11 Erőteljes Ima Amivel Áldást Kérhetsz:

A mi Istenünk jó Isten, aki életünk minden napján megáld minket.

Íme 11 erőteljes ima az áldásokért.

Imádság az áldásokért

Jézus, Igazságos Uram, Te vagy a minden irgalmasság Istene, és az a vágyad, hogy gazdagon megáldjad gyermekeidet. Imádkozom, hogy áldásokkal kend meg a fejemet, és ragyogtasd fel rám az arcodat, Uram Jézus. Öntsd ki rám a Te Lelkedet, és engedd, hogy Veled lakjak a Te házadban életem minden napján. Áldd meg minden napomat ezen a földön, és áldd meg minden jövés-menésemet. A Te drága nevedben imádkozom, Ámen.

Imádság a védelem áldásáért

Mindenható Atyám, Te vagy az én erős tornyom, és Te vagy mindenható hatalmadban. Te vagy az én menedékem és erőm. Imádkozom, Uram, hogy őrizz engem, és tarts meg igaz jobboddal. Állítsd körém a védelem sövényét. Áldj meg azzal a bizalommal, amely a Te szárnyaid árnyékában való elrejtőzés biztonságából fakad. Légy velem mindenben, amit teszek, és minden beszélgetésemben. Tarts meg a Sátán csapdáitól. Ámen.

Imádság Fiam védelméért

Mennyei Seregek Istene, kérlek, küldd el angyalaidat, hogy táborozzanak fiam körül. Tudom, hogy sok kihívással kell szembenéznie, amikor felnő. Légy vele, bárhová is megy. Áldd meg őt jelenléteddel, és öltöztesd fel őt a Te teljes fegyverzeteddel, Istenem. Légy a segítségére a bajok idején, legyen szó akár a teste és vére elleni harcról, akár e sötét világ erői és a gonosz szellemi erői elleni küzdelemről. Imádkozom, hogy amikor támadásnak vagy nyomás alatt érzi magát, mindig találja meg benned a megváltást. Tartsd őt biztonságban, és tartsd szemét Rád szegezve, mindenható Isten. Ámen.

Imádság hitem védelméért

A végtelen hűség Istene, védj meg engem hitemben az ördögtől, aki ordító oroszlánként járkál, keresve valakit, akit felfalhat. Erősítsd meg elmémet és lelkemet, hogy ne adjak lehetőséget az ördögnek. Védd meg gondolataimat az ellenség hazugságaitól és a bűn csalárdságától. Segíts, hogy a Lélek által és a Lélekben járjak, és őrizz meg attól, hogy hitetlenségem félrevezessen vagy megkísértsen. Tudom, hogy Te velem és értem vagy. Hiszek, Istenem. Segítsd meg hitetlenségemet. Add meg nekem a hit végső áldását. Ámen.

Imádság a mérték nélküli kegyelemért

Irgalmas és kegyelmes Isten, Te mondod, hogy ahol a bűn növekedett, ott a kegyelem még inkább növekedett. Köszönöm, hogy a kegyelem több mint elegendő, hogy elfedje bűnösségemet. Kérlek, továbbra is áraszd ki bőséges kegyelmedet az életemre. Add, hogy poharam túlcsorduljon Isten dicsőségére. Tudom, hogy az élet benned van, Istenem, és kérem azt az áldást, hogy gyermekeid közé tartozom. Engedd, hogy megízleljem és meglássam, hogy Te jó vagy. Tölts be engem azzal a kegyelemmel, amelyre szükségem van ahhoz, hogy ebben a világban éljek, és hogy a Te képmásodban szolgáljak másoknak. Ámen.

Imádság a kegyelem áldásáért munkatársaimért

Szerető odaadás Istene, imádkozom, hogy légy munkatársaimmal, és áldd meg őket a kegyelem gyönyörű ajándékával, miközben igyekeznek a munkájukat végezni. Add, hogy beszélgetéseik mindig tele legyenek kegyelemmel és sóval fűszerezve, hogy úgy kommunikáljanak egymással és az ügyfelekkel, hogy az a Te jóságodat tükrözze. Amikor rosszkedvűnek vagy fáradtnak érzik magukat, kérlek, légy velük még inkább. Segíts mindnyájunkat, hogy bármit is teszünk, szívből dolgozzunk érted, tudva, hogy jutalmul megkapjuk Tőled az örökségünket. Ámen.

Imádság a vezetés áldásáért

Csodálatos Tanácsadó, Te azt mondod, hogy tanítasz engem, és megtanítasz arra az útra, amelyen járnom kell. Azt mondod, hogy tanácsot adsz nekem, szerető szemeddel rajtam. Tedd meg ezt értem, Uram Jézus. Áldj meg vezetéseddel és bölcsességeddel életemnek ebben az időszakában, és tedd egyenessé útjaimat. Mutasd meg nekem, hogyan gyönyörködjem törvényedben és szavadban, drága Megváltóm. Add meg nekem az időt, amire szükségem van, hogy Veled lehessek és tanulmányozhassam a Te szentírásodat. Tudom, hogy az örök élet szavai nálad vannak, Uram Jézus, és a Te igazságod is. Legyen a Te igéd lámpás a lábamnak és világosság az utamnak. Tartsd szememet Rád szegezve életem minden napján. Ámen.

Útmutató ima a fiam/lányom számára

Szuverén Uram, imádkozom, hogy áldd meg gyermekemet, amikor megpróbál eligazodni életének nehéz időszakaiban. Az élet a mai társadalomban a gyors tempóval és nyomással nehéz számára, Uram, és szüksége van arra, hogy vele légy. Áldd meg gyermekemet gazdagon, Uram. Add meg neki a szükséges bölcsességet. Azt mondtad, hogy a gyermeket arra az útra kell nevelni, amelyen járnia kell, hogy még öreg korában se térjen le róla. Én igyekeztem ezt tenni, Uram, hogy a Te oldaladon járjon. Kérlek, ösztönözd gyermekemet, hogy hozzád és a Te igédhez, valamint keresztény vezetőkhöz forduljon útmutatásért. Köszönöm, hogy eddig is sokféleképpen megáldottad gyermekemet. Kérlek, tedd ezt továbbra is. Ámen.

Imádság Isten dicsőítésére a munkahelyen

Atyám, Ég és Föld Teremtője, imádkozom, hogy áldd meg kezem munkáját, és tedd, hogy bőségesen szolgáljon Neked. Köszönöm ezt a munkát, a főnökömet és minden munkatársamat. Imádkozom, hogy minden nap dicsőítselek Téged a munkámban. Mondd, hogy bízzam rád a munkámat, és hogy a Te terved megvalósuljon. Kedves Atyám, Neked ajánlom a munkámat. Kérlek, áldj meg olyan lehetőségekkel, amelyekkel előrehaladhatok és fejlődhetek a szerepemben és a karrieremben. Köszönöm Neked, Atyám, mindazokat a módokat, amelyekkel megáldottál az életemben. Fiad, Jézus nevében imádkozom, Ámen.

Imádság a házam megáldásáért

Drága Szentlélek, kérlek, áldd meg házunkat a Te békéddel. Ne ismerjenek e ház falai semmit a szomorúságból, keserűségből vagy kétségbeesésből. Legyen ez a ház tele a Mindenható jelenlétével, ahol barátok gyűlnek össze, és ahol gyakran hallatszik a nevetés. Legyen ez egy olyan ház, ahol a gyerekek futnak és játszanak, és ahol a szomszédokat szívesen látják és szeretik. Áraszd ki Szentlelkedet, és áldd meg ezt a házat. Ebben a házban, hatalmas Isten, az Urat fogjuk szolgálni életünk minden napján. Ámen.

Áldó ima a házastársamért

Töretlen szeretet Ura, kérlek, áldd meg házastársamat minden tekintetben. Öntsd ki kegyelmed tárházából a jóságot és jóságot az ő életére. Kend meg a fejét az üdvösség olajával, és táncoltasd meg a szívét a Te jelenlétedtől való örömtől. Add, hogy érezze, hogy Szentlelked lakozik benne, és segíts neki, hogy valóban és mélyen megértse, hogy teste a Szentlélek temploma. Olyan keményen dolgozik, Uram, ezért is imádkozom, hogy áldd meg őt pihenéssel, és add meg neki szíve vágyait. Ámen.

Ha szeretnél még más áldásokról olvasni, akkor nézd meg a korábbi írásunkat, amelyben összegyűjtöttünk 16 házi áldást, amivel áldást kérhetsz az otthonodra és a szeretteidre.

Ajánlott Írásaink: