy lelki, a legjobb orvosság az, ha arra gondolsz, aki az életünk, és nem gondolsz az egyikre anélkül, hogy a másik gondolatához ne csatlakozna a másik gondolata.

✝ A lelki életben minél többet futunk, annál kevésbé fáradunk el; sőt, a béke, az örök öröm előjele, eljön ránk, és aszerint leszünk boldogok és erősek, amilyen mértékben élünk ebben a tanulmányban, hogy Jézust élővé tesszük magunkban, és megmorzsolgatjuk magunkat.

✝ Minden szentmise, amelyet áhítattal hallgatunk, csodálatos hatásokat, bőséges lelki és anyagi kegyelmeket vált ki lelkünkben, amelyeket mi magunk nem is ismerünk… Könnyebb a Földnek a Nap nélkül létezni, mint a szentmiseáldozat nélkül!

✝ Az erős és nagylelkű szívű emberek nem panaszkodnak, kivéve, ha nyomós okuk van rá, és még akkor sem érinti őket bensőségesen.

✝ Ha a világ láthatná a bűn nélküli lélek szépségét, minden bűnös, minden nem hívő azonnal megtérne (az élete).

Pio atya a Szűzanyáról.

✝ Vannak olyan ostoba emberek, akik azt hiszik, hogy a Szűzanya segítsége nélkül is végig tudják élni az életüket. Szeressétek a Szűzanyát és imádkozzátok a rózsafüzért, mert az ő rózsafüzére a fegyver a mai világ gonoszságai ellen. Az Isten által adott minden kegyelem a Boldogságos Anyán keresztül megy át.

✝ Menjetek a Szűzanyához. Szeressétek őt! Mondjátok mindig a rózsafüzért. Mondjátok jól. Mondjátok, amilyen gyakran csak tudjátok! Legyetek az imádság lelkei. Soha ne fáradjatok bele az imádkozásba, ez az, ami elengedhetetlen. Az ima megrázza Isten Szívét, szükséges kegyelmeket szerez!

✝ A rózsafüzér a „fegyver” ezekben az időkben.

✝ Ha van bátorságod Mária Magdolnát utánozni a bűneiben, legyen bátorságod utánozni a bűnbánatát!

✝ Maradjatok mindig közel a katolikus egyházhoz, mert egyedül az egyház adhat nektek igazi békét, mivel egyedül ő birtokolja Jézust, a béke igazi fejedelmét a Boldogságos Szentségben.

✝ Nem látjátok a Madonnát mindig a tabernákulum mellett?

✝ Az alázat és a szeretet a mesterakkordok, melyektől minden más erény függ. Az egyik a legalacsonyabb, a másik a legmagasabb. Az egész építmény fennmaradása az alaptól és a tetőtől függ. Ha a szív ezeknek a gyakorlásában tartja magát irányítva, a többi erényben nem fog nehézségekbe ütközni. Ezek az erény anyái, a többiek úgy követik őket, mint a fiókák az anyjukat.

✝ Hajoljatok Jézus keresztjére, ahogyan a Szűz tette, és nem fogjátok megfosztani magatokat a vigasztalástól. Mária mintha megbénult volna megfeszített Fia előtt, de nem lehet azt mondani, hogy elhagyta volna őt. Sokkal inkább mennyire nem szerette őt, amikor szenvedett, és még sírni sem tudott?

✝ Még ha a világ összes bűnét elkövetnéd is, Jézus akkor is megismételné neked: „Sok bűnöd megbocsáttatik, mert sokat szerettél”.

Pio atya a szeretetről

✝ A keresztény ember élete nem más, mint örökös harc önmagával szemben; a lélek nem virágozhat ki a tökéletesség szépségéig, hacsak nem a fájdalom árán.

✝ Múltamat, Uram, irgalmadnak, jelenemet szeretetednek, jövőmet gondviselésednek.

✝ Imádkozz, reménykedj, és ne aggódj. Az aggódás haszontalan. Isten irgalmas, és meghallgatja imádatodat.

✝ Ki biztosíthat minket arról, hogy holnap még élni fogunk? Hallgassunk lelkiismeretünk hangjára, a királyi próféta hangjára: „Ma, ha hallod Isten szavát, ne keményítsd meg a szívedet.” Ne halogassuk egyik pillanatról a másikra (amit tennünk kellene), mert a (következő pillanat) még nem a miénk.

✝ Mindenképpen keressétek a magányt, de ne mulasszátok el a felebarátotok iránti szeretetet.

✝ Az Isten tiszteletére és a lelkek üdvösségére fordított időt soha nem lehet rosszul eltölteni.

✝ Az ördög olyan, mint egy láncra kötött veszett kutya. A lánc hosszán túl senkit sem tud megfogni. Ezért ti is tartsátok magatokat távol tőle. Ha túl közel kerülsz hozzá, elkapnak. Ne feledjétek, az Ördögnek csak egyetlen ajtaja van, amelyen keresztül bejuthat a lelkünkbe: az akaratunk. Nincsenek titkos vagy rejtett ajtók. Egyetlen bűn sem igazi bűn, ha nem akaratunkkal beleegyeztünk.

✝ Ne aggódj olyan dolgok miatt, amelyek aggodalmat, zavart és szorongást keltenek. Egyetlen dologra van szükség: felemelni a lelkünket és szeretni Istent.

Pio atya a világ romlásáról

✝ Isteni Mesterünk szívének nincs kedvesebb törvénye, mint az édesség, az alázat, a szeretet. Bízzatok gyakran az isteni Gondviselésben, és legyetek biztosak abban, hogy hamarabb múlik el az ég és a föld, minthogy az Úr elhanyagolja védelmeteket.

✝ A hit még minket is vezet, és mi követjük biztos fényét azon az úton, amely Istenhez és az Ő hazájához vezet bennünket.

✝ Isten nem engedi, hogy elveszítsd, ha kitartasz az elhatározásodban, hogy nem veszíted el Őt.

✝ Ne feledd: a bűnös, aki megbánja bűneit, közelebb van Istenhez, mint az igaz ember, aki dicsekszik jó cselekedeteivel.

✝ Jézus nélkül semmit sem tehetsz. Végső soron életünk tétje mindez ebben a Gyermekben van. Jézus Krisztusért élek, az ő dicsőségéért élek, azért élek, hogy szolgáljam őt, azért élek, hogy szeressem őt. Jézusban mindenre van válasz. Nélküle – csak egy nagy üresség.

✝ A szenvedés, bármilyen nehéz is legyen, ha összehasonlítjuk az elért jóval, minden fájdalmat a lélek örömévé tesz.

✝ Megértem, hogy a kísértések inkább bemocskolni, mint megtisztítani látszanak a lelket; de hallgassuk meg, mit mondanak a szentek, és ehhez elég, ha a sok közül Szalézi Szent Ferencet választjuk: „A kísértések olyanok, mint a szappan, amely, ha a ruhára kenjük, látszólag foltot hagy rajta, de valójában megtisztítja.

Pio atya a kereszthordozásról

✝ Bízzatok nagyon Isten jóságában és irgalmasságában, és Ő soha nem hagy el benneteket; de ne hanyagoljátok el emiatt szent keresztjének átölelését.

✝ A kételkedés a legnagyobb sértés az Istenséggel szemben.

✝ Imádkozz, hogy Isten vigasztaljon, amikor a kereszt terhét érzed, mert ezzel semmiképpen sem cselekszel Isten akarata ellen, hanem Isten Fia mellé helyezed magad, aki a kerti agónia alatt kérte Atyját, hogy küldjön neki némi enyhülést. De ha Ő nem hajlandó adni, álljatok készen arra, hogy kimondjátok ugyanazt a „Fiat”-ot, „Legyen úgy”, amit Jézus tett.

✝ Próbáljátok megtalálni a legfőbb jót, de minden igazság szerint az bennetek van, és a meztelen keresztre feszítve tart benneteket, erőt oltva belétek, hogy elviselhetetlennek tűnő mártíromságot, és a Szeretetet is keserűen szeressétek. Mondd a mi legédesebb Urunknak, és mondd mindig: „Úgy akarok élni, hogy meghalok, mert a halálból élet fakad, amely nem hal meg, és segíti az életet, hogy feltámassza a halottakat”.

✝ A szeretetben kudarcot vallani olyan, mintha Istent a szeme pupilláján sebeznénk meg. Mi finomabb a szem pupillájánál? A szeretetben kudarcot vallani olyan, mint a természet ellen vétkezni.

✝ Tartsd észben, hogy minél jobban támad téged az ellenség, annál közelebb van Isten a lelkedhez. Gondolkodjatok el, és hatoljatok bele ebbe a nagy és vigasztaló igazságba.

✝ Tartsd meg azt a meggyőződést, hogy sok rosszindulat van benned. Alázd meg magad, de ne keseredj el.

✝ Ne ijedj meg a kereszttől. A szeretet legbiztosabb próbája a szeretett személyért való szenvedésben áll, és ha Isten annyit szenvedett a szeretetért, az érte elszenvedett fájdalom olyan szerethetővé válik, mint maga a szeretet.

Pio atya önmagáról

✝Azt kívánom, bárcsak minden bűnöshöz eljutna a hangom: Jöjjetek Krisztushoz, ahol minden a szeretet.

✝ Legyetek továbbra is türelmesek; minden a javatokra válik.

✝ Annyit szenvedek, mert nem tudom minden testvéremet Istenhez vezetni!

✝ A könyvek tanulmányozásával keresi az ember Istent; az elmélkedéssel találja meg őt.

✝ Ha egyszer magamhoz veszek egy lelket, akkor az egész családot is magamhoz veszem, mint lelki gyermekeimet.

✝ Megkérem az Urat, hogy engedje meg, hogy a Paradicsom küszöbén maradjak, és addig nem lépek be, amíg az utolsó lelki gyermekem is be nem lépett.

✝ Ha tudnám, hogy valaki szenved, akár testben, akár lélekben, kérném Istent, hogy szabadítsa meg az illetőt, bármi legyen is a problémája. És készségesen vállalnám magamra annak a személynek a szenvedését, ha ez megmentené az illetőt, és lehetővé tenném, hogy részesüljön a szenvedés gyümölcseiből.

✝ Halálom után többet fogok tenni. Az igazi küldetésem a halálom után kezdődik.

 

Ajánlott Írásaink: